beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Unlimited Travel Group överraskar med mycket starkt fjärde kvartal

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 15:59 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 29 2008

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-29/bbb-2008-29.htm


Hej,

I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en
researrangör som erbjuder skräddarsydda specialresor. Det andra är
ett teknikbolag inom trådlös överföring. Det tredje levererar en
produkt som underlättar organtransplantationer.

I dagens nummer kan Du läsa om Unlimited Travel Group,
TracTechnology och Glycorex.

Trevlig läsning!
Thomas Lindgren


Unlimited Travel Group överraskar med mycket starkt fjärde kvartal
» Unlimited Travel Group (UTG) levererade sin bokslutslutskommuniké
den 29 augusti. Fjärde kvartalet (april - juni) som tidigare år
varit svagt, visade ett strålande resultat och är koncernens
hittills klart bästa kvartal. Och den goda utvecklingen ser ut att
kunna fortsätta.


Nytt amerikanskt regelverk möjlighet för TracTechnology
» Nyligen meddelade TracTechnology att bolaget startar verksamhet i
USA. Det amerikanska regelverket för märkning av livsmedel kommer
att skärpas, vilket öppnar för bolagets patentskyddade produkt
MeatTrac. beQuoted kontaktade vd Mats Nordström för att höra
mer.


Glycorex närmare amerikanskt besked
» I väntan på besked från det amerikanska läkemedelsverket har
Glycorex fått två order på Glycosorb-ABO i Asien och en i Italien.
Dessutom har ansökan om produktlicens för försäljning av produkten
lämnats in i Kanada. beQuoted har tittat närmare på rapportaktuella
Glycorex.

I detta nummer
Glycorex
TracTechnology
Unlimited Travel Group

Unlimited Travel Group överraskar med mycket starkt fjärde kvartal
- Det bästa någonsin trots att sommarkvartalen historiskt varit svaga

Unlimited Travel Group (UTG) levererade sin bokslutslutskommuniké den 29
augusti. Fjärde kvartalet (april - juni) som tidigare år varit svagt,
visade ett strålande resultat och är koncernens hittills klart bästa
kvartal. Och den goda utvecklingen ser ut att kunna fortsätta.

Resebranschen går fortsatt bra
Även om vissa reseföretag har problem, verkar branschen gå fortsatt bra.
Således skriver TravelPartner (som inte ingår i UTG) i sitt färska bokslut
att "alla kurvor pekar uppåt".

- Vi har inte märkt någon nämnvärd avmattning. Vi anser att vi är inom
rätt del av resebranschen och tror att vårt segment kommer att fortsätta
växa, berättar Johan Schilow, vd i UTG.

Starkt resultat under 2007 / 2008
Bokslutskommunikén, där styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2007 / 2008, har nyligen kommit. Bokslutet visar på
följande siffror:

 

 • Omsättning: 319 Mkr (133), +139 %
 • EBITA: 13,8 Mkr (4,8)
 • Resultat efter finansnetto: 8,5 Mkr (4,8)

• Vinst per aktie: 0,71 kr (1,09)

 

Vinsten för kvartal tre var klart lägre än för kvartal två och understeg
beQuoteds förväntningar. Däremot blev det fjärde kvartalet strålande.
Tidigare har vinterhalvåret varit UTG:s klart starkaste period, men nu
presterar man under april - juni de bästa kvartalssiffrorna någonsin:

 

 • Omsättning: 95 Mkr (35), +171 %
 • EBITA: 6,2 Mkr (0,9)
 • Resultat efter finansnetto: 3,6 Mkr (1,2)

• Vinst per aktie: 0,32 kr (0,30)

 

EBITA-marginalen uppgick till hela 6,5 procent. Riktigt så hög nivå tror
dock inte Johan Schilow att man kommer att kunna hålla framöver.

Årets siffror är inte helt jämförbara med föregående räkenskapsår, då
2006 / 2007 års omsättning och EBITA påverkades positivt med 4,4 miljoner
kronor respektive 0,7 miljoner kronor genom införandet av successiv
vinstavräkning.

