beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: West International växer med informationssystem

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 15:27 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 15 2009

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-15/bbb-2009-15.htm


Hej,

I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första utvecklar
terminaler och betallösningar för kontokort. Bolaget växer nu med
nya kiosker och automater som riktar sig till butiker och köpcenter.

Det andra utvecklar antennsystem för marina tillämpningar. Det
tredje är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat en
elektronisk, handburen tablettdoserare.

I dagens nummer kan Du läsa om West International, C2SAT och
MedicPen.

Trevlig läsning!
Thomas Lindgren


West International växer med informationssystem
» Med ett växande utbud av automater och tjänster har West
International nått en bit i sin målsättning att etablera en bred
plattform för banktjänster i butik. Samtidigt växer nu bolaget på
informationssystem genom samarbetet med mjukvaruutvecklaren
ClickBase.


C2SATs orderbok växer
» Efter flera års utveckling, missade prognoser och ett ledningsbyte
verkar det nu lossna för antenntillverkaren C2SAT. Nyligen
meddelades en order till teknikjätten Thales. Samtidigt har ett
avtal tecknats med kinesiska Xinguo, ett avtal som enligt vd Fredrik
Nygren kan ge licensintäkter redan inom ett halvår.


MedicPen nära kommersiellt genombrott
» MedicPens färdigutvecklade tablettdoserare har potential att öka
läkemedelsbolagens försäljning, effektivisera kliniska studier och
minska patienters lidande. Styrelsen bedömer att bolaget står inför
ett kommersiellt genombrott och att den aktuella emissionen är
tillräcklig för att finansiera bolaget tills positivt kassaflöde
uppnås.


I detta nummer
C2SAT
MedicPen
West InternationalWest International växer med informationssystem
- Ny order på kiosker och infrastruktur till Kista Galleria


Med ett växande utbud av automater och tjänster har West International
nått en bit i sin målsättning att etablera en bred plattform för
banktjänster i butik. Samtidigt växer nu bolaget på informationssystem
genom samarbetet med mjukvaruutvecklaren ClickBase.

Automatsidan allt bredare
Nyligen meddelades en order på informationskiosker och informationssystem
till Kista Galleria. West står för hårdvaran och ClickBase för mjukvaran i
en interaktiv orienteringstavla som guidar köpcentrets besökare och
samtidigt visar dem erbjudanden från butikerna.

West fortsätter att bredda sitt utbud av automater inom affärsområdet
Paystation och för närvarande är det informationskiosken som står för
volymerna. Den har levererats till ett tiotal köpcentrum i Sverige och
Norge. Enligt Anders Huusko ligger prognosen på runt 70 enheter det
närmsta året.

Betalautomater till ICA
Utrullningen av betalkiosken Paystation fortsätter och automaten har
enligt Anders Huusko tagits emot väl ute i butikerna. Just nu är man i
färd med ett antal installationer för ICA och han beskriver säljarbetet
som att bryta ny mark.

Konceptet med en räkningsautomat är fortfarande nytt men butikernas
nyfikenhet på konceptet är stor:

- Efterfrågan är i allra högsta grad stor i och med att Svensk
Kassaservice lagts ned. Men intresset gäller inte bara Paystation utan
även scanning-utrustning. Vi har levererat infrastruktur till ungefär
hälften av Direkten-kedjans 300 butiker, säger Anders Huusko.

Ett växande koncept
Paystation, som sålts in som en räkningsautomat, finns nu även som en
multifunktionskiosk. Anders Huusko säger att man har knutit ihop
betalningstjänsterna med bland annat ljudbokskiosken Audiobox
funktionalitet. Och det är i multikiosken han ser konceptets framtid.

- Butiksägarna ser gärna fler tjänster de kan tjäna pengar på.

Desto trögare går det för helhetslösningen PayStation XL Desktop som
bolaget tog fram och levererade till de orter där PTS upphandlade
ersättningslösningar för Svensk Kassaservice.

- Staten ser helst att marknaden själv täcker det här servicebehovet som
finns. Med vår Paystation-kiosk kommer marknaden att göra det, säger
Anders Huusko och fortsätter:

- Jag ser med stor tillförsikt på den kommande 12 månaderna. Om vi får
igång våra kärnprodukter igen kommer det att bli riktig snurr under de
kommande tre kvartalen, samtidigt som vi har massor av intressanta projekt
på automatsidan. Det är en framtidsmarknad som jag ser kommer att växa för
varje år framöver för oss.

