beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Vironova identifierar och analyserar virus

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 14:40 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 32 2008

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-32/bbb-2008-32.htm


Hej,

I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är ett
medicintekniskt bolag med identifiering och analys av virus som
specialitet. Det andra är ett bolag som tillverkar kylskåp med
egenutvecklade, roterbara hyllplan. Det tredje är ett
detaljhandelsföretag som är storsäljare av kända hushållsprodukter.

I dagens nummer kan Du läsa om Vironova, Enjoy Group och Empire.

Trevlig läsning!
Thomas LindgrenVironova identifierar och analyserar virus
» Ökad rörlighet och handel mellan olika länder har gjort
virusspridning till en global angelägenhet. Med bolagets
egenutvecklade bildanalysteknik som utgångspunkt erbjuder Vironova
metoder för virusbekämpning. beQuoted har pratat med det
emissionsaktuella bolaget.


Enjoy Groups butikshyllor klara för försäljning
» Enjoy Group tillverkar och säljer sedan tidigare kommersiella
kylskåp med patenterade hyllor. Nu har deras motsvarande hyllor för
vanliga butiksvaror nått lanseringsfasen. beQuoted har pratat med vd
Håkan Sjölander.


Empire laddar för hösten
» Minskad efterfrågan och reducerade priser innebar ett tufft andra
kvartal 2008 för Empire. Men till hösten väntar flera nya
produktlanseringar och vd Johan Kalling har reviderat upp sin
bedömning av marknaden för bubblande vatten. Ännu en gång.


I detta nummer
Empire
Enjoy Group
Vironova

Vironova identifierar och analyserar virus
- Avtal med Olympus tar första produkten till marknaden

Ökad rörlighet och handel mellan olika länder har gjort virusspridning
till en global angelägenhet. Med bolagets egenutvecklade bildanalysteknik
som utgångspunkt erbjuder Vironova metoder för virusbekämpning. beQuoted
har pratat med det emissionsaktuella bolaget.

Prisad analysteknik
Vironova, med ursprung från Karolinska Institutet, grundades 2005 av den
nuvarande vdn Mohammed Homman. Verksamheten bedrivs från Sickla utanför
Stockholm och bolaget har 15 anställda.

Med den egenutvecklade och bildanalystekniken som bas verkar bolaget inom
de tre affärsområdena virusdiagnostik, virusanalystjänster och
läkemedelsutveckling.

Bolagets har tilldelats ett antal priser för sin bildanalysteknik, bland
annat från Vinnova och Almi, och erhållit produktutvecklingsbidrag från
både Vinnova och Nutek.

Ett vassare mikroskop i samarbete med Olympus
Inom affärsområdet virusdiagnostik har bolaget utvecklat en mjukvara för
digitala transmissionselektronmikroskop (TEM) som möjliggör snabb analys,
registrering och identifiering av virus.

Med automatiserad virusidentifiering minskar beroendet av erfaren
personal, vilket varit en hämmande faktor för användningen och
utbredningen av TEM vid virusdiagnostik.

Målgrupp för mjukvarulösningen är främst tillverkare och utvecklare av
TEM-utrustning. Men även slutanvändarna är potentiella kunder.

- Vi kommer att sälja en baslicens med ett antal egenskaper. Sedan kan
kunden köpa till ett antal funktioner. Varje köpare skräddarsyr sin
produkt efter behov, förklarar marknadschef Johan Inborr.

Bolaget uppskattar att det idag finns 300 - 500 nationella
smittskyddskontrolls-, veterinär- och militärlaboratorier som skulle kunna
dra nytta av bolagets mjukvarulösning. Bolagets långsiktiga mål är att
etablera produkten som standard för tidig identifikation av virus.

De viktigaste marknaderna för TEM-enheter är Europa och USA. Bolaget
uppskattar att marknaden växer med 5 - 7 procent per år. Mjukvarulösningen
har visats upp på olika mässor och i somras kom dess kommersiella
genombrott när ett samarbetsavtal med Olympus offentliggjordes.

Distansanalys
Och nu tar bolaget virusanalysen till internet när det lanserar en
webbaserad analystjänst där användarna kan dela och diskutera virusbilder
och diagnostikresultat.

