beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Trist avslutning för gamla Wilh. Sonesson

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 13:24 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 6 2007

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-06/bbb-2007-06.htm


Hej,

Nyemissionen i Wilh. Sonesson blev övertecknad och 2007 har börjat
bra. Men avslutningen på förra året gick i moll med inkuranta lager
och misstanke om bokföringsbrott i dotterbolaget Vitamex.

SBT förstärker styrelsen med Erik Selin och breddar verksamheten
till fastighetssektorn. Genom att apportera in ett antal bestånd i
Sydsverige skall förlustavdragen kunna utnyttjas.

Testerna av TracTechnologys huvudprodukt MeatTrac löper väl.
Systemet är tänkt att ersätta dagens system för märkning av kreatur.

Trevlig läsning!
Thomas LindgrenTrist avslutning för gamla Wilh. Sonesson
» Gamla Wilh. Sonesson gjorde ett svagt fjärde kvartal. Tunn
försäljning och problem i dotterbolaget Vitamex skapade ett rejält
minusresultat. I Vitamex skall bordet nu vara städat. Midelfart
Sonessons försäljning under början av året har startat bra och det
lovar gott inför 2007.


SBT breddar verksamheten till fastigheter i Sydsverige
» Swedish Brake Technology breddar verksamheten till
fastighetssektorn. Genom att apportera in ett antal bestånd i
Sydsverige skall förlustavdragen kunna utnyttjas. Samtidigt får
bromshävarmarna viss respit. beQuoted var med på bolagsstämman i
Landskrona.


TracTechnologys MeatTrac kan ersätta öronlappar
» Testerna av TracTechnologys huvudprodukt MeatTrac på Sojdungs gård
på Gotland löper väl. Såväl uppfödarna som TracTechnology hoppas att
systemet på sikt skall kunna ersätta dagens system med märkning via
öronlappar. Det kan sätta ytterligare fart på
marknaden.


I detta nummer
Midelfart Sonesson
SBT
TracTechnologyTrist avslutning för gamla Wilh. Sonesson
- Men bra försäljningsstart på 2007 för nya Midelfart Sonesson

Gamla Wilh. Sonesson gjorde ett svagt fjärde kvartal. Tunn försäljning och
problem i dotterbolaget Vitamex skapade ett rejält minusresultat. I
Vitamex skall bordet nu vara städat. Midelfart Sonessons försäljning under
början av året har startat bra och det lovar gott inför 2007.

Kraftiga reserveringar i Vitamex
Dotterbolaget Vitamex förvärvades 2003. Det har nu visat sig att det
funnits en hel del problem med hur ledningen skött verksamheten sedan
dess.

I delårsrapporten för tredje kvartalet 2006 meddelades att Wilh. Sonesson
var tvungna att reservera 24 miljoner kronor för felredovisade poster
avseende kostnader under tidigare år.

I rapporten för fjärde kvartalet kom nästa kalldusch: Ytterligare 22
miljoner kronor måste redovisas för inkuranta lager. Positivt är dock att
reserveringarna endast i mindre utsträckning är kassaflödespåverkande.

Dessutom har redovisningen i bolaget gåtts igenom för de senaste åren,
tillsammans med juridisk expertis. Man har då funnit oegentligheter som
kan vara bokföringsbrott. Ledningen för Vitamex har bytts ut.

Positivt är att norska Midelfart tidigt blivit informerade om händelserna
och accepterat att sådant kan inträffa, även om det är tråkigt. Enligt
Lennart Nylander, vd för Midelfart Sonesson, påverkar problemen inte
förhållandet mellan bolagen på något sätt.

Varmt väder höll förkylningarna borta
Siffrorna för helåret 2006 blev enligt följande:

• Omsättning: 1.157,2 Mkr (1.288,6)
• Resultat efter finansnetto: -41,5 Mkr (40,3)
• Vinst per aktie: -0,93 kr (1,10)

Försäljningsminskningen är egentligen ingen minskning. I siffrorna för
2005 ingick nämligen Naturapoteket. Justeras siffrorna för avyttrade och
förvärvade verksamheter blir det i själva verket en ökning med 4,3
miljoner kronor i försäljning, eller 0,4 procent.

För fjärde kvartalet isolerat blev siffrorna:

• Omsättning: 286,6 Mkr (345,9)
• Resultat efter finansnetto: -35,5 Mkr (9,1)
• Vinst per aktie: -0,68 kr (0,21)

Här pratar vi dock om en minskning även sett med hänsyn till avyttringar
och förvärv. Omsättningen har reducerats med 24,9 miljoner kronor, eller
cirka 8 procent.

Till hälsofackhandeln har försäljningen minskat med 3 procent under fjärde
kvartalet 2006. En orsak är det varma vädret (!) som gjort att folk klarat
sig ifrån förkylningar i större utsträckning än vanligt.

