beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: SRAB Shippings nya kemikalietanker finansierad

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 14:25 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 29 2006

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-29/bbb-2006-29.htm

Hej,

Två rederier i dagens nyhetsbrev. Det första är SRAB Shipping.
Tidigare tipsade vi om att teckna preferensaktien. Intresset var
stort och emissionen övertecknades med 50 procent.

Det andra är Svithoid Tankers. Deras nya fartyg kommer att kunna
lasta och lossa betydligt snabbare än traditionella fartyg. Detta
ökar sysselsättningen och ekonomin på korta rutter.

Därutöver skriver vi om elmätarföretaget Senea och
säkerhetsföretaget Confidence.

Trevlig läsning!
Thomas Lindgren


SRAB Shippings nya kemikalietanker finansierad
» Upplägget med att finansiera nya kemikalietankern Pakri Victory
med preferensaktier blev framgångsrikt. Emissionen övertecknades med
50 procent. Därmed är första tankerbeställningen i hamn. Samtidigt
finns ytterligare en till två kemikalietankers i pipeline.

Svithoid Tankers nya fartyg kräver rejäla tester
» Svithoid Tankers nybyggen har försenats med 4 - 6 månader. De nya
fartygen är så avancerade att det behövs mer tid för tester.
Beslutet om att skjuta på leveransen har tagits i samråd med varv
och kunder. Kortsiktigt medför förseningen ett försämrat
resultat.Svithoid Tankers

Tvångsinlösen nästa steg i Senea
» Kamstrup har nått över 90 procent i Senea. Resterande aktier blir
föremål för tvångsinlösen. Via Kamstrup får Senea hjälp att komma ut
på fler marknader. Det kan behövas; delårsrapporten visar att
volymerna fortfarande är för små för att nå ett positivt
resultat.Senea

Mycket är på gång i Confidence
» Det är mycket på gång i säkerhetsföretaget Confidence. Några
exempel: avtal med nya samarbetspartners, ny vd i Storbritannien och
stororder från Stockholms stad. Men under det tredje kvartalet har
inte försäljningstrenden från andra kvartalet fortsatt.Confidence

I detta nummer
Confidence
Senea
SRAB Shipping
Svithoid Tankers


SRAB Shippings nya kemikalietanker finansierad
Upplägget med att finansiera nya kemikalietankern Pakri Victory med
preferensaktier blev framgångsrikt. Emissionen övertecknades med 50
procent. Därmed är första tankerbeställningen i hamn. Samtidigt finns
ytterligare en till två kemikalietankers i pipeline.

Innovativt upplägg förde tankerbeställning i mål
SRAB Shipping har plågats av svag lönsamhet och låg värdering av det egna
kapitalet. Det har gjort det svårt att finansiera nya tankerförvärv med
nyemission av egna aktier.

Vid finansieringen av kemikalietankern M/T Pakri Victory blev lösningen
femåriga preferensaktier, med en garanterad avkastning på över 10 procent.
Därmed klarar SRAB Shipping behovet av finansiering med eget kapital, men
utan att aktieägarna drabbas av utspädning.

Emissionen av preferensaktierna blev framgångsrik och övertecknades med 50
procent.

– Vi är glada över att ha lyckats med finansieringen. Positivt är att
upplägget blev så framgångsrikt, eftersom vi har behov av att finansiera
ytterligare en kemikalietanker som skall levereras i april, säger vd Rolf
Hollmén.

– Eftersom emissionen blev övertecknad har vi fått sortera bland
anmälningarna. Då har vi prioriterat större investerare, särskilt de som
deklarerat att de är villiga att delta i finansieringen av nästa
kemikalietanker, om vi väljer ett liknande upplägg.

Två nya tankerbeställningar kan bli tre
Men expansionen behöver inte stanna vid dessa två kemikalietankers. SRAB
Shipping har möjlighet att beställa en tredje tanker:

– Vi har en option att beställa ytterligare en kemikalietanker till
fastpris hos det turkiska varvet. Eftersom beställningen kan göras till
fastpris har optionen ett värde, säger Rolf Hollmén.