Väntar sig en återhämtning
Efter en stark inledning på verksamhetsåret 2008 / 2009 har trenden vänt
nedåt. Bolagets tredje kvartal (januari - mars 2009) var resultatmässigt
svagt till följd av en svag utveckling på kassasystem och bankterminaler.

Bolaget väntar sig en återhämtning för kassasystemen under hösten då
skatteverkets införandedatum för nya kontrollenheter är satt till den 1
januari 2010.

Därtill kommer bankernas och butikernas anpassning till betalkortens nya
chipbaserade teknik. Senast vid utgången av 2010 måste alla kredit- och
betalkort, liksom terminaler och kassasystem, vara EMV-uppgraderade
(Europay, MasterCard och Visa, beQuoteds anm).

Bankterminalerna har historiskt sett varit stommen i Wests verksamhet och
stått för ungefär hälften av omsättningen. Med en tuff konkurrens har det
inneburit knappa marginaler för rörelsen och ihållande lönsamhetsproblem.

Samtidigt som kassasystemen och bankterminalerna gått trögt har dock
bolaget växt på automatsidan, en välkommen utveckling då marginalerna på
automaterna varit bättre än på det övriga sortimentet.

Spännande halvår väntar
I dagarna löper Wests verksamhetsår ut och beQuoted räknar med ett
mellanår med god försäljningstillväxt men sämre marginaler, trots en
positiv utveckling på automatsidan.

Spänningen ligger framöver och den nya kassalagen kan under det kommande
halvåret ge omsättningen en rejäl skjuts. Införandet av de nya
kontrollenheterna kan säkert också spilla över försäljningen av bolagets
andra produkter när butikerna väl häver sina investeringsstopp.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com

Marknadsplats
First North

Göran Sparrdal
VD West International

Touchguide, en interaktiv informationskiosk för köpcenter.
Besökaren kan använda den för att orientera sig i centrumet
och bland butikerna.

Paystation-kiosk hanterar räkningar och avier. Nu kommer
modellen även i ett multikioskutförande.

Nästa händelse
2009-08-25
Bokslutskommuniké 2008 / 2009

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaC2SATs orderbok växer
- Nytt kinesiskt avtal kan ge licensintäkter inom ett halvår, enligt vd

Efter flera års utveckling, missade prognoser och ett ledningsbyte verkar
det nu lossna för antenntillverkaren C2SAT. Nyligen meddelades en order
till teknikjätten Thales. Samtidigt har ett avtal tecknats med kinesiska
Xinguo, ett avtal som enligt vd Fredrik Nygren kan ge licensintäkter redan
inom ett halvår.

Bredbandsutbyggnad till sjöss
Solnaföretaget C2SAT utvecklar, tillverkar och säljer stabiliserade
antenner, kallade VSAT, för marina applikationer. I praktiken handlar det
om motoriserade parabolantenner som kan fixera en satellit på himlen och
sedan följa satelliten genom att kompensera för båtens rörelser och
krängningar.

Syftet med stabiliseringen är att kunna garantera kontinuerlig kontakt med
en kommunikationssatellit. Då möjliggörs stabil och dubbelriktad
datakommunikation utan avbrott, en förutsättning för hög bandbredd till
sjöss.

Marknaden drivs i allt väsentligt av samma faktorer som
bredbandsutbyggnaden på land. Personal, passagerare och rederier
efterfrågar liknande anslutningsmöjligheter som på land. Motsvarande
utveckling gäller även för färjor och kryssningsfartyg.

Flera order under våren
Efter sju års utveckling lanserades den första antennen 2007. Sedan dess
har bolaget levererat 11 antennsystem, varav 3 under det första kvartalet
i år.

Nyligen kommunicerades en order på åtta antenner till den globala
teknikjätten Thales. Leveranserna påbörjas efter sommaren och C2SATs
nytillträdde vd Fredrik Nygren talar om en genombrottsorder.

Ordern följer på en tidigare order från i våras om sju antenner till Kina,
vilket gör att ordersituationen ser allt bättre ut.

Utlicensiering nästa steg
I dagsläget sker all produktion i Söderhamn. Utöver den faktiska
tillverkningen av de fem antennmodeller bolaget erbjuder, utvecklas här
också bolagets produktionsteknik.