Övrig försäljningsminskning kommer av att Naturpost körde en intensiv
telemarketingkampanj under slutet av 2005, som inte upprepades 2006.
Försäljning över telefon har blivit allt mer ifrågasatt. Naturpost
försöker kompensera detta genom en ökad försäljning över internet.

Det svaga resultatet gör att utdelningen uteblir för 2006. I analysen bör
dock nämnas att Midelfart gjort ett gott resultat på 55 miljoner kronor
under 2006. Som beQuoted förutspått blev emissionen för att finansiera
förvärvet av Midelfart övertecknad, med 67 procent.

Bra början på samgåendet med Midelfart
Samgåendet mellan Wilh. Sonesson och Midelfart har startat bra. I
Stockholm har Midelfarts försäljningskontor för Sverige kunnat integreras
i Wilh. Sonessons försäljningsorganisation.

- Det är en direkt synergieffekt av samgåendet, säger Lennart Nylander
till beQuoted. Försäljningen under 2007 har dessutom börjat bra både till
hälsofackhandeln, till apoteken och till dagligvaruhandeln, och det är
väldigt roligt.

Midelfart har också blivit återförsäljare av varumärket Finish, ett mycket
starkt varumärke i Europa.

- Lanseringen av Finish är mycket intressant och viktig för Midelfart,
säger Lennart Nylander.

Stor satsning på Friggs efter produktutveckling
Han har stora förväntningar på varumärket Friggs inför fortsättningen av
2007:

- Vi har lagt 7 miljoner kronor på utveckling av design, i form av
uppdaterade förpackningar, och på sortimentsutveckling. Det är kostnader
som vi redan har tagit. Friggs har fått en helt annan kostym som man skall
växa in i och jag tycker att vi har fog att vara riktigt optimistiska,
säger Lennart Nylander.

- Nu skall vi dessutom lansera Friggs genom Midelfarts marknadskanaler i
Norge och det har vi stora förväntningar på.

- Volymerna är avgörande för vår vinst, eftersom vi främst säljer till
dagligvaruhandeln, där marginalerna är tunna. Så den starkare försäljning
för Friggs som vi hoppas på är väldigt positiv.

beQuoted konstaterar att år 2006 får betraktas som ett mellanår för Wilh.
Sonesson, där den viktigaste positiva händelsen är samgåendet med
Midelfart. Inför 2007 ser det betydligt bättre ut och kan bara Vitamex och
Naturpost slutgiltigt snitsas till så kan det bli riktigt bra.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
Stockholmsbörsen

Lennart Nylander
VD Midelfart Sonesson

- Försäljningen under 2007 har börjat bra både till
hälsofackhandeln, till apoteken och till dagligvaruhandeln.

- Vi har lagt 7 miljoner kronor på varumärket Friggs, på utveckling
av design i form av uppdaterade förpackningar samt på
sortimentsutveckling.

- Friggs har fått en helt annan kostym som man skall växa in i och
jag tycker att vi har fog att vara riktigt optimistiska.

Förkylningstider. Den varma vintern har minskat mängden
förkylningar. Det har minskat försäljningen till hälsofackhandeln
under fjärde kvartalet 2006.

År 2007 har försäljningen startat bättre på alla fronter. Volymerna
har stor betydelse för vinstutvecklingen då försäljning till
detaljhandeln innebär tunna marginaler.

Finish kommer att lanseras på den norska marknaden av Midelfart
Sonesson.

Varumärket bedöms ha en stor försäljningspotential.

Nästa händelse
Årsredovisning 2006 kommer under april 2007

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaSBT breddar verksamheten till fastigheter i Sydsverige
- Utnyttjar förlustavdrag och ger bromshävarmarna respit

Swedish Brake Technology (SBT) breddar verksamheten till
fastighetssektorn. Genom att apportera in ett antal bestånd i Sydsverige
skall förlustavdragen kunna utnyttjas. Samtidigt får bromshävarmarna viss
respit. beQuoted var med på bolagsstämman i Landskrona.

Bromshävarmarna central del i trumbromsar
SBT utvecklar, tillverkar och säljer automatiska bromshävarmar för
lastbilar, bussar och andra tunga fordon som använder trumbromsar.
Bromshävarmen är en central del i trumbromsars bromsfunktion.

Enligt ledningen i SBT är den egna bromshävarmen tekniskt mycket avancerad
och hävdar sig utomordentligt väl på marknaden vad avser funktionalitet
och totalkostnad.

Redan 1996 fick bolaget sin första finansiering via en emission på
dåvarande Innovationsmarknaden. Men genombrottet har dröjt och förlusterna
har ackumulerats. Emission har följt på emission. Totalt uppgår de
ackumulerade förlusterna till 53 miljoner kronor.