– Optionen måste utnyttjas senast en månad efter leverans av den första
tankern. Vår ambition är att utnyttja den själva, istället för att sälja
den.

Överlåtelse till SRAB Kemtank 1 skapar reavinst
M/T Pakri Victory överlåts från SRAB Shipping till ägarbolaget SRAB
Kemtank 1. Fartygets marknadsvärde har utvecklats positivt sedan
beställningen. Överlåtelsen medför en reavinst för SRAB Shipping:

– Vi har fått göra en avvägning mellan aktieägarna i SRAB Shipping och
preferensaktieägarna i SRAB Kemtank 1, när vi värderat fartyget. Vi räknar
konservativt med ett övervärde på 9,3 miljoner kronor, som blir vinst i
SRAB Shippings moderbolag, säger Rolf Hollmén.

Grundstötning i Ålands hav
Före anskaffningen av de nya kemikalietankerna hade SRAB Shipping två
helägda kemikalietankers och fem delägda torrlastfartyg.

Kemikalietankern M/T Arctica går på ett lönsamt timecharterkontrakt för
Ivar Lundh & Co. Kontraktet löper ut sommaren 2007, men Rolf Hollmén tror
att ett nytt kontrakt kommer att tecknas:

– Vi vill teckna ett nytt kontrakt som sträcker sig så långt som möjligt,
berättar Rolf Hollmén. Vår förhoppning är att teckna ett tvåårskontrakt på
ungefär samma nivå som idag.

En incident inträffade nyligen, då M/T Arctica seglade på fyren Östra
Tröskeln i Ålands hav. Grundstötningen var så allvarlig att fartyget måste
repareras.

Försäkringar finns som täcker reparationsarbeten och kostnader för
driftstopp ("off-hire"). Självrisken kommer dock att belasta fjärde
kvartalets resultat med 1,3 miljoner kronor.

Delägda torrlastfartyg går på avsevärt bättre kontrakt
Kemikalietankern M/T Skagica går på spotmarknaden. Här har marknaden varit
svag. SRAB Shipping beskriver resultatet som "klart otillfredställande".

Förhoppningar finns dock om en förbättring, efter det att en del
konkurrenters fartyg flyttats över till andra marknader.

SRAB Shippings fem delägda torrlastfartyg går i England på tvååriga
timecharterkontrakt, som löper från andra kvartalet 2006. De nya
kontrakten innebär en avsevärd förbättring av rörelseresultatet.

Förvärv av Crew Chart Ship Management
Under kvartalet har SRAB Shipping förvärvat 25 procent av aktierna i Crew
Chart Ship Management.

– Crew Chart Ship Management kommer att sköta fartygens tekniska drift och
underhåll, berättar Rolf Hollmén.

– Syftet med förvärvet är att få en bättre inblick i hur de arbetar.
Dessutom vill vi närma oss ägaren Stoc Tankers och eventuellt utveckla ett
samarbete framöver, om kemin stämmer.

Tredje kvartalet gick med svagt plus
SRAB Shipping har släppt delårsrapporten för de första nio månaderna.

• Omsättning: 42,0 Mkr (40,3)
• Resultat efter finansnetto: -1,2 Mkr (-7,4)
• Vinst per aktie: -0,05 kr (-0,32)

För tredje kvartalet isolerat blev siffrorna:

• Omsättning: 15,2 Mkr (13,8)
• Resultat efter finansnetto: 0,5 Mkr (-2,0)
• Vinst per aktie: 0,02 kr (-0,09)

Eget kapital per aktie uppgår till 3,07 kr. Samtidigt handlas SRAB-aktien
till 2,10 kr. Det vill säga till endast 65 procent av det egna kapitalet.
Orsaken är naturligtvis den svaga lönsamheten.

Men vi tror att det finns ett övervärde i båtarna, i synnerhet i de nya,
och att aktien snarare borde handlas över det egna kapitalet än under.

Samtidigt är det ett styrkebesked att SRAB Shipping klarade av att
leverera ett positivt resultat under tredje kvartalet, trots en svag
spotmarknad.

