beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Swedol tillbaka i god form efter tillfällig svacka under första kvartalet

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 15:05 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 30 2008

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-30/bbb-2008-30.htm


Hej,

I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är ett expansivt detaljhandelsföretag inom järnhandeln. Bolaget inledde året lite svagt men levererade ett bra resultat för andra kvartalet. Det andra är ett serviceföretag som driver ett 50-tal restauranger i Sverige och Danmark. Den danska verksamheten har dragits med problem en tid men ser nu ut att vara på väg uppåt. Det tredje är ett investmentbolag med smak för Ryssland och ryska konsumentlån.

I dagens nummer kan Du läsa om Swedol, Nordic Service Partners och
Vostok Nafta.

Trevlig läsning!
Thomas Lindgren


Swedol tillbaka i god form efter tillfällig svacka under första
kvartalet
» Swedol gjorde ett bra resultat under årets andra kvartal, delvis
beroende på att påsken inföll under kvartalet innan. Men
engångskostnader för börsintroduktionen drar ner resultatet
något.


Turnaround i faggorna för Nordic Service Partners
» Efter några svaga kvartal har det återigen börjat ljusna för
Nordic Service Partners (NSP). Problemen i den danska verksamheten
verkar vara över, även om det tar ett tag innan man är tillbaks till
tidigare marginaler.


Vostok Nafta satsar på ryska kreditkort
» Genom förvärv av aktier i Tinkoff Credit Systems ger sig
investmentbolaget Vostok Nafta in i branschen konsumentfinansiering
i Ryssland och breddar därmed sitt råvarutyngda innehav. beQuoted
har tittat närmare på Vostok Nafta och dess senaste tillskott i
portföljen.


I detta nummer
Nordic Service Partners
Swedol
Vostok NaftaSwedol tillbaka i god form efter tillfällig svacka under första kvartalet
- De finansiella målen har återigen överträffats

Swedol gjorde ett bra resultat under årets andra kvartal, delvis beroende
på att påsken inföll under kvartalet innan. Men engångskostnader för
börsintroduktionen drar ner resultatet något.

Remium höll i analytikermöte med rapportpresentation
Bolagets halvårsrapport presenterades hos Remium den 29 augusti. Från
Swedols sida deltog vd Markku Piippo och Casper Tamm, CFO. beQuoted var på
plats tillsammans med ett tiotal andra analytiker.

Första halvåret 2008 gav följande siffror:

 

 • Omsättning: 403,6 Mkr (336,0), +20%
 • Resultat efter finansnetto: 46,2 Mkr (43,3)

• Vinst per aktie: 1,04 kr (0,97)

 

Resultatet dras ner av engångskostnader för flytt till Stockholmsbörsen
och flytt av centrallagret. Dessutom har värderingen av valutaterminer
bidragit negativt. Totalt har dessa poster belastat rörelseresultatet med
5,4 miljoner kronor.

Andra kvartalet, som påverkades positivt av den tidiga påsken, var
betydligt bättre än det första. Isolerat för kvartal två var siffrorna:

 

 • Omsättning: 211,0 Mkr (170,9), +23%
 • Resultat efter finansnetto: 27,7 Mkr (22,2)

• Vinst per aktie: 0,62 kr (0,50)

 

Man kan konstatera att Swedol, efter ett något svagare första kvartal,
verkar vara tillbaks till den mycket goda utveckling av resultat och
försäljning som företaget tidigare visat. Alla bolagets finansiella mål
överträffades. Således låg rörelsemarginalen åter över 13 procent.

Företaget har dock tagit bort formuleringen från förra kvartalsrapporten
om att man förväntar sig en god utveckling under återstoden av året.
Anledningen är att man slutat ge prognoser, och liknande formuleringar som
kan tolkas som prognoser.

Allt större andel av försäljningen, i nuläget 81 procent, sker genom
butikerna. Postorderhandeln, som främst sker via telefon, får en allt
mindre betydelse ju fler butiker som öppnas. Webbhandeln är liten men
lönsam eftersom kunden "gör jobbet själv".

Swedolkort infört under andra kvartalet
I samarbete med Resurs Bank ger Swedol kunderna, såväl privata som
företag, möjlighet att betala sina inköp med Swedolkort. Köpen är
räntefria i två månader och kostnaden för Swedol är i samma
storleksordning som för ett vanligt kreditkort.