Tjänsten kommer att vara licensbaserad och ge användarna möjlighet att
köpa bildanalyser direkt över internet. Lanseringen är planerad till den 1
november i år.

Virusanalys för kliniska studier
Inom affärsområdet för virusanalystjänster arbetar bolaget med att
utveckla kapacitet och rutiner för att kunna genomföra så kallade
virussäkerhetsstudier. Studierna utgör beslutsunderlag för de myndigheter
som godkänner kliniska studier.

Bolagets målsättning är att ha ett erbjudande om kompletta och godkända
säkerhetsstudier klart under 2009. När tjänsten säkerställts räknar
bolaget med att kunna utföra fyra fullständiga studier för fas III
årligen. Enligt bolaget är den nordiska konkurrensen på området obetydlig:

- Det beror dels på kompetensbrist, men också på att många stora
läkemedelsbolag tidigare haft den här tjänsten internt. När sedan bolagen
flyttat utomlands har tjänsten flyttat med dem, säger Johan Inborr.

En säkerhetsstudie för en fas I-studie har ett marknadspris på drygt
100.000 euro. Motsvarande för en fas III-studie är från 300.000 euro och
uppåt, beroende på studiens omfattning. Enligt Johan Inborr ligger
bruttomarginalen på mellan 30 - 50 procent.

Antivirala läkemedel i tidig fas
Vid sidan av mjukvaruutveckling och arbetet med att ta fram och
säkerställa virusanalystjänster utvecklar bolaget antivirala läkemedel ur
sin grundkompetens kring virusidentifiering.

Ett av bolagets tre projekt inom läkemedelsutvecklingen är föreberett för
preklinisk prövning. Det rör sig om modellsubstansen VN-180 som adresserar
humana herpesvirus.

Tillsammans med en samarbetspartner har bolaget även initierat projekt
kring influensa och HIV.

- Läkemedelsutvecklingen är fortfarande i tidig fas. Sannolikheten för att
slutprodukten når marknaden beräknar vi vara omkring 3 - 8 procent baserat
på det stadium vi är på idag. Sannolikheten för produkten att når fas I är
30 - 40 procent, säger Johan Inborr och forsätter:

- Vi har för avsikt att licensiera ut projekten efter att vi genomfört en
fas I studie. Fram till dess räknar vi med att vart och ett av projekten
kommer kräva en investering på mellan 10 - 20 miljoner kronor. Vi räknar
med att ha kapital för detta.

Bolaget vill ha minst ett läkemedelsprojekt i klinisk fas I och minst fyra
i preklinisik utveckling senast under 2011. Vironova vill även ha minst en
kandidat till utlicensiering varje år från 2011 och framåt.

Vid utlicensiering av läkemedelsprojekten förväntar sig Vironova intäkter
i form av förskottsbetalningar och senare villkorade betalningar om och
när ett projekt når fas I. Med en sannolikhet på 30 - 40 procent finns det
därför goda möjligheter för bolaget att nå dit.

Genomför emission
Bolaget genomför nu en emission där kapitaltillskottet främst ska användas
till att fortsätta utvecklingen av bolagets läkemedelskandidater.
Emissionen sker utan företrädesrätt för aktieägarna i syfte att öka
ägandespridningen och därmed höja likviditeten i aktien.

Bolaget meddelar i emissionsprospektet att en framtida notering kan bli
aktuell under första kvartalet 2009

Högre tempo i marknadssatsningarna
Enligt bolaget ska marknadsförings- och försäljningsaktiviteterna
intensifieras och sökandet efter utvecklingssamarbeten pågår
kontinuerligt. Där kan avtalet med Olympus ses som ett kvitto på bolagets
förmåga att etablera samarbeten med stora internationella aktörer.

Vi hoppas att bolaget kan sjösätta sina virussäkerhetsstudier redan under
nästa år. Dessa, tillsammans med intäkter från produkterna inom
analysdiagnostik, borde kunna lätta på bolagets bidragsberoende. Så här
långt har merparten av bolagets intäkter kommit från utvecklingsbidrag.

Sammantaget ser vi i Vironova ett lovande bolag inom en angelägen nisch.

ADI KRILIC
adi.krilic@beQuoted.com

Marknadsplats
Onoterat

Mohammed Homman
VD Vironova

Vironova har utvecklat en mjukvara som används i anslutning till
digitala transmissionselektron-mikroskop (TEM).