Resultatet för helåret kan jämföras med målsättningen som angavs vid
noteringen på First North 2006. Målet var att under 2008 / 2009 nå en
omsättning på 300 miljoner kronor med en EBITA på 10 miljoner kronor. Det
har man således, ett år tidigare, redan överträffat.

Vi svenskar reser företrädesvis utomlands under vinterhalvåret. UTG har
tidigare haft största delen av intäkterna under denna period. Fjärde
kvartalet visar dock att UTG fått en betydligt större jämnhet mellan
vinter- och sommarhalvåret.

- När jag kom in i UTG var försäljningen koncentrerad till vinterhalvåret.
Nu har vi genom våra senaste förvärv helt planenligt fått en god intjäning
under hela året, säger Johan Schilow.

De redovisade vinstsiffrorna är egentligen för låga
I UTG:s strategi ingår förvärv av resebolag. Vid dessa köp uppkommer i
moderbolaget en goodwillpost - skillnaden mellan inköpspriset och det
köpta bolagets egna kapital. UTG redovisar enligt "gamla" principer,
vilket innebär att goodwillen skrivs av på 10 år.

Sådant som varumärke, personal, kundstock med mera syns inte i
balansräkningen, men de kan ändå ha ett stort värde. Men UTG skriver
alltså varje år av sådana tillgångar, det vill säga goodwill, trots att
inget talar för att värdet minskat.

- Vi har inte hittat några lik i garderoben i bolagen vi köpt. De går som
förväntat eller bättre, påtalar Johan Schilow.

beQuoted menar även att bolagen inom UTG:s skal tillsammans är värda mer
än summan av de enskilda delarna. På senare tid har samarbetet mellan
döttrarna och fördelarna av att ingå i en gemensam koncern ökat, något vi
kommer att skriva mer om i nästa nyhetsbrev.

För att återgå till redovisningen så finns sedan flera år ett alternativt
redovisningssystem, IFRS. Enligt detta ska tillgångar redovisas till
verkligt värde. Det innebär att några goodwillavskrivningar inte behöver
göras om det inte är motiverat.

Utifrån vad UTG kommunicerat är beQuoteds uppfattning att om bolaget
tillämpat IFRS, så skulle inga goodwillavskrivningar ha behövts. Under
2007 / 2008 uppgick dessa till 4,5 miljoner kronor. Utan avskrivningarna
skulle resultatet efter skatt nästan ha fördubblats.

- Vi har diskuterat att gå över till IFRS. Men vi har inga lediga resurser
för att ta hand om den biten med allt det innebär, och att dra på oss de
extra kostnader det medför vill vi inte. I stället redovisar vi EBITA,
rörelseresultatet före goodwillavskrivningar, förklarar Johan Schilow.

Aktiekursen speglar inte bolagets kvaliteter
Vid köpet av PolarQuest ökades omsättningsmålet till 425 miljoner kronor
med en EBITA på 24 miljoner kronor. Vi utgår från dessa uppgifter, samt
uppskattar räntenettot till plus minus noll och minoritetsandelarna till 4
miljoner kronor.

Årets resultat, om UTG inte skulle göra några goodwillavskrivningar, blir
då 3,35 kronor per aktie. Med nuvarande aktiekurs runt 18 kronor ger det
ett p/e-tal på 5,4. Dessutom finns förväntningar på att bolaget ska höja
årets vinst ytterligare genom förvärv.

Värderingen är mycket låg för ett tillväxtföretag som UTG och beQuoted
tycker att aktien är klart felvärderad även med rådande börsskepsis. I ett
positivt börsklimat tror vi att aktiekursen åtminstone skulle fördubblas
från nuvarande nivåer.

GÖRAN OFSÉN
goran.ofsen@beQuoted.com

Marknadsplats
First North

Johan Schilow
VD Unlimited Travel Group

Unlimited Travel Group är den största svenskägda researrangören.

Verksamheten bedrivs i nio specialiserade hel- och delägda
dotterbolag.

Ytterligare köp av researrangörer utvärderas kontinuerligt. Men UTG
är mycket selektiva, och många friare får nobben.

De förvärvade bolagen ska ha en bra ledning, finnas i en lämplig
nisch och kunna stå på egna ben.

Dotterbolagen inom UTG får sköta sig tämligen självständigt, men
vissa funktioner är centraliserade.

