beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Volatilt elpris ger liten påverkan på Elverket

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 17:37 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 3 2010

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-03/bbb-2010-03.htm


                  Hej,
     
                  I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är
                  en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra levererar en
                  produkt som underlättar organtransplantationer. Det tredje är
                  en hemelektronikgrossist med ett antal välkända butikskoncept.

                  I dagens nummer kan Du läsa om Elverket, Glycorex och Electra
                  Gruppen.

                  Trevlig läsning!
                  Thomas Lindgren

     
     
                  Volatilt elpris ger liten påverkan på Elverket
                  » Elpriset har svängt rejält de senaste två månaderna.
                  Kundernas förtroende för elmarknaden har fått sig en törn och
                  hård kritik har riktats mot elbörsen Nordpool. beQuoted har
                  talat med Elverkets vd Jonas Borgardt om faktorerna som styrt
                  elprisutvecklingen och hur Elverket påverkats.
     
     
                  Lönsam avslutning på 2009 för Glycorex
                  » Försäljningen av Glycorex produkt för transplantationer över
                  blodgruppsgränserna, Glycosorb-ABO, växte med över 35 procent
                  under 2009. En hög bruttomarginal och fortsatt snabb tillväxt
                  gör att beQuoted väntar sig en vinst som ökar kraftigt de
                  kommande åren.
     
     
                  Audio Video ny hyresgäst i Skanskas handelsplats Ljungbyporten
                  » Electra Gruppens butikskedja Audio Video fortsätter att
                  växa. Förra året tillkom nio nya butiker. Nyligen meddelade
                  Skanska att butikskedjan flyttar in i byggjättens handelsplats
                  Ljungbyporten. beQuoted har talat med Electras vd Anders
                  Dahlström om butikskedjans expansion.Electra Gruppen

     
                  I detta nummer
                  Electra Gruppen
                  Elverket
                  Glycorex
                  
              
           
            Volatilt elpris ger liten påverkan på Elverket
            - Kraftiga prissvängningar skadar förtroendet för branschen, enligt vd

            Elpriset har svängt rejält de senaste två månaderna. Kundernas
            förtroende för elmarknaden har fått sig en törn och hård kritik har
            riktats mot elbörsen Nordpool. beQuoted har talat med Elverkets vd
            Jonas Borgardt om faktorerna som styrt elprisutvecklingen och hur
            Elverket påverkats.

            Volatilt elpris
            Den ovanligt kalla vintern har fått elpriset att skena. Under
            november 2009 låg priset på runt 38 öre per kWh, för att under
            december nå över 50 öre per kWh. Pristoppen under december nådde
            hela 261 öre per kWh, med enstaka timmar på 14 kronor per kWh.

            - Det var flera faktorer som sammanföll lite olyckligt. För det
            första blev det väldigt kallt i Sverige, betydligt kallare än ett
            normalår. Detta har bidragit till att elförbrukningen ökat markant
            då det krävts mer el för att till exempel hålla värmen uppe i hus
            och fastigheter, säger vd Jonas Borgardt och fortsätter:

            - Sedan har vi en brist på elproduktion. Anledningen är att
            kärnkraften inte var i full drift. För att klara efterfrågan på el
            tvingades producenterna sätta in dyr reservkraftproduktion, vilket
            gjorde att elpriset stack iväg.

            Jonas Borgardt lägger en del av skulden för produktionsbristen på
            politikerna som varit otydliga om kärnkraftens framtid.

            - Ett annat problem är att gamla regeringar tidigare sagt att
            kärnkraften på sikt skall avvecklas. Därmed har elproducenterna
            självfallet inte varit benägna att investera i kärnkraftverken för
            framtiden.

            - Idag är tongångarna annorlunda. Nu investerar man ikapp och därför
            kan det ta ett tag innan kärnkraftproduktionen kommer igång på
            allvar, fortsätter Jonas Borgardt.

            Kritik mot Nordpool
            I spåren av det svajiga elpriset har hård kritik riktats mot
            elbörsen Nordpool. Kritiken har bland annat handlat om dålig
            transparens. Flera konkurrensmyndigheter har undersökt marknaden,
            undersökningar som hittills resulterat i få anmärkningar.

            - Man ska komma ihåg att marknaden domineras av Vattenfall, EON och
            Fortum, vilka står för drygt 90 procent av all elproduktion.
            Huruvida de missbrukar sin marknadsposition kan jag inte kommentera,
            men förtroendet för elbranschen generellt minskar när elpriset
            stiger så pass kraftigt, säger Jonas Borgardt.