Analystekniken har tilldelats pris av Almi och Vinnova.

Olympus och Vironova har tecknat ett samarbetsavtal kring
försäljning av Vironovas mjukvara för virusidentifiering.

Olympus marknadsandelar på TEM-instrument uppgår till 80 procent på
den europeiska marknaden och 15 - 20 procent på den amerikanska.

Anders Milton
Ordf Vironova

Anders Milton är även ordförande för organisationerna ERNA och Face
of Aids Foundation.

Vironova har erhållit bidrag för att delta i utvecklingen av
projektet PanViruShield. Projektets målsättning är att ta fram en
diagnostikprodukt för virus i människor och djur.

Antalet aktieägare uppgår till 220 stycken. Största ägare före
emissionen:

 • Mohammed Homman 94,07%
 • Staffan Bauer 0,61%
 • Anders Milton 0,50%
 • Fredrik Grevelius 0,25%
 • Helene Jinneby 0,25%


Nästa händelse
2008-10-31
Årsredovisning 2007 / 2008

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida

 

Fakta om nyemissionen
Sista dag för teckning är fredagen den 3 oktober

Emissionen i korthet:
Teckningstid 1 september - 3 oktober
Teckningskurs 32 kr per B-aktie
Minsta teckningspost är 250 aktier (8.000 kronor)
Emissionen uppgår till 35.200.000 kronor
Totalt 1.100.000 nya aktier emitteras
De nya aktierna motsvarar 10,13 procent av företaget
Styrelsen har åsatt företaget ett marknadsvärde om 347,6 Mkr före
emissionen och 383,5 Mkr efter emissionen vid full teckningEnjoy Groups butikshyllor klara för försäljning
- Revolutionerande för dagligvaruhandeln, säger Niklas Arvidsson, vd i
Elbe.

Enjoy Group tillverkar och säljer sedan tidigare kommersiella kylskåp med
patenterade hyllor. Nu har deras motsvarande hyllor för vanliga
butiksvaror nått lanseringsfasen. beQuoted har pratat med vd Håkan
Sjölander.

Kommersiella kylskåp grunden för företaget
Enjoy inledde sin verksamhet 2005 som tillverkare av kommersiella kylar
med varumärkesdekor. Det är sådana kylar som står i bland annat
livsmedelsbutiker och innehåller flaskor eller burkar av ett specifikt
märke. Kylarna ägs av respektive dryckesproducent, till exempel Coca-Cola.

Bolaget insåg tidigt problemet med påfyllningen i de kylar som har
glasdörrar. Flaskor som står ytterst, de som kunden tar, måste alltid vara
kalla. Samtidigt måste kylen vara välfylld för att sälja bra. Det innebär
att man vanligen fyller på kylen när den är halvfull.

Handlaren måste då först plocka ut de flaskor som står i kylen, ställa dem
på golvet och fylla på med de nya okylda flaskorna. Därefter sätts de
gamla flaskorna tillbaks ytterst. Mätningar som Coca-Cola gjort har visat
att detta tar 27 minuter.

Enjoy har i stället hyllor som kan snurras inne i kylen, kallade
RotoShelf. De nya flaskorna kan således direkt sättas längst in, vilket
innebär att en påfyllning går på 7 minuter. Företagets beräkning visar att
en butik sparar in kostnaden för en Enjoykyl på några månader.

- Även i restauranger har man behov våra RotoShelf. Bland andra Spendrups
har köpt våra kylar för placering i restauranger, säger Håkan Sjölander.

Marknaden uppgår till flera miljarder kronor
Marknaden för kylar med varumärkesdekor växer kontinuerligt, både genom
utbyte av gamla kylar och ren nyanskaffning. Några exakta siffror finns
inte, men Enjoy uppskattar storleken till flera miljarder kronor per år.

De stora kunderna är Coca-Cola, PepsiCo, Heineken, Carlsberg med flera. De
vill kunna köpa stora kvantiteter, och då räcker inte Enjoys anläggning i
Jämtland till. Därför samarbetar man med Klimasan i Turkiet, en av Europas
största tillverkare i branschen.

Fru Fortuna har tittat åt ett annat håll
Sedan Enjoy Group noterats på AktieTorget våren 2007 tecknade företaget
ett samarbetsavtal Klimasan. Framtiden såg mycket ljus ut, men sedan kom
motgångarna en efter en.