I början av året genomfördes en emission som stärkte C2SATs kassa med
närmare 30 miljoner kronor. Pengarna togs in för att säkerställa den
löpande verksamheten, höja produktionskapaciteten men också
kvalitetssäkringen i produktionen.

Kapacitetsutbyggnaden är emellertid inte fokuserad på
Söderhamnsanläggningen utan bolaget har sökt lösningar utomlands,
företrädelsevis i Kina. Här kommer kinesiska Xinguo in i bilden.

- Inom sex månader kommer produktion och försäljning att vara igång där
borta. Tre personer är dedikerade för Kina, varav en är en svensk erfaren
produktionsansvarig, säger vd Fredrik Nygren och fortsätter:

- Avtalet innebär att vi kommer att få löpande betalt för våra
personalkostnader och för varje producerad enhet betalas en fast
licensavgift, vilket innebär ett kontinuerligt positivt kassaflöde.

Bandbreddshunger gynnar VSAT
VSAT-tekniken har funnits sedan mitten av 90-talet men telefonilösningar
till havs kom redan i början av 80-talet. Här märks bolag som Iridium och
Inmarsat med tekniker som täcker allt från satellitbaserad telefoni och
fax till datakommunikation.

Den huvudsakliga tekniska skillnaden mellan VSAT-tekniken och
konkurrerande tekniker är bandbredden. Enligt specifikationerna erbjuder
VSAT en högre nedströms hastighet men också en, med dagens mått mätt,
tillfredsställande hastighet uppströms.

Sammantaget innebär det en högre bandbredd och billigare trafik. För
slutkunden ger VSAT en högre initial kostnad för infrastrukturen men
således en lägre kostnad för nyttjandet. VSAT-tekniken kan därmed få en
skjuts av allt mer bandbreddskrävande internettjänster.

Teknikspets på växande marknad
Enligt kommunikationskonsulten Comsys uppskattningar såldes närmare 1.400
VSAT-system för maritima tillämpningar under 2008. Runt 8.000 system tros
vara i drift och trots konjunkturläget prognostiserar konsultfirman en
global tillväxttakt på ungefär 25 procent de närmsta åren.

Slutkunderna finns främst inom handelssjöfarten och olje- och
gasindustrin. C2SAT bedömer det sistnämnda segmentet som relativt mättat
och har därför valt att sikta in sig på handelssjöfart och militära
tillämpningar i första hand.

Amerikanska SeaTel och israeliska Orbit beräknas utgöra 90 procent av
VSAT-marknaden. Bolagen använder skilda antenntekniker och C2SAT tillför
marknaden en kompletterande lösning.

Genom sin 4-axlade konstruktion menar man sig erbjuda en bättre teknisk
lösning än konkurrerande VSAT-system. Med konstruktionen, och möjligheten
till att rotera fritt runt sin egen axel, ska systemet ge en lösning på
den så kallade zenitparadoxen* men även ge mindre signalförluster.

* Not: Zenitparadoxen uppkommer i ekvatoriala områden där den 90-gradiga
vinkeln mot satelliternas signaler tvingar 3-axlade antenner att röra sig
med extrema utslag. Bristande precision i motoriken gör då att signalen
går förlorad.

Dämpad men fortsatt aggressiv målsättning
C2SATs dämpade målsättning för de närmsta två åren är att nå en
15-procentig andel av nyförsäljningen på VSAT-marknaden. Ställt mot Comsys
skattningar skulle det i praktiken handla om en omsättning på bortåt 40
antenner på månadsbasis vid halvårsskiftet 2011.

För att nå dit krävs, som bolaget ger uttryck för i sina mål, en
50-procentig försäljningstillväxt kvartal över kvartal. Men man börjar
från en låg nivå. Första kvartalet 2009 såldes tre antennsystem. Periodens
omsättning uppgick till 1,5 miljoner kronor och rörelseförlusten till 7,4
miljoner kronor.

Under 2008 såldes 7 antennsystem varav merparten utgjorde
testinstallationer. Bolaget underskattade de anpassningar som krävdes för
de här utvärderingarna, med stora kostnader som följd. Vid årsskiftet stod
så bolaget inför en likviditetsmässigt mycket ansträngd situation.