            Leverantörerna påverkas inte mycket av volatilt pris
            Jonas Borgardt påpekar att som elleverantör utan egen produktion kan
            inte Elverket dra nytta av det höga elpriset på samma sätt som
            elproducenterna. 

            - Rent generellt påverkas vi inte speciellt mycket när elpriset
            varierar då den procentuella marginalen inte ökar för att priserna
            stiger, säger han. Samtidigt förklarar han att kundernas bundna
            avtal kan innebära att Elverket tvingas köpa in el via elbörsen till
            ofördelaktiga priser:

            - När kunderna binder elpriset prissäkrar vi en prognostiserad
            normal volym för kunden i fråga för att kunna garantera kunden det
            utlovade priset. Problem kan uppstå när kunden använder mer el än
            normalt. Då tvingas vi köpa in mer el till marknadspris via elbörsen
            för att fylla kundens utökade behov.

            Oförändrad prognos, än så länge
            Trots befarade extraköp för Elverket behåller beQuoted vårt
            vinstestimat om ungefär 2,50 kronor per aktie för helåret 2009.

            Elverket har som målsättning att dela ut halva nettovinsten till
            aktieägarna. För 2008 var vinsten 1,05 kronor per aktie och
            utdelningen 50 öre.

            Om bolaget håller fast vid den målsättningen skulle det kunna
            innebära en utdelning överstigandes 1 krona per aktie på vårt
            vinstestimat för 2009. Det skulle motsvara en direktavkastning på
            drygt 2 procent.
   
            PATRIK BLOMSTRÖM
            patrik.blomstrom@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  AktieTorget
                   
                  Jonas Borgardt
                  VD Elverket Vallentuna

                  - Rent generellt påverkas vi inte speciellt mycket när
                  elpriset varierar då den procentuella marginalen inte ökar för
                  att priserna stiger.

                  Elbörsen Nordpool har fått ta emot mycket kritik den senaste
                  tiden. Kritiken har bland annat handlat om dålig transparens.

                  Vattenfall, Fortum och EON står för drygt 90 procent av den
                  svenska elproduktionen.
                  
                  Elverket äger elnätet i Vallentuna kommun.

                  Nästa händelse
                  2010-02-26
                  Bokslutskommuniké 2009
                  
                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted
                   
                  Hemsida


     
            Lönsam avslutning på 2009 för Glycorex
            -  Produktlanseringar och högre marginaler väntas under 2010

            Försäljningen av Glycorex produkt för transplantationer över
            blodgruppsgränserna, Glycosorb-ABO, växte med över 35 procent under
            2009. En hög bruttomarginal och fortsatt snabb tillväxt gör att
            beQuoted väntar sig en vinst som ökar kraftigt de kommande åren.

            Stark vinsttillväxt att vänta i Glycorex
            Glycorex har haft en stadig försäljningstillväxt allt sedan
            Glycosorb-ABO lanserades för åtta år sedan. 2009 blev första året då
            koncernens intäkter med rejäl marginal översteg dess kostnader.
            
            Året 2009 i siffror:

                  • Omsättning: 41,8 Mkr (30,8), +35,7%
                  • Resultat efter finansnetto: 7,2 Mkr (0,1)
                  • Vinst per aktie: 0,14 kr (0,02)

            Det fjärde kvartalet 2009 isolerat:

                  • Omsättning: 11,4 Mkr (8,9), +28%
                  • Resultat efter finansnetto: 2,8 Mkr (0,5)
                  • Vinst per aktie: 0,05 kr (0,02)

            Rörelsemarginalen blev 17,1 procent för helåret och 24,5 procent för
            det fjärde kvartalet. Med en produktionskapacitet på i
            storleksordningen dubbla dagens volym och små rörliga kostnader
            beräknas rörelsemarginalen fortsätta öka i takt med en högre
            försäljning.

            Vid tidpunkten för bokslutsrapporten uppges att 78
            transplantationscentra i 17 länder har genomfört transplantationer
            med produkten. Det är en ökning med 14 stycken sedan slutet av 2009.
            Dock är det färre än hälften av dessa som använder Glycosorb-ABO
            rutinmässigt.

            - Det brukar ta ett par år från första transplantationen på ett nytt
            centra tills de regelbundet börjar använda vår produkt, säger vd
            Kurt Nilsson till beQuoted.