Birdie Golf Tours har blivit utvalt att arrangera resor under hösten
/ våren till Annika Sörenstams "Annika Academy" i Florida.

Ungefär hälften av UTG:s omsättning kommer från privatkunder.
Återstoden är fördelat mellan grupp & konferens samt affärsresor.

En hög upplevelsefaktor är en viktig del i UTG:s resor. Många resor
skräddarsys dessutom åt kunden.

Nästa händelse
2008-10-02
Årsredovisning 2007 / 2008

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaNytt amerikanskt regelverk möjlighet för TracTechnology
- "Ett steg i rätt riktning för oss", vd Mats Nordström

Nyligen meddelade TracTechnology att bolaget startar verksamhet i USA. Det
amerikanska regelverket för märkning av livsmedel kommer att skärpas,
vilket öppnar för bolagets patentskyddade produkt MeatTrac. beQuoted
kontaktade vd Mats Nordström för att höra mer.

Första steg mot en permanent närvaro
TracTechnology meddelade nyligen att man startar upp ett helägt
dotterbolag, TracTechnology Inc, i USA. Bolaget har flera projekt i landet
som utvecklas väl och anser det därför nu lämpligt att etablera en
permanent närvaro där (se beQuoted nyhetsbrev nr 40 2007).

Ett nytt regelverk är på väg att införas i USA, vilket kan gynna bolaget.
Reglerna innebär högre krav på leverantörerna i form av tydligare
ursprungsmärkning:

- Lagen kommer av ett förslag som legat i faggorna sedan 2002, och
successivt närmat sig en gällande lag. Lagändringen är ett steg i rätt
riktning för oss och vi ser att kraven på spårbarhetslösningar kommer att
öka i framtiden, inte minst med tanke på dagens ökande globala handel av
färskvaror som kött.

Finansiering och notering på Stockholmsbörsen
I slutet av februari i år tog TracTechnology in 10 miljoner kronor i en
riktad nyemission. Syftet var att säkra finansieringen 12 månader framåt.

Bolaget har inte meddelat några kostnader för det amerikanska
dotterbolaget. Men Mats Nordström säger att etableringen kommer att ske
stegvis:

- Vi kommer inte dra på oss höga kostnader i USA initialt, utan öka på
beroende på expansionstakten, när större projekt blir verklighet.
Inledningsvis kommer vi att klara finansieringen utan att ta in några nya
pengar.

Men beQuoted befarar att bolaget kommer ta in ytterligare pengar i en
nyemission i samband med den planerade flytten från AktieTorget till
Stockholmsbörsen.

- För tillfället jobbar vi med förberedelser inför listbytet, och räknar
med att planenligt ansöka om notering på Stockholmsbörsens Small
Cap-lista, säger Mats Nordström och fortsätter:

- Som det nu ser ut kommer vi att vara klara för notering i slutet av
2008, alternativt början på 2009. Och det är möjligt att vi genomför en
ägarspridning i samband med listbytet.

Patent och fokusering på MeatTrac
TracTechnology har metodpatent på MeatTrac i bland annat USA och Ryssland,
vilket möjliggör bolagets pågående expansion. I årsredovisningen för 2007
meddelade bolaget att patent även är sökt för EU.

- Patentet är under behandling av EPO (Europeiska Patentorganisationen,
beQuoted anm). Jag har regelbundna samtal med vårt patentombud, säger Mats
Nordström.

De som regelbundet läst beQuoted nyhetsbrev har märkt att bevakningen av
TracTechnology främst fokuserar på affärsområdet MeatTrac, trots att det
är TracTech Solutions som för tillfället står för merparten av intäkterna.

- TracTechnologys huvudsakliga fokus ligger på MeatTrac. Under tiden vi
arbetat med det har vi kommit in på alternativa affärsområden där
RFID-teknik kan användas. Då har vi skapat produkter som vi säljer via
TracTech Solutions, säger Mats Nordström.

Andra kvartalet 2008 utan överraskningar
Rapporten för andra kvartalet 2008 innehöll inga större överraskningar:

 

 • Omsättning: 3,2 Mkr (2,2)
 • Resultat efter finansnetto: -3,2 Mkr (-4,0)

• Vinst per aktie: -0,14 kr (-0,19)

 

Omsättningen ökade med 45 procent och resultatet förbättrades något.