Ännu en tids respit för bromshävarmarna
Bolagets nuvarande huvudägare ser dock ljuset i tunneln för
bromshävarmsverksamheten och vill inte ge upp ännu. Samtidigt ser man ett
betydande värde i förlustavdragen som man vill utnyttja genom att ta
steget in i fastighetssektorn.

- Vi kan inte hålla på med nyemissioner nu längre, samtidigt som vi inte
vill stänga verksamheten. På detta sätt ger vi SBT ytterligare respit och
en chans att hitta de order som man är relativt nära och som behövs för
att nå positivt kassaflöde i bolaget, säger Tommy Qvarfort,
styrelseordförande i SBT, till beQuoted.

Anders Nelson, som är vd i SBT, bekräftade i sin presentation att bolaget
är på rätt väg:

- Vi har ökat omsättningen med 50 procent under 2006 och kraftigt
förbättrat resultatet. Vi för nu intressanta diskussioner med två stora
kunder. Vår bedömning är att vi under 2007 skall kunna nå ett positivt
kassaflöde om den positiva trenden håller i sig.

Siffrorna för 2006 bekräftar att bolaget tycks vara på rätt väg:

• Omsättning: 11,2 Mkr (7,4)
• Resultat efter finansnetto: -3,3 Mkr (-8,2)
• Vinst per aktie: -0,01 kr (-0,03)

Verifierad kvalitet skall stärka försäljningen
beQuoted måste ändå nyktert konstatera att det knappast är första gången
som SBT har sagt att "nu skall det äntligen bli plus". Vad är det som är
annorlunda den här gången?

- Sedan jag tillträdde som vd under 2004 har vi lagt ner mycket
utvecklingsinsatser för att verifiera kvalitet och funktionalitet,
fortsätter Anders Nelson.

- En hög och jämn kvalitet är avgörande i en så viktig funktion som
bromshävarmar. Vi har inte varit hundraprocentigt nöjda med kvaliteten som
den var tidigare. Detta har till en del hindrat vårt marknadsgenombrott,
men nu skall vi vara på rätt väg.

Fastighetssatsningen ger ökad stabilitet
På bolagsstämman förklarades hur det är tänkt att breddningen till
fastigheter skall gå till i praktiken.

- Vår avsikt är att apportera in ett antal fastighetsbestånd i Sydsverige
som skall bli bas i ett nytt fastighetsbolag som på några års sikt skall
kvalificera sig för börsnotering, berättade Tommy Qvarfort. Det skapar en
helt annan stabilitet i bolaget. Samtidigt blir bromshävarmarna kvar i ett
på sikt eget dotterbolag.

- Geografiskt tänker vi oss en linje från Falkenberg i väster, över Växjö
till Kalmar i öster, men dock med betoning på Skåne. Vi skall inte
konkurrera med existerande fastighetsbolag utan koncentrera oss på mindre
orter på pendlingsavstånd från de större tätorterna. Det kan bli orter
såsom Eslöv, Hässleholm, Kristianstad och Åstorp.

- Bostäder lär bli en viktig satsning, där eventuella utförsäljningar av
en del av allmännyttans bestånd kan skapa vissa möjligheter.

Namnkunnig styrelse skall ge intressant fastighetsaffär
De nuvarande huvudägarna Tommy Qvarfort och Svante Paulsson (son till
fastighetsmagnaten Erik Paulsson) har omfattande erfarenhet från
fastighetssektorn.

Övriga styrelseledamöter går inte heller av för hackor. På bolagsstämman
valdes fastighetsprofilen Erik Selin, som är vd för Balder, och Fredrik
Widehov, som är regionchef för Newsec, som nya ledamöter i SBT.

- Vi är väldigt nöjda med den kompetens som den nya styrelsen kommer att
få, förklarade Tommy Qvarfort. Inte minst tar de med sig ett antal uppslag
till affärer in i bolaget.

beQuoted gillar affären, som antagligen är det bästa som kan hända
aktieägarna. SBT har hittills varit en tråkig historia, men på detta sätt
får förlustavdragen ett värde och kanske kan ett genombrott för
bromshävarmen bli verklighet till slut ändå.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
beQuoted inofficiella

Anders Nelson
VD SBT

- Vår förhoppning är att vi skall kunna nå ett positivt
kassaflöde under 2007

Marknadsföring av SBTs bromshävarm
(Klicka bilden för större bild)
SBTs bromshävarm är en teknisk innovation. Den ger enligt
bolaget självt goda resultat vad avser funktionalitet och låg
totalkostnad.

Konkurrenter till SBT är inte minst Haldex, som också finns i
Landskrona, och asiatiska lågprisvarianter.

Tunga lastbilar är en viktig kundgrupp för SBT.

Förbättrad och verifierad kvalitet skall hjälpa SBT att nå
positivt kassaflöde under 2007, om trenden håller i sig.

