Strand Interconnect AB

beQuoted nyhetsbrev: Stark organisk tillväxt för Strand Interconnect

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 10:33 CEST

IT-konsultmarknaden växer, och Strand Interconnect växer ännu snabbare. Året har inletts med en uppgång på 25 procent, långt över den generella tillväxten på mellan fem och tio procent. Det är företagets portallösningar som driver tillväxten.

Strand PARC effektiviserar informationsanvändandet
IT-systemen blir allt större och mer komplicerade. Till syvende och sist är det dock ändå människor som skall använda informationen för att den skall komma till någon nytta.

Strands portallösning PARC samlar informationen från flera olika IT-system till ett gemensamt användargränssnitt, en portal. Användaren kan därmed lättare överblicka och basera beslut på information från olika system. Det höjer effektiviteten i informationsanvändandet, vilket också ökar värdet av redan gjorda IT-investeringar.

Strand Interconnect förväntar sig att marknaden för portallösningar kommer att växa snabbare än den övriga IT-marknaden. Motsvarande gäller även för de angränsande områdena förändringsledning, verksamhetsmodellering och affärsintegration.

Läs hela nyheten på: http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-13/bbb-2006-13.htm#StrandInterconnect