Bolagets likvida medel har minskat med närmare 4 miljoner kronor under
perioden, till drygt 6 miljoner kronor. Fortsätter den här trenden kommer
kassan att vara tömd före årsskiftet 2008 / 2009, vilket bolaget även
förmedlat.

Intressanta händelser på gång framöver
Sammantaget ser vi en hel del tid intressanta saker på gång i bolaget. Dit
hör givetvis den amerikanska satsningen men också den avtalsförhandling
som rullar på med det ryska EuroService Group (se beQuoted nyhetsbrev nr
11 2008).

beQuoted bedömer att det finns en stor risk för ytterligare en nyemission
i samband med listbytet till Stockholmsbörsen men behåller ändå vår
positiva inställning till aktien, med tanke på de stora möjligheter
bolaget har.

PATRIK BLOMSTRÖM
patrik.blomstrom@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Mats Nordström
VD TracTechnology

TracTechnology startar ett helägt dotterbolag i USA.

Köttförpackningar kan få en speciellt etikett som garanterar
ursprunget.

En specialanpassad programvara gör det möjligt att följa
djurets tillväxt.

Nästa händelse
2008-10-23
Delårsrapport Q3 2008

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida

 

Glycorex närmare amerikanskt besked
- Ansökan om produktlicens för Glycosorb-ABO inlämnad i Kanada

I väntan på besked från det amerikanska läkemedelsverket har Glycorex fått
två order på Glycosorb-ABO i Asien och en i Italien. Dessutom har ansökan
om produktlicens för försäljning av produkten lämnats in i Kanada.
beQuoted har tittat närmare på rapportaktuella Glycorex.

Gör intåg i Asien och får beställning från Italien
Under våren och sommaren har bolaget kommunicerat order från
transplantationscentra i Japan, Singapore och Italien.

Beställningarna gäller Glycosorb-ABO, bolagets metod som gör det enklare
för närstående med olika blodgrupper att donera organ. Metoden fungerar
även på andra transplantationsområden.

Med de här beställningarna används Glycosorb-ABO vid 49 sjukhus i 18
länder. Bolaget bedömer att ordern från Japan kan bli särskilt
betydelsefull för fortsatt etablering på asiatiska marknader.

I Japan genomförs 900 njurtransplantationer per år, varav merparten sker
från närstående levande givare. Motsvarande siffra för Singapore är
närmare 100 transplantationer per år.

Enligt ordföranden Nils Siegbahn är den japanska ordern en följd av
Glycorex ambitioner att slå sig in på den amerikanska marknaden.

- Allt som är intressant i USA är även gångbart i Japan.

Och även om USA, med världens mest utvecklade transplantationssjukvård,
kommit att stå i fokus för Glycorex säger Nils Siegbahn att bolagets
asiatiska verksamhet är under uppbyggnad:

- Vi etablerar kontakter och bygger relationer. Vi har till exempel ett
eget dotterbolag i Australien och man kan säga att den asiatiska marknaden
är under stegvis uppbyggnad.

Bolaget har även fått en beställning från Italien. 1.900
njurtransplantationer genomförs per år i Italien, varav knappt en tiondel
sker från närstående levande givare.

Förutom njurtransplantationer görs bedömningen att det även finns
potential för Glycosorb-ABO för levertransplantationer. Över 1.000
levertransplantationer genomförs per år i Italien.

Fortsatt väntan på besked från amerikanska läkemedelsverket
Glycorex inledde processen att få Glycosorb-ABO godkänt i USA i mars 2003.
Bolaget väntade besked från det amerikanska läkemedelsverket under första
halvåret 2008 men myndighetens beslut har dragit ut på tiden och Nils
Siegbahn kan i dagsläget inte ge någon ytterligare fingervisning om
ansökans status:

- Vi kan bara gissa oss fram. Vi håller på med den sista biten, så det är
inte långt bort. Det är en intressant händelse för Glycorex som bolag och
vi ser fram emot ett godkännande, säger han och fortsätter:

-Då USA svarar för nästan hälften av alla transplantationer i världen,
skulle det betyda en hel del för oss att få ett amerikanskt godkännande.

