Teaterhögskolan i Stockholm

"Berättandet som kunskapsform i konst och vetenskap"

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2003 09:00 CEST

Genom sitt gemensamma Forskningskollegium för Konstnärligt FoU, inbjuder Dramatiska insitutet, Södertörns Högskola och Teaterhögskolan i Stockholm under våren 2003 till följande seminarier där vi presenterar delprojekten inom "Berättandet som kunskapsform i konst och vetenskap".

tisdagen den 22 april 2003, 13:00 – 15:00, Teaterhögskolan i Stockholm
”Skådespelarens yrkespraxis”
Presentation av ett forskningsprojekt som startar hösten 2003 på Teaterhögskolan i Stockholm. Projektets syfte är att genom
upprepade gruppsamtal formulera yrkesverksamma skådespelares kunskaper och praktik. Projektet leds av Maria Johansson inom ramen för hennes forskarutbildning, huvudhandledare är professor Ingela Josefson, Södertörns högskola och biträdande handledare är docent Karin Helander, teatervetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Projektet presenteras av Olle Jansson, rektor vid Teaterhögskolan i Stockholm, Maria Johansson samt Ingela Josefson.
Plats: Teaterhögskolan, Allhelgonagatan 4

onsdagen den 23 april 2003, 13:00 – 15:00, Dramatiska institutet
”Berättelsen och berättandet”
Professor Peter Englund ”Berättelsens ursprung”
Rektor Per Lysander ”Berättelsens grundmodul”
Plats: Dramatiska institutet, Filmhuset, Borgvägen 1, DI:s biograf plan 5

fredagen den 25 april 2003, 13:00 – 16:00, Södertörns Högskola
13.00 ”Berättandets psykodynamik”
Med utgångspunkt från Joseph Breuers och Sigmund Freuds fallstudie ”Anna O”. Docent Ola Holmgren, Södertörns högskola i samtal med Hedda Sjögren, skådespelare.
15.00 ”Musik som dramatiskt berättande”
Sten Dahlstedt, högskolelektor i idéhistoria, Södertörns högskola
Plats: Södertörns Högskola, Flemingsberg, (Pendeltåg: Stockholm Syd / Flemingsberg).
Svarta Lådan, B-flygeln, Moas båge

Se även www.draminst.se ”Berättandet som kunskapsform i konst och vetenskap”

Välkomna! Ingen föranmälan