Spotmarknaden går upp och ner, så den dagen som marknaden ligger rätt ska
SRAB Shipping med all säkerhet göra ett gott resultat. beQuoted tycker att
det känns som om företaget är på rätt väg.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
NGM

Rolf Hollmén
VD SRAB Shipping

Det nya fartyget Pakri Victory skall gå på ett femårigt kontrakt hos
den estländska befraktaren Pakri Tankers Oü.

Pakri Victory har finansieras genom nyemission av preferensaktier
och banklån.

Fartyget är på 7.000 dwt. Det är 119 meter långt och 17 meter brett.

Isklass 1A är den näst högsta som ett fartyg kan få.

1A = svåra isförhållanden

Arctica är på 4.400 dwt och 92 meter lång.

Fartyget har fått år 1998 som nytt byggnadsår, efter ombyggnad till
dubbelt skrov.

Skagica är på 6.400 dwt och 110 meter lång. Hon har dubbel botten
och är byggd 1977.

Crew Chart Ship Management sköter de nya fartygens tekniska drift
och underhåll.

SRAB har förvärvat 25 % av företaget, genom en riktad nyemission om
250.000 B-aktier.

Stock Tankers är huvudägare i Crew Chart Ship Management.

Nästa händelse
2007-02-14
Bokslutskommuniké 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Svithoid Tankers nya fartyg kräver rejäla tester
Svithoid Tankers nybyggen har försenats med 4 - 6 månader. De nya fartygen
är så avancerade att det behövs mer tid för tester. Beslutet om att skjuta
på leveransen har tagits i samråd med varv och kunder. Kortsiktigt medför
förseningen ett försämrat resultat.

Ny fartygsmodell med avancerad teknik kräver ytterligare tester
Svithoid Tankers vd Fredrik Nygren berättar om förseningen:

– Våra beställda fartyg är de första som byggs av en helt ny modell. De
skiljer sig väldigt mycket från traditionella fartyg och kräver därför mer
tid för tester innan allt fungerar.

– Till exempel har våra turkiska båtar som levererades för ett år sedan 35
automatiska hydrauliska ventiler. Våra nya fartyg har däremot 263
ventiler. Varvet har underskattat hur lång tid det tar att få alla dessa
ventiler på plats och ordentligt testade.

– Vi har i samråd med kunden beslutat om att lägga mer tid på tester för
att det garanterat skall fungera ordentligt. Vi vill slippa barnsjukdomar
när våra nya fartyg går in i kundens logistiksystem.

Betydande produktivitetsvinster med de nya fartygen
Enligt Fredrik Nygren finns det stora effektivitetsvinster att göra med
den nya fartygsmodellen:

– Två fartyg finns sedan tidigare av den typ som vi har beställt. De har
visat sig kunna lasta och lossa på endast 40 - 50 procent av tiden för ett
traditionellt fartyg. Den effekten vi vill uppnå.

– På stora fartyg är den här effekten inte intressant. De tillbringar 30
dygn till sjöss och ett dygn i hamn. Men våra båtar tillbringar kanske ett
dygn till sjöss och ett dygn i hamn. En reducering av tiden i hamn med 50
- 60 procent får stor effekt på produktiviteten.

Förseningar försvagar resultatet på kort sikt
Även om Svithoid Tankers lär få mycket glädje av sina nya effektiva
fartyg, går naturligtvis inte förseningar obemärkt förbi:

– Vi får betala böter till våra kunder för förseningen, men får å andra
sidan in böter från varvet. De tar ut varandra. Men däremot har vi folk på
plats vid varvet i Ryssland samt räntor som kostar pengar. Plus att vi har
byggt ut vår organisation för att kunna ta emot de här båtarna, berättar
Fredrik Nygren.

Någon oro för långsiktiga negativa effekter finns dock inte, snarare
tvärtom:

– Våra förutsättningar har inte försämrats, de har bara flyttats framåt.
Själv måste jag säga att jag nästan blivit mer imponerad av våra egna
fartyg än vad jag var innan, nu när jag satt mig in i hur komplicerad
hydrauliken är, avslutar Fredrik Nygren.