Enligt tidigare kommunikation från bolaget har det amerikanska
läkemedelsverket inga ytterligare frågor och det har heller inte begärt
några ytterligare kompletteringar. Bolaget har därefter fått i uppgift att
sammanställa allt material för slutlig bedömning, vilket skett i dialog
med myndigheten.

Ansökan inlämnad i Kanada
I väntan på ett amerikanskt besked har Glycorex gjort insteg i Kanada och
meddelade nyligen att det erhållit certifiering av kvalitetssystem. Det
innebär att bolaget kan ansöka om produktlicens för försäljning av
Glycosorb-ABO på den kanadensiska marknaden. Vilket bolaget nu även gjort.

Marknaden i Kanada beräknas uppgå till 450 njurtransplantationer från
närstående levande givare. Enligt Nils Siegbahn motsvarar den kanadensiska
marknaden ungefär en tiondel av den amerikanska marknaden.

Svag tillväxt första kvartalet 2008
Koncernredovisning har för första gången upprättas efter att förvärvet av
Glycoprobe AB gått igenom. Därför finns det inga jämförelsetal för
koncernens bokslut. Siffrorna för koncernens första kvartal 2008 visade
följande:

 

 • Omsättning: 7,6 Mkr (7,5*)
 • EBIT-resultat: -0,8 Mkr (-0,5*)
 • Resultat efter finansnetto: -0,2 Mkr (0,1*)

• Vinst per aktie: 0 kr (-0,01*)

 

* Not: Jämförelsetal avser det tidigare moderbolaget.

Moderbolaget visar samma intäkter som koncernen men kostnaderna skiljer
sig åt då olika kostnader upptagits i de olika boksluten.

Omsättningen för perioden ökade ytterst marginellt, vilket enligt bolaget
ska bero på påskhelgens negativa inverkan på försäljningen i mars. Inga
planerade transplantationer genomfördes veckan före och efter påsk.

Bolaget har en stark balansräkning. Det finns knappt några skulder i
koncernbolaget vilket gör att soliditeten uppgår till 85 procent.

Glycorex har möjligheten att öka belåningsgraden markant för att satsa på
marknadsaktiviteter, såsom upprättande av lokal representation, såväl som
anpassad produktionsvolym i takt med att fler marknader öppnas.

Värderingen beroende av den amerikanska marknaden
Då resultatet för första kvartalet 2008 var svagt negativt och det egna
kapitalet uppgår till mindre än en tiondel av börsvärdet, anser beQuoted
att dagens värdering av bolaget till stor del är beroende av förhoppningar
om ett positivt amerikanskt besked.

Vad som händer om ett godkännande på den amerikanska marknaden inte går
igenom är svårt att spekulera i. Men det förefaller troligt att andra
marknader kommer att påverkas, oavsett beslutets utfall.

På fredag, den 29 augusti, kommer bolagets rapport för det andra kvartalet
2008. Siffrorna för årets första kvartal antydde att fjolårets starka
försäljningsutveckling klingat av och vi hoppas på en vändning här. Liksom
nyheter kring utvecklingen i USA.

ADI KRILIC
adi.krilic@beQuoted.com

Marknadsplats
NGM

Kurt Nilsson
VD Glycorex

Glycosorb-ABO är namnet på Glycorex huvudprodukt.

Med Glycosorb-ABO möjliggörs transplantationer över
blodgruppsgränserna.

Produkten är baserad på kolhydrater. Den fungerar genom att
patientens blod före och efter transplantationen behandlas med
produkten.

På så vis avlägsnas de antikroppar som är specifika för en viss
blodgrupp.

Därigenom kan transplantation genomföras med lyckat resultat även då
blodgrupperna inte är kompatibla.

- Då USA svarar för hälften av alla transplantationer i världen,
skulle det betyda en hel del för oss att få ett amerikanskt
godkännande.

Antalet patienter i kö för transplantation ökar snabbare än antalet
som transplanteras.

Nästa händelse
2008-08-29
Delårsrapport Q2 2008

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaOm beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer
och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar
att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av
erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel
Fax
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av dig