SIS, Swedish Standards Institute

Berätta om ditt miljöarbete så att omvärlden förstår

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 12:24 CET

Fler och fler företag gör långsiktiga och framgångsrika miljösatsningar. Så långt är allt väl. Men då dyker det upp nya utmaningar – hur når företaget ut med information om sitt miljöarbete och når man rätt målgrupp? Nu finns en vägledande standard som beskriver trovärdig, tydlig och relevant miljökommunikation.

Ett företag som arbetar aktivt med miljöfrågor har mycket att vinna. När miljöarbetet kommuniceras på ett effektivt och trovärdigt sätt stärker det bilden av företaget. Men hur gör man för att strukturera sin miljökommunikation? Standarden Miljökommunikation beskriver bland annat hur ett företag tar fram policies och strategier för miljöprestanda, hur ett bra pressmaterial kan se ut och hur man går tillväga för att förbättra innehåll och upplägg i arbetet med miljöredovisning.

Standarden är resultatet av ett brett internationellt samarbete och är fullmatad med kunskap och erfarenheter som svenska företag kan dra nytta av.

- Oavsett hur stort företaget är eller vad det säljer finns det praktiska tips och illustrerande exempel i standarden. Tydliga och trovärdiga miljöbudskap stärker ett företags image på flera sätt och om ett företag råkar ut för en miljöincident som drabbar omvärlden kan det bli en överlevnadsfråga, säger Magnus Enell, VD för Sustainable Business Hub och deltagare i den svenska arbetsgrupp som tagit fram standarden.

Standarden Miljökommunikation (SS-ISO 14063:2006) är en ny internationell standard som nu blivit svensk standard. Under våren 2007 ger SIS Förlag ut en praktisk handbok på området men redan nu finns alltså standarden tillgänglig. Priset är 995 kronor.


För ytterligare information:
Marcus Ihre, projektledare SIS, tfn 08-555 520 51, marcus.ihre@sis.se
Magnus Enell, VD Sustainable Business Hub, tfn 070-5878702, magnus@enell.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, tfn 08-555 520 97, erika.messing@sis.se


SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 160 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm
Organisationsnr: 8024100151
Tfn: 08-555 520 00 Fax: 08-555 520 01
info@sis.se
www.sis.se