Förseningen och svag spotmarknad leder till svagt resultat
Svithoid Tankers har släppt sin rapport för de första nio månaderna:

• Omsättning: 33,1 Mkr (1,9)
• Resultat efter finansnetto: -19,4 Mkr (-2,7)
• Vinst per aktie: -2,27 kr (-1,00)

Förseningen av de nya fartygen har försämrat resultatet. Därtill har en
svag spotmarknad pressat resultatet för Mt Baltic Claire med 1,5 miljoner
kronor under tredje kvartalet:

• Omsättning: 14,3 Mkr (1,9)
• Resultat efter finansnetto: -7,0 Mkr (-1,0)
• Vinst per aktie: -0,46 kr (-0,78)

Antalet aktier i Svithoid Tankers uppgår till 15,2 miljoner (3,4). Eget
kapital är 12,36 kronor per aktie. Vid en aktiekurs på 12,60 kronor blir
börsvärdet 192 miljoner kronor.

Substansvärdet är 335 miljoner kronor, eller 22 kronor per aktie.

Trots förseningar och ett svagt resultat är aktien lågt värderad
Resultat är naturligtvis inte roligt. Positivt är uppgifterna om att de
nya fartygen kommer att kunna reducera tiden i hamn med över hälften.

Om en normal transport innebär att fartyget lastar och lossar ungefär
hälften av tiden innebär den nya tekniken en kostnadsreducering med 25
procent. Därmed skapas utrymme för en mycket god lönsamhet.

I tillägg till detta vill beQuoted påminna om att Svithoid Tankers redan
vid beställningstidpunkten har ingångna långtidskontrakt för varje nytt
fartyg. Kontrakten möter rederiets avkastningskrav på 12 procent på
sysselsatt kapital, eller 20 procent på eget kapital.

I nuläget värderas Svithoid Tankers i nivå med eget kapital. Bolaget bör
dock gradvis kunna prestera ett allt bättre resultat. På något års sikt är
det svårt att se något annat än att aktien är lågt värderad.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
OMX Small Cap

Fredrik Nygren
VD Svithoid Tankers

Vedrey Tora och Vedrey Thor, de två första
nybyggnadsprojekten.

Leveranserna har förskjutits 4 - 6 månader.

Vedrey Tora kommer att levereras under första kvartalet 2007.

Vedrey Thor kommer att levereras under andra kvartalet 2007.

Baltic Claire har uppgraderats under det tredje kvartalet,
efter en 15-års klassning.

Under tiden har fartyget gått på spotmarknaden i väntan på
godkännanden från oljebolagen.

Spotmarknaden har varit svag under perioden, vilket påverkat
resultatet negativt med 1,5 Mkr.

Efter godkännande ska fartyget återgå till att segla under
långtidskontraktet med finska oljehandelsbolaget GT Trading.

Baltic Theresa är sysselsatt på kontrakt till det danska
rederiet Herning Shipping.

Vedrey Heden förvärvades i augusti (75 procent) på 3.450
dödviktston.

Samt Vedrey Vrenne (20 procent) på 3.500 dödviktston.

Nästa händelse
2007-02-15
Bokslutskommuniké 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Tvångsinlösen nästa steg i Senea
– Kamstrup har över 90 procent
Kamstrup har nått över 90 procent i Senea. Resterande aktier blir föremål
för tvångsinlösen. Via Kamstrup får Senea hjälp att komma ut på fler
marknader. Det kan behövas; delårsrapporten visar att volymerna
fortfarande är för små för att nå ett positivt resultat.

Senea kommer att avnoteras från Stockholmsbörsen
Den förlängda acceptperioden löpte ut i fredags. Än så länge har vi inte
fått veta utfallet, men det är helt klart att Kamstrup har nått över 90
procent. Det är precis vad beQuoted förutspådde tidigare.

Kamstrup har minst kommit över 6.718.033 A-aktier och 759.165 B-aktier i
Senea. Tillsammans representerar dessa 90,2 procent av bolagets kapital
och röster.

Som tidigare meddelats är avsikten att påkalla tvångsinlösen och verka för
att aktien avnoteras från Stockholmsbörsen.