Tack vare den emission som genomfördes i januari har situationen
förbättrats. Vidare har teckningsoptioner med lösen om 40 öre utgivits.
Dessa kan tillföra bolaget ytterligare 49 miljoner kronor. Därtill
beslutade stämman om en konvertibelemission på 14 miljoner kronor till en
av de större ägarna.

Ny ledning ny strategi
Sjöfartens efterfrågan på kommunikationslösningar håller med stor
sannolikhet i sig. Kundkraven på infrastrukturen kommer förmodligen också
öka i takt med att mer bandbreddskrävande applikationer och tjänster
utvecklas.

Samtidigt lär de marina bredbandstjänsterna komma att utsättas för en
prispress likt den vi sett för motsvarande teknik på land, en utmaning för
såväl infrastruktur- som tjänsteleverantörer.

Därtill är C2SAT långtifrån ensamt om att vilja slå sig in på den växande
VSAT-marknaden. Amerikanska Schlumberger med en miljardverksamhet inom
energiteknik satsar också, liksom en ny koreansk uppstickare som på kort
tid levererat närmare 100 antenner.

Fredrik Nygren menar att C2SAT måste möta pressen med en bättre produkt:

- Vi måste särskilja oss genom bättre prestanda. Vår 4-axlade antenn ger
lägre signalförluster och är i dagsläget det enda system som löser
problemet med zenitparadoxen, men vi måste vara ödmjuka inför den
konkurrens vi möter, säger han och fortsätter:

- Det är viktigt att vi etablerar ett heltäckande installations- och
distributionsnätverk, tillsammans med en kvalitetssäkrad produktion. Fokus
i nuläget ligger på att etablera sådana strukturer och öka försäljningen i
den utsträckningen att vi når våra målsättningar på sikt.

Från att ha fokuserat på större upphandlingar är det en annan strategi den
nya ledningen valt, med fokus på fler och mer standardiserade produkter
och kortare leveranstider. Om det är rätt väg att gå återstår att se.

Bolaget står efter vårens kapitalanskaffningar bättre rustat än tidigare
att realisera sin strategi. Med ett börsvärde på 180 miljoner kronor, en
nettoskuld på 10 miljoner kronor och målsättningar som ter sig modiga men
inte orimliga tror beQuoted att dagens prislapp på bolagets teknik kan
visa sig låg.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com

Marknadsplats
NGM

Fredrik Nygren
VD C2SAT

VSAT står för Very Small Aperature Terminals och avser
stabiliserade antennsystem för tillämpningar till land eller
sjöss.

C2SAT 2.4m C-bandsantenn som lanserades 2008.

C2SATs första antenn, C2SAT 1.2m Ku-band, lanserades 2007.

Antennutvecklingen påbörjades år 2000.

Parabolens diameter anpassas för att sända över olika
frekvenser, vilka i sig erbjuder olika bandbredd och olika
täckning.

Olika specifikationer kan skapas utifrån samma grundteknik då
parabolens diameter är frikopplad grundtekniken. Antennen
skyddas en så kallad radom.

Radomklädd VSAT-antenn installerad.

Aktuell produktportfölj innehåller antenner i
storleksordningen 1,2 - 2,4 meter i diameter, varav den mindre
modellen C2SAT 1.2 Ku-4M nu alltså ska levereras till Thales.

Nästa händelse
2009-08-31
Delårsrapport Q2 2009

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaMedicPen nära kommersiellt genombrott
- Genomför emission då införsäljningen av produkterna tagit längre tid än förväntat

MedicPens färdigutvecklade tablettdoserare har potential att öka
läkemedelsbolagens försäljning, effektivisera kliniska studier och minska
patienters lidande. Styrelsen bedömer att bolaget står inför ett
kommersiellt genombrott och att den aktuella emissionen är tillräcklig för
att finansiera bolaget tills positivt kassaflöde uppnås.

Rätt medicin vid rätt tidpunkt
MedicPen har under cirka tio års tid utvecklat en serie av datoriserade
tablettdoserare som adresserar problemet med felmedicineringar och dålig
följsamhet av ordinerat tablettintag.

Undersökningar visar att bara hälften av de patienter som ordinerats
medicin för långtidsbruk följer de ordinationer som fåtts. Glömda
tablettintag leder till underkonsumtion av medicin vilket årligen kostar
läkemedelsbolagen miljardbelopp i uteblivna intäkter.