Örebrolagret har gett sänkta transportkostnader inom Sverige
I och med att Swedol nu bara har ett centrallager, har kostnaderna för
transporter sjunkit. En del åtgärder återstår dock innan lagret är
intrimmat. Det innebär att det kan finnas möjlighet till ytterligare
kostnadsbesparingar framöver.

- I dagarna fick jag en rapport från Örebro. Lagret fungerar men är
ineffektivt, säger Markku Piippo.

Swedol håller låga priser för proffsvaror
80 procent av försäljningen sker till företagskunder. Dessa kunder
efterfrågar främst varor av högsta kvalitet, och där håller Swedol lägre
priser än konkurrenterna. Övriga varor, som främst köps av privatpersoner,
ligger på ungefär samma prisnivå som i andra affärer.

Flera av konkurrenterna tar inte emot privatkunder. Hos Swedol är alla
välkomna, även om man fokuserar på proffskunder.

Inköpspriserna har visat en stigande trend och dessutom har dollarkursen
gått upp. Swedol har dock möjlighet att höja sina försäljningspriser, även
de prisuppgifter som finns i katalogerna kan ändras.

Insider har köpt aktier
Under året har insider i bolaget köpt totalt cirka 35.000 aktier, medan
ingen insynsperson har sålt. Sedan företagets notering på First North 2006
är det bara en insider som gjort någon försäljning.

Ny butik öppnas, kontrakt på två butiker har tecknats
Företaget öppnar i dag den 4 september sin 23:e butik, belägen i
Linköping. I augusti tecknades avtal om att öppna en butik i Skövde under
2009 och en i Luleå året därpå. Inklusive dessa kommer Swedol att ha 29
butiker.

Som beQuoted tidigare redogjort för, planerar Swedol att under 2009
etablera sin första butik i Norge.

Inga moln på Swedols himmel
Kort sagt ser det bra ut. Det andra halvåret är regelmässigt starkare än
det första, som dessutom innehöll engångskostnader för börsnotering och
lagerflytt.

Swedol värderas inte som det stabila tillväxtbolag det är. beQuoted tror
att vinsten per aktie, exklusive noteringskostnader, når 2,70 - 2,75 i år,
vilket gör aktien köpvärd.

GÖRAN OFSÉN
goran.ofsen@beQuoted.com

Marknadsplats
Stockholmsbörsen

Markku Piippo
VD Swedol

Swedols inköp görs till stor del i dollar. Man valutasäkrar cirka
hälften av dessa inköp med terminer.

Under första kvartalet gav terminerna upphov till en orealiserad
förlust på cirka 2,9 miljoner kronor.

Ett kvartal senare blev resultatet i stället en orealiserad vinst på
cirka 1,1 miljoner kronor.

Även euro kan komma att valutasäkras, då också den volymen nått en
relativt hög nivå.

Remium förutspår en vinst per aktie på 2,56 kronor i år och 3,05
kronor nästa år. Riktkursen sätts till 40 kronor.

Målet för nyetableringar höjdes tidigare i år från 4 - 5 till 6 - 7
nya butiker per år.

Swedol fortsätter att ta marknadsandelar, både i befintliga och nya
butiker.

Antalet butiker uppgår i nuläget till 23. Ytterligare 3 ska öppnas i
år.

Egna varumärken står för en allt större del av försäljningen. AmPro
är det största av dessa, men bland annat fetter säljs under
varumärket Swedol.

Nästa händelse
2008-11-06
Delårsrapport Q3 2008

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaTurnaround i faggorna för Nordic Service Partners
- "Danmark har vänt uppåt snabbare än väntat", vd Ulf Wahlstedt

Efter några svaga kvartal har det återigen börjat ljusna för Nordic
Service Partners (NSP). Problemen i den danska verksamheten verkar vara
över, även om det tar ett tag innan man är tillbaks till tidigare
marginaler.

NSP har fått snurr på den danska verksamheten
Ulf Wahlstedt, vd i NSP, verkar påtagligt optimistisk när beQuoted ringer
upp honom för en pratstund.

- Danmark har vänt uppåt snabbare än väntat. Nu är dessutom alla kostnader
för att komma tillrätta med de tidigare problemen tagna, och vi kan
koncentrera oss på att utveckla verksamheten, säger Ulf Wahlstedt.