För mer information, se tidigare artiklar i beQuoted nyhetsbrev nr 20 och
27 2006.

Negativ produktmix och kostnader för bud gav svagt resultat
Senea har släppt sin rapport för årets första nio månader. Rapporten visar
att försäljningen kommit igång riktigt bra, +52 procent jämfört med förra
året.

Faktum är att försäljningen efter tre kvartal med råge överträffar alla
tidigare år även om vi räknar på helårsbasis. Men resultatet är
fortfarande negativt.

Siffrorna blev enligt följande:

• Omsättning: 73,4 Mkr (48,1)
• Resultat efter finansnetto: -7,7 Mkr (-6,0)
• Vinst per aktie: -1,18 kr (-0,95)

För tredje kvartalet isolerat blev siffrorna:

• Omsättning: 26,5 Mkr (18,4)
• Resultat efter finansnetto: -3,3 Mkr (-0,7)
• Vinst per aktie: -0,49 kr (-0,14)

Enligt Seneas vd Patrik Forsgren har resultatet pressats av en hög andel
lågmarginalprodukter. Därtill har budet från Kamstrup orsakat kostnader av
engångskaraktär, som för extern finansiell rådgivning.

Stora fördelar med Kamstrup som huvudägare
Patrik Forsgren säger i en kommentar till rapporten att Seneas kunder
visat sig mycket positiva till Kamstrup som nya huvudägare. Han räknar upp
tre stora fördelar för Senea:

• Finansiell stabilitet
• Möjlighet till kostnadseffektiv teknikutveckling
• Insteg på nya marknader

beQuoted har tidigare skrivit att uppköpet är industriellt logiskt. Att
Senea kommer ut på fler marknader ger företaget väsentligt bättre
möjligheter att nå de volymer som krävs för lönsamhet.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
OMX Small Cap

Patrik Forsgren
VD Senea

Ny styrelse i Senea
Som en del i Kamstrups övertagande har en ny styrelse utsetts vid en
extra bolagsstämma.


Styrelsen består av följande personer:

• Poul-Erik Schou-Pedersen, VD, Kamstrup (nyval)
• Jan Hannibal, Director of Operations, Kamstrup (nyval)
• Knud Bonde, Director of Sales and Marketing, Kamstrup (nyval)
• Per-Olof Eriksson (omval)
• Bengt Sundling (omval)

Poul-Erik Schou-Pedersen har utsetts till ordförande.

Nästa händelse
2007-02-07
Bokslutskommuniké 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Mycket är på gång i Confidence
– Men temposvacka under tredje kvartalet gör det svårt att nå
omsättningsmålet
Det är mycket på gång i säkerhetsföretaget Confidence. Några exempel:
avtal med nya samarbetspartners, ny vd i Storbritannien och stororder från
Stockholms stad. Men under det tredje kvartalet har inte
försäljningstrenden från andra kvartalet fortsatt.

Bättre produktportfölj genom samarbete med Lenel...
Efter ett års överläggningar har det globala säkerhetsföretaget Lenel
Systems valt Confidence som Sverige-partner.

Samarbetet gäller att Confidence ska sälja Lenels mjukvarulösning OnGuard
på den svenska marknaden. Därmed stärks Confidence position som
totalleverantör av integrerade IP-baserade säkerhetssystem.

... och Huawei
Confidence har även tecknat ett avtal om att sälja Huaweis
nätverksprodukter. Genom avtalet blir företaget ensam leverantör av delar
av Huaweis sortiment i Norden och Baltikum.

– Det finns ett stort sug efter Huaweis produkter på en marknad som Cisco
fått vara ganska ensam på i många år, säger Björn Frank som är vd på
dotterbolaget Confidence Communications.

– Vi räknar med att snabbt ta marknadsandelar från Cisco-återförsäljare i
Norden, fortsätter Björn Frank.

Se även "Confidence får produktportfölj från kinesisk världsetta" i
beQuoted nyhetsbrev nr 22 2005.

Stororder från Stockholms stad
Stockholms simhallar ska utrustas med entrésystem från Confidence Entry
Event. Avtalet är värt nästan 10 miljoner kronor.