Först sa Enjoys bank helt oväntat upp bolagets krediter, trots att
företaget skött sina betalningar till banken. Likviditetsläget blev
prekärt. Man tecknade ett nytt avtal med Klimasan, som skulle köpa
Enjoyaktier av huvudägarna, vilka sedan skulle skänka likviden till
bolaget.

Samtidigt lånade Klimasan ut 1 miljon euro. Läget såg bra ut med tanke på
att försäljningen av de nya kylarna väntades ta fart under början av 2008.
Men Klimasan stod inte för sina produktionsåtaganden och kunde inte
leverera kylar förrän i mitten av 2008.

Enjoy blev därför tvungna att tacka nej till order, med negativ påverkan
på resultatet. Klimasan hade dessutom fått en ny huvudägare, som inte
ville låta bolaget köpa Enjoyaktier enligt avtalet. Därmed återstod bara
för Enjoy att besluta om ytterligare en nyemission.

"Vanliga" butikshyllor kan bli en mycket stor produkt
Alldeles nyligen introducerade Enjoy, i samarbete med Elbe i Småland, sina
patenterade SwingOut Ambient-hyllor. Till skillnad från befintliga
butikshyllor kan de dras ut , snurras och fyllas på bakifrån. Hyllorna går
också att vinkla efter behag.

- Med våra hyllor förkortas tiden för påfyllning avsevärt och de gamla
varorna blir inte stående innerst. Städningen blir betydligt enklare, och
kunderna kan handla samtidigt som påfyllning sker, förklarar Håkan
Sjölander.

- Att hyllorna lutar innebär att varorna automatiskt hamnar längst ut.
Därmed blir de mer lättåtkomliga och hyllorna ser mer attraktiva ut,
vilket ökar försäljningen, fortsätter Håkan Sjölander.

Enjoys butikshyllor är inte komplicerade och det är enkelt att inse deras
fördelar.

- Egentligen är det underligt att ingen kommit på det här tidigare. Men
jag är övertygad om att den här typen av hyllor kommer att bli standard i
butiker i hela världen framöver, menar Håkan Sjölander.

- Kanske kommer det inte att stå Enjoy på alla, kanske hittar någon annan
på en ännu bättre produkt, men vi är först och har starka patent, påpekar
Håkan Sjölander.

Första halvåret 2008 tyngdes av Klimasans förseningar
Siffrorna för årets första sex månader blev:

 

 • Omsättning: 21,4 Mkr (13,1), +62 %
 • Resultat efter finansnetto: -3,0 Mkr (-3,4)

• Vinst per aktie: -0,40 kr (-0,45)

 

Kalendermässigt brukar försäljningen av kylskåp vara störst under första
halvåret. Bolagets butikshyllor SwingOut Ambient beräknas få en jämn
försäljning under året.

Klimasans förseningar gjorde att Enjoy tvingades tacka nej till order,
innebärande ett försäljningstapp på 15 - 20 miljoner kronor och ett
försämrat resultat på 3 - 4 miljoner kronor. Orderingången under första
kvartalet (för leverans under året) översteg ändå 30 miljoner kronor.

Men nu ser det bättre ut. Dels är butikshyllorna klara för försäljning,
dels är Klimasan redo att leverera Enjoys kylar.

- Det är ingen prognos, men jag tror att vi kommer att börja gå med vinst
nästa år, säger Håkan Sjölander.

Företrädesemission av 4 miljoner aktier pågår
Av skäl som angetts ovan genomför Enjoy nu en nyemission av 4 miljoner
aktier. Varje tvåtal aktier ger rätt att teckna en ny aktie för 5 kronor.
Huvudägarna avstår också från att teckna för en del av sina andelar och
erbjuder allmänheten att teckna dessa aktier.

Men med en aktiekurs som ligger en bra bit under teckningskursen ser läget
i emissionen inte ljust ut.

- Jag är naturligtvis medveten om att inte så många aktieägare vill teckna
i nuvarande läge. Men jag förstår å andra sidan inte hur marknaden kan
värdera oss så lågt, menar Håkan Sjölander.