            Kompletterande produkter under lansering
            Under 2010 kommer Glycorex lansera flera kompletterande produkter.
            Målsättningen är att göra produkterna mer attraktiva för kunderna.

            - Det rör sig om kundanpassningar. Idag används till exempel samma
            produkt för en åttakilos patient som för en hundrakilos patient,
            säger Kurt Nilsson.

            Ytterligare produkter i pipelinen
            Glycorex har även andra produkter i pipelinen varav en för
            framtagande av universell blodplasma, det vill säga blodplasma som
            kan användas oavsett mottagarens blodgrupp.

            Potentialen för en sådan produkt är stor, men Kurt Nilsson kan inte
            ge någon prognos för när den kan nå marknaden:

            - Vis av erfarenheten vill vi inte spekulera i hur lång tid
            godkännandeprocesser och liknande kan tänkas ta.

            Inga nyheter från FDA
            Som alla som följer bolaget känner till har väntan på ett
            godkännande för försäljning och marknadsföring på den amerikanska
            marknaden varit lång.

            En ansökan lämnades in till FDA i slutet av 2004 och därefter har
            ett flertal kompletteringar gjorts allt efter att ny patientdata
            blivit tillgänglig.

            I en pressrelease från november förra året skrev Glycorex: "Bolaget
            bedömer att produkten kan komma att godkännas under nästa år", Kurt
            Nilsson utvecklar:

            - Det ska inte ses som en prognos, utan att möjligheten finns. Vi
            har inte hört något negativt från FDA och den senaste
            kompletteringen gjordes för snart ett år sedan.

            Glycorex är noga med att poängtera att potentialen på befintliga
            marknader är mer än tillräcklig för att nå god lönsamhet. Det finns
            också andra stora marknader som bolaget arbetar med att nå ett
            godkännande för.

            Ett exempel är Brasilien som är det land där det efter USA görs
            flest njurtransplantationer från levande donatorer. 

            Brasilien är med andra ord en högintressant marknad som bearbetas
            aktivt. Godkännandeprocessen där är mer lik den för Europa och
            Kanada, och ska därför inte behöva bli en lika långdragen process
            som den varit för USA.

            Högt p/e-tal som förväntas sjunka snabbt
            Trots en svag kursutveckling det senaste året är p/e-talet på 2009
            års vinst skyhöga 75 vid dagens kurs kring 10 kronor.

            beQuoted förväntar sig dock en kraftig marginalförbättring framöver.
            Kan bolaget öka sin försäljning med 30 procent de kommande åren, med
            oförändrad bruttomarginal, bör vinsten per aktie hamna runt 30 öre i
            år och drygt 50 öre för 2011.

            Det i sin tur skulle innebära ett p/e-tal på 33 för 2010 och strax
            under 20 för 2011. Då räknar vi inte med någon skatt då bolaget
            innehar stora förlustavdrag. På längre sikt får förstås inte
            skattebelastningen glömmas bort i kalkylerna.

            Det känns inte omöjligt att tillväxten kan bli än högre. Kanske kan
            de kompletterande produkterna som kommer under året ge en extra
            skjuts till försäljningen.
   
            JIMMIE LANDERMAN
            jimmie.landerman@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  NGM
       
                  Kurt Nilsson
                  VD Glycorex
                   
                  Under 2009 genomfördes i storleksordningen 250
                  transplantationer med Glycosorb-ABO.
                   
                  Den globala potentialen för njurtransplantationer över
                  blodgruppsgränser är cirka 10.000 transplantationer per år
                  enligt Glycorex uppskattningar.
                   
                  Glycorex har haft en stadig försäljningstillväxt allt sedan
                  Glycosorb-ABO lanserades för åtta år sedan.

                  2009 blev första året då koncernens intäkter med rejäl
                  marginal översteg dess kostnader.
                  
                  Omsättning och
                  resultat för perioden 2006 till 2009.
                  (klicka bilden för större bild)
                  
                  Glycosorb-ABO avlägsnar selektivt de antikroppar som är
                  riktade mot blodgruppsantigen A eller B på det organ som
                  doneras. 
                   
                  Nästa händelse
                  2010-04-30
                  Delårsrapport Q1 2010
                  Årsredovisning 2009

                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted
                   
                  Hemsida

              

            Audio Video ny hyresgäst i Skanskas handelsplats Ljungbyporten
           
            Electra Gruppens butikskedja Audio Video fortsätter att växa. Förra
            året tillkom nio nya butiker. Nyligen meddelade Skanska att
            butikskedjan flyttar in i byggjättens handelsplats Ljungbyporten.
            beQuoted har talat med Electras vd Anders Dahlström om butikskedjans
            expansion.