För patienter leder felaktig medicinering till sämre hälsa och lägre
livskvalitet, vilket i sin tur leder till större vårdbehov och ökade
vårdkostnader.

Produkter färdiga för försäljning
Bolagets entablettsdoserare finns sedan en tid tillbaka färdiga för
försäljning. Det rör sig om två produkter, MedicPen Classic C100 som är
avsedd för konsumentmarknaden och MedicPen Clinic C100 som marknadsförs
mot den kliniska marknaden.

Införsäljningen av produkterna har dock tagit längre tid än förväntat och
bolaget är nu i behov av ytterligare kapital i väntan på att
försäljningsinsatserna ska ge utdelning.

Mycket enkla att använda
Produkternas magasin fylls med tabletter och därefter programmeras
tidpunkterna för tablettintagen likt en klockradio. Mer avancerade
tagningsmönster kan programmeras via en dator av exempelvis en
sjuksköterska.

Vid tidpunkten för medicinering får patienten en påminnelse via ljud, ljus
eller vibrationer och med en knapptryckning matas rätt antal tabletter ut.

Utmatningarna registreras automatiskt, vilket medför att patient, anhöriga
eller vårdpersonal senare enkelt kan avläsa historiken direkt i produktens
display eller via en dockningsstation överföra den till en dator.

VD Cristian Hallin poängterar att produkterna är mycket lättanvända,
vilket tillsammans med den portabla designen och möjligheten till
uppföljning och statistik är MedicPens största konkurrensfördelar.

I produktpipelinen finns flertablettsdoserare som beräknas vara färdiga om
ett drygt halvår, samt ett större systemkoncept som medger central
styrning och övervakning av ett antal MedicPen tänkt för sjukhus och
vårdinrättningar.

Effektiviserar kliniska prövningar
Även vid kliniska studier är följsamheten bristfällig vilket är ett stort
bekymmer för läkemedelsbolagen. Det kan innebära att avsedd effekt ej kan
påvisas eller att ett större antal patienter än vad annars hade varit
nödvändigt måste rekryteras för att det statistiska underlaget ska vara
tillräckligt.

Med MedicPen kan följsamheten förbättras och dessutom automatiskt
dokumenteras.

Fördelarna ska bevisas i nyligen påbörjad studie
Nyligen startades en klinisk studie tillsammans med Karolinska
Universitetssjukhuset där 24 patienter kommer att använda MedicPen för
sitt tablettintag under 16 veckor.

Följsamheten och en rad andra parametrar kommer att mätas och jämföras med
referensdata för den patientgrupp som deltar.

Målsättningen är att få fördelarna med MedicPen bevisade och därmed
tillgång till en viktig referens för det framtida försäljningsarbetet.

Sampaketering med medicin
Marknadsföringen mot läkemedelsbolagen är dock inte bara inriktad mot
marknaden för kliniska prövningar.

- Vi marknadsför intensivt mot läkemedelsindustrin och väl valda läkemedel
där vi ser att följsamheten är en viktig fråga. Det kan vara medicin där
det är väldigt viktigt att ta sina tabletter rätt, det kan röra sig om
väldigt dyra behandlingar eller läkemedel där stora problem med
följsamheten finns, berättar Cristian Hallin.

Förhoppningen är att det ska leda till att MedicPens tablettdoserare på
sikt sampaketeras med läkemedlet.

- Vi kan visa på ett ROI (avkastning på investerat kapital, beQuoted anm)
för läkemedelsindustrin på ibland så lite som ett par månader om de
investerar i MedicPen, fortsätter Cristian Hallin.

Konsumentmarknaden
Den enskilda konsumenten kan genom att använda MedicPen undvika
felmedicinering och de följder det kan leda till såsom sämre hälsa eller
till och med livshotande tillstånd.

Tydliga konkurrensfördelar
Självklart är MedicPen inte den enda tillgängliga produkten för att minska
problemet med felmedicinering. Den mest kända i Sverige är förmodligen
Dosett.

Dosett är en enkel lösning som består av en liten plastlåda med en matris
av små fack där varje fack är associerat med en veckodag och ett klockslag
då tabletterna ska intas. Den laddas manuellt genom att rätt antal
tabletter läggs ner i respektive fack.

Dosett har funnits mer än 30 år på marknaden och den årliga försäljningen
uppgår till i storleksordningen 20 miljoner kronor.

