IGE International Gold Exploration AB

beQuoted nyhetsbrev: Stekenjokk kan ge en miljon ton koppar, zink och guld årligen

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 09:15 CEST

Stekenjokk kan ge en miljon ton koppar, zink och guld årligen

International Gold Exploration IGE har ansökt om undersökningstillstånd av koppar, zink och ädelmetaller i anslutning till fyndigheten vid Stekenjokk i Västerbottens län.

IGE har gjort en detaljerad genomgång av geologiskt undersökningsmaterial hos SGU* baserat på cirka 400 kärnborrningshål.

– Vi bedömer dessa uppgifter som synnerligen intressanta idag, säger vd Michael Nilsson.

Undersökningsstillstånden omfattar 4.224 hektar vid Stekenjokk, Levimalmen, Remdalen och Ankarvattnet. Enligt SGU:s material, återstår ett mineraliseringstonnage av åtminstone 18 miljoner ton i området.

– Vi kommer inom kort att anlita gruvteknisk expertis för att genomföra en preliminär lönsamhetsanalys baserad på modern gruvteknik vid olika metallprisscenarion, säger vd Michael Nilsson.

Michael Nilsson tror att det kan dröja tre till fem år innan en eventuell brytning kan starta uppger Västerbottens-Kuriren. Dessförinnan ska bolaget fortsätta sin prospektering och upprätta en miljökonsekvensanalys.

Gruvan beräknas ge cirka en miljon ton koppar, zink och guld årligen enligt samma källa. Det kommer att krävas investeringar i miljardklassen för att öppna gruvhålen i Stekkenjokk. Därför kommer det att behövas en brytningstid på cirka tio år för att gruvan ska löna sig.

Riktad nyemission till privatpersoner och institutioner
IGE har genomfört en riktad nyemission på 31,5 miljoner NOK. Totalt emitterades 18 miljoner aktier till kursen 1:75 NOK per aktie.

Emissionen sköttes av den Oslobaserade mäklarfirman Terra Securities ASA. Aktierna tecknades av privatxpersoner och institutioner.
-----------------------------------------------------------------
* Sveriges geologiska undersökning

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2005-15/bbb-2005-15.htm#IGE