            Expansivt Audio Video till Skanskas handelsplats
            Audio Video, Electra Gruppens butikskedja inom hemelektronik, växte
            med nio butiker under 2009. Rekryteringen till butikskedjan är
            prioriterad. I dagsläget kommer man att ligga lågt med egna
            nyetableringar, enligt vd Anders Dahlström.

            Samtidigt utnyttjar kedjan de tillfällen som finns till mer
            attraktiva butiksytor. Audio Video kommer under våren slå upp
            portarna till en 900 kvadratmeter stor butik i Skanskas handelsplats
            utanför Ljungby.

            – Vår nya butik vid Ljungbyporten ger oss möjligheter att växa,
            säger Audio Videos vd Johan Danielsson.

            Positivt slut på vingligt 2009
            I början av 2009 trodde många att hemelektronikbranschen skulle stå
            inför ett dåligt år. Mycket tyder nu på att det gångna årets utfall
            ändå blev skapligt. Den låga räntan antas ha spelat en avgörande
            roll.

            Enligt HUI:s siffror nådde branschutvecklingen inte över en procent.
            Sällanköpsvaruhandeln som helhet tog emellertid revansch under
            julhandeln och steg med över 7 procent mot december 2008.

            Av branschrapporteringen att döma är handlarna nöjda med julhandeln.
            Så också Anders Dahlström, som påpekar att jämförelsesiffrorna var
            gynnsamma att slå.

            Julhandeln 2008 var nämligen svag och efter en likaså svag inledning
            första halvåret 2009 vände Electras siffror under andra halvåret.
            Under det tredje kvartalet klev rörelsemarginalen över bolagets mål
            om 3 procent, en trend beQuoted tror håller i sig.

            Om bolaget har presterat i linje med konkurrenterna och överträffar
            jämförelsetalen för det fjärde kvartalet 2009 med i
            storleksordningen 7 - 10 procent, kan det betyda en vinst per aktie
            för 2009 på nära 5 kronor.

            Bolaget har som policy att dela ut mellan en tredjedel och hälften
            av årsvinsten. Skulle det senare bli verklighet handlar det om en
            direktavkastning på över 5 procent.

            Tillväxten i butiksledet central
            Tillväxten i butiksledet är central för Electras försäljning. Under
            2009 valde nio butiker med en gemensam omsättning på cirka 150
            miljoner kronor att gå över till Audio Video. Samtliga kom från
            konkurrenten Euronics.

            Förutsättningarna för nya anslutningar till Audio Video i år är
            goda. Vd Anders Dahlström tror att det är Electra Gruppens
            varuförsörjningssystem och butiksdatasystem som lockar handlarna
            till Audio Video-kedjan.

            - En förklaring är att det har blivit allt svårare för enskilda
            handlare att köpa direkt från leverantörerna. Vi har avtal med alla
            de större leverantörerna och ett väl fungerande
            varuförsörjningssystem. Det handlar om trygghet och är bekvämt för
            handlarna.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  Stockholmsbörsen
                   
                  Anders Dahlström
                  VD Electra Gruppen
                   
                  Under 2009 valde nio butiker med en gemensam omsättning på
                  cirka 150 miljoner kronor att gå med i Audio Video. 
                  
                  Electra Gruppens försäljningskanaler där Audio Video har
                  störst spridning med 100 butiker i Sverige.
           
                  Nästa händelse
                  2010-02-11
                  Bokslutskommuniké 2009

                  Mer info 
                  Läs mer på beQuoted
                   
                  Hemsida

              
             
            Om beQuoted

            beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
            investerare.

            Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få
            mer och bättre information om den egna verksamheten.

            Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
            riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

            beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och
            garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid
            görs oberoende av erhållen ersättning.
   
                  beQuoted AB
                  Sveavägen 31
                  111 34 Stockholm
                  Tel 08-692 21 90
                  Fax 08-506 533 99
                  info@beQuoted.com
                  www.beQuoted.com
                  
                  Ansvarig utgivare:
                  Thomas Lindgren

            Prenumeration
                  Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
                  Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
                  E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

            Synpunkter och kommentarer uppskattas
                  Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer
                  att ge - hör då gärna av dig