Leveranserna ska ske under slutet av 2006 och början av 2007. Ramavtalet
sträcker sig dock till 2010, med möjlighet till förlängning.
Serviceavtalet sträcker sig 5 år framåt i tiden.

Det är givetvis en prestigefylld order. Inte minst för att den är
koncernens enskilt största hittills. Men också för att den har rönt stort
intresse bland förvaltningar inom Stockholm stad och närliggande kommuner.

Dotterbolaget Entry Systems förvärvades i februari och ingår i koncernen
från och med mars.

Med säkerhet mycket på gång
En sak som är säker, utöver Confidence system, är att företaget har mycket
på gång:
Christoher Bedding har rekryterats som ny chef i Storbritannien. Han har
30 års erfarenhet av säkerhetsmarknaden. Beddings första uppdrag blir
att sätta Confidence på kartan igen. Den brittiska marknaden är cirka
sju gånger större än Sverige.

Ett nytt koncept, Entry Event Sport har utvecklats. Systemet innehåller
funktioner för platsbokning och identifiering, och det bidrar till ökad
säkerhet på arenor. Potentialen uppges vara stor, både i Sverige och
Europa.

Inför nedsläckningen av det analoga TV-nätet uppdaterar Confidence
digital teknik i kulturfastigheter och gamla industribyggnader.
Beställare är fastighetsföretaget Stadsholmen. Order från andra
fastighetsbolag som vill ha tekniken har också tecknats.
Aktien ned efter rapporten för tredje kvartalet
Aktien fick mycket stryk när rapporten för det tredje kvartalet
presenterades. Aktien stängde ned med drygt 10 procent.

För årets första nio månader blev siffrorna följande:

• Omsättning: 57,5 Mkr (15,3)
• Resultat efter finansnetto: 1,1 Mkr (0,1)
• Vinst per aktie: 0,83 öre (0,10)

För tredje kvartalet isolerat blev siffrorna:

• Omsättning: 14,1 Mkr (5,2)
• Resultat efter finansnetto: -1,2 Mkr (0,5)
• Vinst per aktie: -0,77 öre (0,51)

Vi ser tre anledningar till kursnedgången:

1. Tredje kvartalets försäljning blev betydligt lägre än andra kvartalets.

2. Företagsledningen har utlovat att Confidence ska växa under lönsamhet.
Rapporten visar att man ännu inte är där. Det förklaras av att man råkat
ut för extraordinära omstruktureringskostnader i Entry Systems, vilket
sänkt resultatet med över 5 miljoner kronor. Dessa pengar kommer man att
få tillbaka under fjärde kvartalet genom garantier från de tidigare
ägarna.

3. Målet är att uppnå en försäljning på 100 miljoner kronor i år. Det är
inte längre troligt att man lyckas infria detta, eftersom försäljningen i
så fall måste öka med 120 procent jämfört med genomsnittet för de tre
senaste kvartalen.

Men Confidence menar att tredje kvartalet är säsongsmässigt svagare än
övriga kvartal. Dessutom har inget av ordern från Stockholms stad
intäktsförts under det tredje kvartalet.

Det ser alltså ut som att företaget kommer att komma tillbaka under det
fjärde kvartalet. Viktigt för aktiens framtida utveckling blir att
företagsledningen kan visa att händelserna i Entry Systems är utredda samt
att försäljningen kan dubblas jämfört med det senaste kvartalet.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Marknadsplats
NGM

Anders Kullberg
VD Confidence

Lenel Systems har valt Confidence som ny partner på den svenska
marknaden.

Lenel Systems är en av världens största leverantörer av
högteknologiska säkerhetssystem.

Huaweis sortiment av nätverksprodukter som routrar, växlar,
brandväggar och managementapplikationer säljs exklusivt av
Confidence.

Huawei är nummer ett i världen inom switchingteknik (dataväxel).

Stockholms simhallar ska utrustas med entrésystem från Confidence.

Sonys produkter för IP-baserad kameraövervakning togs in i
Confidence sortiment under september 2006.

Nästa händelse
2007-02-20
Bokslutskommuniké 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer
och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar
att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av
erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av dig