Vi håller med om att kursen är låg. Enjoy ger inga prognoser i prospektet.
Men i april 2007, innan problemen börjat hopa sig, trodde man att 2010
skulle kunna ge en omsättning för kylskåpen på 200 miljoner kronor med en
vinst före skatt på 30 miljoner kronor.

Det innebär grovt räknat en global marknadsandel om cirka 0,5 procent,
således en ganska beskedlig siffra och möjlig att höja betydligt. Men den
stora potentialen finns i butikshyllorna.

I ett räkneexempel för Sverige anger Håkan Sjölander en årlig försäljning
för butikshyllor på 80 miljoner kronor med en vinst på 10. Potentialen
globalt sett är tveklöst mycket stor.

Utifrån Enjoys uppgifter tror beQuoted att bolaget år 2010 når en
omsättning på 140 - 180 miljoner kronor och en vinst före skatt på 20 - 26
miljoner kronor. Det motsvarar en vinst på 1,23 - 1,60 kronor per aktie.
Och kommande år bör bli betydligt bättre.

Ovanstående beräkningar bygger på att nyemissionen blir fulltecknad. Just
nu ser det dystert ut, men att få in en större extern tecknare eller en
emissionsgaranti skulle onekligen göra läget mycket ljusare. beQuoted
undrar vad som händer annars.

- Vi klarar oss med klart mindre än 20 miljoner kronor, men då får vi nog
förhandla med Klimasan igen. De har all anledning att se till att det går
bra för oss, och jag tror inte att de kommer att lämna oss i sticket,
säger Håkan Sjölander.

beQuoted menar att nyemissionen och osäkerheten kring den är den främsta
orsaken till kursnedgången och vi tror att kursen kan gå upp igen efter
emissionen. Den försiktige kan avvakta, men vi anser att Enjoyaktien har
mycket stor potential även till teckningskursen 5 kronor.

GÖRAN OFSÉN
goran.ofsen@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Håkan Sjölander
VD Enjoy Group

Håkan Sjölander har lång erfarenhet från kylskåpsbranschen.

Efter att ha tillträtt som VD för kylrums- och skåpleverantören
Norcool i Sverige 1991, fick han på två år upp marknadsandelen från
15 till 80 procent.

Butikshyllan
SwingOut Ambient

- Vi har redan mött ett stort intresse i handeln och för
diskussioner med bland andra Hemköp, ICA och Konsum. ICA-handlaren i
Åre köpte för övrigt en tidigare version, som han var mycket nöjd
med, redan förra året, säger Håkan Sjölander.

- Ska man tro våra kunder kommer de flesta att köpa hyllorna inom
några år, säger Niklas Arvidsson, vd i Elbe.

Elbe tillverkar hyllorna och marknadsför dem i Norden tillsammans
med Enjoy.

Elbes kapacitet räcker mer än väl för behovet i Norden.

- De första hyllorna kan vi nog få se ute i butikerna framemot
senhösten, tror Niklas Arvidsson.

Kylskåp med RotoShelf

Hyllan från Enjoy kan snurras inne i kylen.

Enjoy 600

Även öppna kylar av konventionell typ ingår i Enjoys sortiment.

Styrelsen består av följande personer:

 • Bengt-Göran Persson (ordf.)
 • John Andersen
 • Jan-Martin Rasmussen
 • Håkan Sjölander (vd)
 • Tobias Sjölander


Antalet aktieägare uppgår till cirka 650. Största ägare före
pågående emission:

 • Telab Invest 25,6%
 • Jour Invest 13,3%
 • John Andersen 13,0%
 • Jan-Martin Rasmussen 8,4%
 • Loxysoft 6,7%


Nästa händelse
2008-11-27
Delårsrapport Q3 2008

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida

 

Fakta om nyemissionen
Sista dag för teckning är fredagen den 3 oktober

Emissionen i korthet:
Teckningstid 8 september - 3 oktober
Teckningskurs 5 kr per aktie
Emissionen sker med företräde för befintliga aktieägare. Varje
aktie av serie A eller serie B berättigar till en teckningsrätt av
serie B. Två teckningsrätter av serie B krävs för att teckna en ny
aktie av serie B
Minsta teckningspost är 500 aktier (2.500 kronor)
Emissionen uppgår till 20 miljoner kronor
Totalt 4.000.000 nya aktier av serie B emitteras. Handel med
teckningsrätter sker på AktieTorget från och med den 8 september
2008 till och med den 30 september 2008
De nya aktierna motsvarar 30,8 procent av rösterna i företaget och
33,3 procent av kapitalet
Styrelsen har åsatt företaget ett marknadsvärde om 40 Mkr före
emissionen och 60 Mkr efter emissionen vid full teckning
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med
räkenskapsåret 2008