Snabbmatsförsäljningen fortsätter att utvecklas positivt
Svensk Servicehandels och Fast Foods senaste undersökning visar att
snabbmatsförsäljningen i Sverige fortsätter att öka. Under andra kvartalet
var uppgången 7,6 procent, delvis beroende på ökade priser på livsmedel.
Handlarna är positiva beträffande återstoden av året.

- Jag anser att vi är inne i helt rätt segment av handeln,
snabbmatssektorn står sig stark även i sämre tider. Jag tror inte att så
många byter från restaurangbesök till matlåda, snarare väljer de billigare
restauranger och då gynnas vi, menar Ulf Wahlstedt.

NSP visar förlust under andra kvartalet 2008
Omsättningen redovisas månadsvis och var redan känd. Som beQuoted
förutspådde blev resultatet för det andra kvartalet svagt. Delårsrapporten
för årets första sex månader visar på följande siffror:

 

 • Omsättning: 316,9 Mkr (244,4), +30%
 • EBITDA: -0,2 Mkr (14,1)
 • Resultat efter finansnetto: -16,4 Mkr (3,5)

• Vinst per aktie: -2,80 kr (0)

 

Det svaga resultatet under andra kvartalet beror delvis på ökade kostnader
för att vända utvecklingen i Danmark. Åtgärderna har gett god effekt och
en tydlig förbättring i rörelsemarginalen har konstaterats under juni och
juli.

Åter ökad omsättning i jämförbara restauranger
Trenden har varit uppåtgående ett tag, och i juli ökade försäljningen i
jämförbara enheter för första gången sedan i februari. beQuoted tror att
uppgången fortsätter, även om det nog dröjer något kvartal innan vi är
tillbaks till förra årets nivå på 7 procent.

Omsättningen i juli uppgick till 55,5 miljoner kronor, en ökning med 5,6
procent i förhållande till juli förra året. För jämförbara enheter blev
ökningen 1,7 procent. Totalt hittills i år är omsättningen 370,8 miljoner
kronor, upp 25,4 procent jämfört med samma period i fjol.

Expanderar långsammare i år än planerat
Även om problemen i Danmark nu ser ut att vara över har de tagit tid och
kraft från ledningen, vilket påverkat expansionstakten. Den i nuläget
svaga ekonomin i Danmark har också gjort NSP lite försiktigare med
nyetableringar på andra sidan sundet.

Och det planerade restaurangtorget i Center Syd i Skåne skrinläggs. Efter
stora förseningar från fastighetsägarens sida har en överenskommelse
träffats om att NSP drar sig ur projektet.

Ny Taco Bar-restaurang i Linköping
Däremot öppnade företaget den 16 augusti sin artonde Taco Bar. Den är
belägen i centrala Linköping och drivs av en franchisetagare.

Fast Casual-satsningen har gett mersmak
I början på sommaren inledde NSP sin Fast Casual-verksamhet (snabbmat med
mer restaurangkänsla samt öl och vin).

- Vi har börjat med Fast Casual på kvällstid i en Tasty Thai- och en Taco
Bar-restaurang. Omsättningen i dessa restauranger har ökat markant, väl i
nivå med våra förväntningar. Hittills är vi mycket nöjda, förklarar Ulf
Wahlstedt.

Aktiemarknaden har ännu inte prisat in någon vändning
beQuoted tror att NSP har vänt den negativa trenden och kommer att gå med
vinst under andra halvåret. Och nästa år kan det bli riktigt trevligt,
inte minst om den svenska arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år
sänks i enlighet med liggande förslag.

Av toppkursen i oktober 2007 återstår bara cirka en tredjedel. När vi fått
svart på vitt att verksamheten återigen går stabilt bra finns goda
möjligheter till betydligt högre kurser än i nuläget. Aktien är köpvärd,
men försiktiga placerare kan avvakta ytterligare något kvartal.

GÖRAN OFSÉN
goran.ofsen@beQuoted.com

Marknadsplats
Stockholmsbörsen

Ulf Wahlstedt
VD Nordic Service Partners

Bolagets omsättning kommer fortfarande huvudsakligen från Burger
King-restaurangerna.

De står för cirka 90 procent av totalen. Runt 8 procent belöper på
restaurangtorg och ungefär 3 procent på Taco Bar.

En Taco Bar har öppnats i Linköping. Taco Bar fokuserar på mexikansk
mat och menyn består av cirka tio huvudalternativ.

Av 18 restauranger är detta den fjärde som förläggs utanför
huvudstaden.