En lite mer avancerad produkt är Careousel som består av en kassett i form
av en karusell med ett antal fack. I likhet med Dosett läggs piller
manuellt ner i varje fack. Den programmeras därefter så att den vid
tidpunkten för tablettintag roterar fram rätt fack samtidigt som en
alarmsignal ljuder.

Bolaget bakom Careousel, Pharmacell AB, omsatte under föregående år 3,7
miljoner kronor.

Både Dosett och Careousel är jämfört med MedicPen komplicerade att ladda,
otympliga att ta med sig och saknar möjlighet till uppföljning och
statistik. Dosett saknar dessutom påminnelsefunktion.

Emission till låg kurs
Bolagets kostnader har det senaste året legat omkring 1,7 miljoner kronor
per kvartal. Med den takten skulle MedicPen klara sig utan intäkter till
hösten 2010, förutsatt att den pågående emissionen fulltecknas.

Så lång tid ska det förhoppningsvis inte behöva ta att få fart på
försäljningen. För närvarande uppges ett flertal potentiella kunder visa
ett stort intresse och bolaget prognostiserar ett positivt kassaflöde
2011.

beQuoted tror inte att det faktum att försäljningsarbetet tagit längre tid
än väntat innebär att produkternas potential eller möjlighet till
kommersiellt genombrott har påverkats.

För potentiella investerare som tror på MedicPen och deras produkter ter
sig därför kurspressen som emissionen resulterat i som ett bra tillfälle
att gå in i bolaget.

Visserligen har två större ägare garanterat knappt 1 miljon kronor av
emissionsbeloppet men med aktuell aktiekurs endast några ören över
emissionskursen måste risken att emissionen inte blir fulltecknad tas på
allvar. Bolaget uppger att man i ett sådant läge kommer att minska
kostnaderna och prioritera utvecklingen av flertablettsdoserarna.

Som för alla bolag som befinner sig i den fas som MedicPen gör är risken i
en investering hög, men så är även potentialen.

JIMMIE LANDERMAN
jimmie.landerman@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Cristian Hallin
VD MedicPen

- Vi kan visa på ett ROI för läkemedelsindustrin på ibland så lite
som ett par månader om de investerar i MedicPen.

MedicPen Clinic C100 vänder sig till läkemedels- bolag och
CRO-företag specialiserade på kliniska prövningar.

MedicPen har inlett ett samarbete med Karolinska
Universitetssjukhuset avseende genomförande av en klinisk prövning.

- Förutsatt att vi uppnår positiva resultat, kommer den kliniska
prövningen att utgöra en mycket viktig referens för oss framöver och
härigenom får vi ett bra verktyg i införsäljningen mot
läkemedelsindustrin.

MedicPen med tillhörande dockningsstation för överföring av
information och historik till dator.

Konkurrerande lösningar till MedicPen saknar möjligheten till
historik och uppföljning vilket gör att de inte lämpar sig för
kliniska prövningar.

MedicPen Classic, bolagets andra produkt, vänder sig till
privatmarknaden.

MedicPen genomför en nyemission om 8,75 miljoner kronor där 10 gamla
aktier ger rätt att teckna 9 nya för 60 öre styck.

Tredje största ägaren Göran Månsson har tillsammans med ordförande
Kjell-Åke Andersson skriftligen garanterat en teckning av totalt
1,54 miljoner aktier.

Nästa händelse
2009-08-19
Delårsrapport Q2 2009

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida

Fakta om nyemissionen
Sista dag för teckning är fredagen den 26 juni

Emissionen i korthet:
Teckningstid 11 juni - 26 juni
Teckningskurs 0,60 kr per aktie
Emissionen sker med företräde för befintliga aktieägare. För varje
befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Det krävs tio
teckningsrätter för teckning av nio nyemitterade aktier.
Nyemissionen uppgår till 8,75 miljoner kronor före
emissionskostnader
Totalt 14.586.750 nya aktier emitteras.
De nya aktierna motsvarar 47,4 procent av företaget.
Styrelsen har åsatt företaget ett marknadsvärde om 9,7 miljoner
kronor före emissionen och 18,5 miljoner kronor vid full teckning.

Ladda hem memorandum

Teckningsanmälan utan företrädesrättOm beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer
och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar
att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av
erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av dig