 

Empire laddar för hösten
- Målet om en tioprocentig vinstmarginal gäller fortfarande

Minskad efterfrågan och reducerade priser innebar ett tufft andra kvartal
2008 för Empire. Men till hösten väntar flera nya produktlanseringar och
vd Johan Kalling har reviderat upp sin bedömning av marknaden för
bubblande vatten. Ännu en gång.

Blandad utveckling första halvåret
Delårsrapporten för årets första sex månader visade på en blandad
utveckling. Omsättningen fortsatte stiga bra, men rörelseresultatet hängde
inte riktigt med. Anledningen var en sämre bruttomarginal, något som blev
tydligt under andra kvartalet.

- Marknaden har bromsat in och det känner vi av. Affärerna som säljer våra
produkter har haft större lager av produkterna inne, vilka de realiserat
ut. Då får vi mindre försäljning. Detta gäller enbart vissa produkter och
då främst inom segmentet hårvårdsprodukter, säger Johan Kalling.

Siffrorna för det första halvåret 2008 gav följande siffror:

 

 • Omsättning: 178 Mkr (97), +83%
 • Rörelseresultat: 10,5 Mkr (8,7), +21%
 • Resultat efter finansnetto: 7,5 Mkr (7,2)

• Vinst per aktie: 0,58 kronor (0,56)

 

Siffrorna för det andra kvartalet isolerat:

 

 • Omsättning: 95,7 Mkr (60,7), +58%
 • Rörelseresultat: 4,1 Mkr (5,9), -30%
 • Resultat efter finansnetto: 2,77 Mkr (4,96)

• Vinst per aktie: 0,21 kronor (0,39)

 

Rörelsemarginalen nära nog halverades under andra kvartalet jämfört med
samma period förra år. Även vinstmarginalen backade markant till 2,9
procent. Men målet om en vinstmarginal på 10 procent ligger fast:

- Vår vinstmarginal ska inte behöva påverkas så mycket över en
konjunkturcykel då vi trimmar och anpassar vår organisation efter vår
situation, säger Johan Kalling.

- Vårt mål är att komma upp till en vinstmarginal på 10 procent och det
jobbar vi på. Vi ligger för närvarande på runt 7 procent. Därför kommer
det att ta ett tag innan vi når upp till den målsättningen, fortsätter
Johan Kalling.

Och sett till halvårsperioden steg vinsten per aktie något jämfört med
samma period förra året, trots den försämrade vinstmarginalen.

Bolagets prognos
Bolagets försäljningsprognos om minst 400 miljoner kronor för 2008, men
med något lägre marginaler gäller fortfarande. Prognosen är exklusive
förvärv.

Soliditeten var drygt 24 procent vid halvårets utgång, vilket är
tillräckligt för verksamheten men förmodligen inte för eventuella
kontantförvärv. Om företaget väljer att förvärva tillväxt för att nå eller
slå sin prognos kan det bli aktuellt med en nyemission, alternativt
betalning med egna aktier.

Nya produkter under utrullning
På slutet av vårkanten meddelade bolaget en storsatsning på den
kapselmatade kaffemaskinen Caffitaly. Satsningen innebar också ett
samarbete med Löfbergs Lila kring försäljning och utveckling av
kaffekapslar till maskinerna.

Enligt bolaget har den första leveransen av Caffitaly redan sålt slut och
ytterligare en order har lagts för leverans till julhandeln. beQuoted
hoppas att butikerna hinner få avsättning för sina nuvarande lager i god
tid innan klappruschen drar igång och då beställer hem fler enheter.

Och till hösten väntas fler nya produktlanseringar, bland annat den nya
SodaStream-maskinen Genesis.

