AB Havsfrun

Beräknat substansvärde per den 31 oktober 2010: 29,30 kr per aktie

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 13:58 CET

Det totala substansvärdet ökade med 0,3 % under oktober. Beräknat substansvärde per den 31 oktober 2010: 29,30 kr per aktie (30 september 2010: 29,20 kr).

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 354,3 mkr (30 september: 353,1 mkr)

Den 31 december 2009 var Havsfruns substansvärde 30,30 kr per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2010 kl.12.00.