Tasty Thai ingår också i NSP:s satsning på Fast Casual.

Nästa händelse
2008-11-20
Delårsrapport Q3 2008

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida

 

Vostok Nafta satsar på ryska kreditkort
- Mer än bara Black Earth Farming

Genom förvärv av aktier i Tinkoff Credit Systems ger sig investmentbolaget
Vostok Nafta in i branschen konsumentfinansiering i Ryssland och breddar
därmed sitt råvarutyngda innehav. beQuoted har tittat närmare på Vostok
Nafta och dess senaste tillskott i portföljen.

Tinkoff Credit Systems
I början av juni i år blev det känt att Vostok Nafta gått in i
kreditkortsbolaget Tinkoff Credit Systems (TCS). Då framkom det att Vostok
Nafta totalt investerat 210 miljoner kronor i TCS moderbolag Egidaco, för
en ägarandel på 18 procent.

Övriga storägarna är grundaren Oleg Tinkov med en ägarandel på 66 procent
och Goldman Sachs med 15 procent av aktierna.

TCS är en finansiell institution specialiserad på området konsumentlån
inom de ryska regionerna. Verksamheten drogs igång i mars 2007. Enligt de
senaste uppgifterna från bolaget har 230.000 kreditkort utfärdats på drygt
ett år, vilket gör dem till en av de snabbast växande bolagen inom området
konsumentfinansiering i Ryssland.

Marknadsandelen uppgår till 2 procent med målet att nå 3 procent under
nästa år. Russian Standard är ledande med en andel på över 50 procent av
marknaden. Andra starka konkurrenter är Home Credit, Citibank och GE Money
Bank.

Bolaget grundades av den ryska entreprenören Oleg Tinkov. Han har gjort
sig känd för att starta upp bolag framgångsrikt och sedan sälja av dem.
Smeknamn som öl-oligarken och rysslands motsvarighet till Richard Branson
har figurerat.

När Oleg Tinkov 2005 sålde den bryggeriverksamhet han startade 1998 till
InBev för 167 miljoner euro, var det dags för nästa projekt, kreditkort i
Ryssland. De initiala förberedelserna togs 2005 och ett år senare fick TCS
licens att bedriva bankverksamhet. Således drogs verksamheten igång 2007.

För att fortsätta sin snabba tillväxt har TCS valt att utfärda
obligationslån via den svenska fondkommissionären Öhman. Obligationslånet
uppgår till 70 miljoner euro, löptiden är 3 år och kupongräntan 18
procent.

Det har kommunicerats uppgifter om att obligationen ska listas på
Stockholmsbörsen senast den 31 december 2008.

Ökade inkomster och hög inflation
Den ryska ekonomin har de senaste 5 åren haft en tillväxttakt på mellan
6,4 - 7,3 procent per år, främst driven av stark efterfrågan inom energi-
och råvarusektorn. Nu ökar även den inhemska efterfrågan.

I en rapport sammanställd av FN-experter påstås att den ökade inhemska
efterfrågan är en av de viktigaste faktorerna för Rysslands höga
ekonomiindex. Detta i sin tur följt av invånarnas ökade reella inkomster
och ökade investeringar.

Medellönen uppgår till 500 dollar per månad (statistik från 2007).
Inkomsterna i Ryssland har i genomsnitt ökat med 9,4 procent under
Vladimir Putins år vid makten, vilket framgår av en rapport från
Exportrådet.

Regeringen i Ryssland verkar angelägen om att bibehålla den starka
tillväxt som varit och på så sätt höja befolkningens levnadsstandard trots
det ökade inflationshotet. Inflationsmålet för 2008 ligger på 10,5 procent
och inflationen för helåret ser ut att överstiga målet.

Inflationen för det första halvåret blev 8,7 procent jämfört med samma
period förra året, då den låg på 5,7 procent. I maj var inflationen 15
procent räknat på ett år.

En intressant och inte minst viktig aspekt rörande den ryska tillväxten
och konsumtionen framkommer av Jyrki Talvitie på East Capital i en
intervju med Aktiespararna. Där menar Jyrki Talvitie att den ryska
tillväxten inte är en bubbla genom att hänvisa till siffror som visar att
banklån- och konton motsvarar cirka 40 procent av Rysslands BNP.

Motsvarande siffror i andra marknader med stark tillväxt är 60 procent
medan det i västvärlden överstiger 100 procent av BNP.