I nya styrelsen kommer följande personer, flera med stor
erfarenhet av fastigheter, att ingå:

• Tommy Qvarfort (ordf.)
• Svante Paulsson
• Erik Selin
• Fredrik Widehov
• Anders Nelson (vd)

Nästa händelse
Årsstämma 2007 beräknas hållas under maj 2007

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaTracTechnologys MeatTrac kan ersätta öronlappar

Testerna av TracTechnologys huvudprodukt MeatTrac på Sojdungs gård på
Gotland löper väl. Såväl uppfödarna som TracTechnology hoppas att systemet
på sikt skall kunna ersätta dagens system med märkning via öronlappar. Det
kan sätta ytterligare fart på marknaden.

Gotländska tester av MeatTrac utvecklas väl
Som beQuoted tidigare berättat om har TracTechnology ett metodpatent som
ger spårbarhet för hela kedjan från uppfödning till slakt och förädling.
Baserat på detta har TracTechnology utvecklat ett system som går under
namnet MeatTrac, som är baserat på RFID.

Den stora marknaden finns internationellt, inte minst i USA. Men den
svenska marknaden är viktig som referens- och testmarknad. Därför har
intresset varit stort kring den pilotinstallation som sedan ungefär ett år
körs på Sojdungs gård på Gotland.

Hittills har systemet fungerat väldigt väl och ägarna uppges vara nöjda.
Ett av målen med investeringen är dock att den skall kunna ersätta dagens
märkningssystem.

Elektronisk märkning kan ersätta öronlappar
Inom EU är märkning av nötdjur obligatorisk. Är inte djuren korrekt märkta
kan det bli dryga böter för uppfödarna. För närvarande sker märkning med
öronlappar i båda öronen. Det finns flera nackdelar med det systemet, både
ur ekonomisk synvinkel och för djurskyddet.

- Det är inte ovanligt att köttdjuren tappar öronlapparna och då får de
tas in för ommärkning, berättar Mats Nordström som är vd i TracTechnology.
Tappar nötdjuret båda öronlapparna vill det till att det bara är ett
nötdjur som gjort så för att det överhuvudtaget skall gå att identifiera i
besättningen.

- Ur djurskyddssynvinkel är det nuvarande systemet inte heller bra. En av
orsakerna till att öronlapparna tappas är att de fastnar i buskage när
djuren är på bete, och det kan göra att det blir skador på öronen.

MeatTrac går ut på att en bolustransponder stor som ett 1,5-voltsbatteri
släpps på bakre delen av köttdjurets tunga och sedan lägger sig i magen.
Där ligger den kvar till dess att det är dags att slakta djuret.

- Med den bolustransponder som MeatTrac använder undviks problemet.
Veterinärmedicinska studier visar att sådan märkning även är mer
djurvänlig än dagens märkning med öronlappar.

Godkännande kan sätta fart på marknaden
I Sverige ansvarar Jordbruksverket för frågor rörande märkning av
köttdjur. TracTechnology planerar att uppmärksamma myndigheten på den
lösning som MeatTrac erbjuder och hoppas att det skall snabba upp
processen mot ett godkännande av elektronisk märkning.

- Om inte annat kan bolustranspondern tills vidare fungera som ett
komplement till dagens märkning med öronlappar, säger Mats Nordström.

Med tanke på dagens problem med öronlappar skulle ett sådant godkännande
säkert bidra till att sätta fart på marknaden i Sverige. Och en starkare
hemmamarknad skulle hjälpa TracTechnology att snabbare testa och få accept
för de övriga delarna som MeatTrac innehåller, som berör spårbarhet i hela
uppfödningsprocessen från gård till gaffel.

Ytterligare tester av alla systemets delar lär nämligen behövas innan det
är dags för en storskalig internationell lansering.

beQuoted tycker att vägen mot kommersialiseringen av MeatTrac gått över
förväntan. Allra mest intressant är de stora rationaliseringsfördelar som
verkar följa med systemet, i tillägg till huvudsyftet att erbjuda
spårbarhet för att säkra kvaliteten på köttet. Att ersätta öronlapparna är
bara ett exempel.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Mats Nordström
VD TracTechnology

Patentet för MeatTrac ägs av TracTechnology, men företaget
betalar royalty på 0,75% av försäljningen.

En bolustransponder eller örontagg gör att djuret kan
identifieras med en sådan här läsare.

Slipper öronlappar. Med MeatTrac kan skador på öronen undvikas eller
att nötdjuren tappar öronlapparna.

Veterinärmedicinska studier visar att elektronisk märkning med
bolustransponder är en mer djurvänlig lösning än märkning med
öronlappar.

Nästa händelse
2007-02-22
Extra bolagsstämma

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaOm beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer
och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar
att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av
erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av dig