- Den kommer att lanseras i november eller december. Vi har stora
förväntningar på hela segmentet och vi arbetar hela tiden på att komma med
nya produkter och hålla marknaden bubblande, berättar Johan Kalling. Och
någon mättad marknad för kolsyrat vatten märker han inte av, snarare
tvärtom:

- För ett år sedan bedömde jag marknaden till en miljon maskiner, nu har
jag reviderat upp siffran till två miljoner. Och även det är i underkant.
Vi har idag 90 procent av marknaden och vi vill ligga kvar där.
Bryggerierna är inte alltför glada över vår satsning, men det får de tåla.

Svenskt bubbel dominerar fortfarande
Dryckesmaskinerna dominerar alltjämt Empires försäljning med närmare 80
procent av totalen och deras andel växer. De övriga produktsegmenten,
hushålls- och hårvårdsprodukter, står för ungefär hälften var av de
resterande 20 procenten.

Beträffande marknader dominerar Sverige med 90 procent av omsättningen,
följt av Finland som står för merparten av de resterande 10 procenten. Men
nu har Norge, Danmark och Baltikum dragits igång och enligt Johan Kalling
utvecklas marknaderna väl:

- Om konsolideringen av marknaden slår väl ut kommer Sverige stå för 70
procent av försäljningen. Vi är igång på samtliga marknader, men vi
förväntar oss inga enorma förändringar. Norge ligger i rätt trend. Finland
går väldigt bra just nu och uppstarten i Danmark ser lovande ut.

Och nyligen meddelade bolaget att det lyckats bygga upp ett nätverk av
närmare 300 butiker som kommer att sälja dess varumärken på den danska
marknaden. Dessutom ska försäljningen i Spanien komma igång vid jul.

- Vi har stora förväntningar på Spanien, som kan bli större än Sverige. Vi
har fått lära oss att inte dricka spanskt kranvatten och därmed tror vi
att inte spanjorerna gör det heller. Det är fel. En stor del av den
spanska befolkningen dricker kranvatten. Just nu är trenden positiv vad
gäller kolsyrat vatten i landet så det kan bli bra, uppger Johan Kalling.

Reviderad prognos för helåret 2008
Med anledning av det oväntat svaga resultatet för andra kvartalet
reviderar beQuoted sin prognos för helåret 2008. Vi höjer den för
omsättningstillväxten från 25 till 30 procent, men sänker samtidigt våra
förväntningar på vinstmarginalen till ungefär 5 procent.

Vi räknar därmed med att vinsten per aktie landar närmare 2,50 kronor och
ett p/e-tal på 7 - 8. Men mot vår prognos talar bolagets historik. Förra
året pumpades vinsten upp rejält under årets sista kvartal. Det kan
således finnas fog för misstanken att det andra och förmodligen delar av
tredje kvartalet inte är mer än hack i kurvan.

Och lågkonjunktur eller inte, Empires maskiner har alla möjligheter att
stå sig väl även i årets julhandel. Aktiekursen har backat sedan rapporten
för det andra kvartalet och beQuoted anser att aktien nu handlas på en
attraktiv nivå, sett till vinstmöjligheten. I synnerhet om det visar sig
att hacket i kurvan bara var tillfälligt.

ADI KRILIC
adi.krilic@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Johan Kalling
VD Empire

Försäljningsprognosen om minst 400 miljoner kronor för 2008 gäller
fortfarande.

- Vårt mål är att komma upp till en vinstmarginal på 10 procent och
det jobbar vi på. Vi ligger för närvarande på runt 7 procent.

Scandinavian Standard Caffitaly Design, en kaffemaskin från Caffita
som ska lanseras i oktober.

Kaffemaskinen matas med kapslar, vilket ger kringförsäljning i
likhet med SodaStreams kolsyra och smaker.

Löfbergs Lila är Empires samarbetspartner inom utveckling och
försäljning av kaffekapslar.

SodaStream Genesis ska lanseras i slutet av året.

Den danska verksamheten utvecklas väl och når nu ut till 300 butiker
i landet.

I Norge återlanseras SodaStream i 70 butiker.

Verksamheten i Finland har utvecklats bättre än budgeterat.

Remium räknar med en vinst per aktie på 2 kronor för helåret 2008.

Fondkommissionären spår en omsättningstillväxt på 35 procent och att
vinstmarginalen blir 4,4 procent.

Nästa händelse
2008-10-23
Delårsrapport Q3 2008

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaOm beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer
och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar
att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av
erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av dig