Flaggskeppet Black Earth Farming har sjunkit
Sedan toppnoteringen på 159,50 kronor har Vostok Naftas aktie tappat mer
än 50 procent av sitt börsvärde. Den främsta orsaken till nedgången är att
flaggskeppet Black Earth Farming (BEF) och oljebolaget TNK BP Holding
tappat mark den senaste tiden.

I takt med att priset på vete sjunkit och som en följd av politiska
oroligheter, har BEF:s aktiekurs gått ned med 66 procent. Då den ryska
börsen RTS gått ned har även aktier noterade i Sverige med verksamhet i
Ryssland gått ned.

beQuoted kan inte se någon fundamental avvikelse i BEF:s verksamhet som
skulle motivera en nedgång på nära 70 procent förutom en stark korrelation
med vetepriset och den politiska situationen i Ryssland.

I samband med BEF:s halvårsrapport för 2008 framkom det att bolaget sänker
målet om skördad area från 148.267 till 143.600 hektar. En nedgång med 3,1
procent.

Vostok Nafta har ökat sitt ägande i BEF med 3,36 procentenheter till 24,81
procent. Vd Per Brilioth kommunicerade nyligen att bolaget köper ryska
aktier då det inte tror på någon större konflikt som en följd av
stridigheterna mellan Ryssland och Georgien.

Vd Per Brilioth menar vidare att nivåerna på ryska aktier nu är
intressanta både på kort och lång sikt.

Bolagets andra stora innehav, Rysslands tredje största oljebolag, TNK BP,
har fallit på RTS sedan bolagets vd Robert Dudley påstått att ryssarna
trakasserat honom. British Petroleum, vilka äger hälften av bolaget, har
hotat att dra de ryska samarbetspartners till domstol.

Ett intressant alternativ
Investeringen i TCS motsvara ungefär 6 procent av värdet på Vostok Nafta.
Per Brilioth har uttryckt stora förhoppningar om investeringen i TCS och
menar att värdet på investeringen kan tiodubblas om bolaget utvecklas
enligt plan.

Innebär den senaste nedgång köpläge i aktien? Det politiska läget mellan
Ryssland och Väst är fortsatt spänt. Samtidigt finns det inga klara
tendenser för hur vetepriset kommer att utvecklas.

För de som inte tror på någon förvärrad politisk situation i Ryssland och
för de som har fortsatt förtroende för familjen Lundins ställning inom
ryskt näringsliv, anser beQuoted att Vostok Nafta är ett intressant
alternativ i portföljen. Inte minst med tanke på den senaste investeringen
i TCS.

ADI KRILIC
adi.krilic@beQuoted.com

Marknadsplats
Stockholmsbörsen

Per Brilioth
VD Vostok Nafta

Tinkoff Credit Systems är en finansiell institution specialiserad på
området konsumentlån inom de ryska regionerna.

Verksamheten startades i mars 2007.

Ordförande och grundare är den 40-årige ryssen Oleg Tinkov.

Målet är att ha 3 - 5 procent av ryska kreditmarknaden år 2010.

TCS vill bli en av de fyra största aktörerna på marknaden.

De största aktörerna, gällande marknadsandelar, på den ryska
marknaden är:

 • Russian Standard, 59 procent
 • Home Credit, 11 procent
 • Citibank, 5 procent
 • GE Money Bank, 3 procent


Det långsiktiga målet för ledningen i TCS är att antingen sälja
bolaget, till rätt pris, eller att börsintroducera det.

Marknadsdrivande mekanismer är en högre inkomst bland befolkningen
och ökad konsumtion.

Belåningsgraden är låg hos den ryska befolkningen.

Oleg Tinkov har tidigare startat bland annat Daria, djupfryst mat,
och Tinkoff Beer, bryggeriverksamhet.

Daria såldes till Planeta Management, vars ägare är Roman Abramovich

Tinkov är cykelfantast och ägare till cykelstallet Tinkoff Credit
Systems.

De tre största innehaven i Vostok Nafta är:

 • BEF, 18,18 procent
 • TNK BP, 7,45 procent
 • Kuzbassrazrezugol, 7,3 procent


Nästa händelse
2008-11-19
Delårsrapport Q3 2008

Läs mer på beQuoted

Hemsida

 Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer
och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar
att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av
erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel  08-692 21 90 
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av dig