NORDISKT BERÄTTARCENTRUM – en del av Västerbottensteatern

Berättarbyrån invaderar fullmäktige på World Storytelling Day

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2018 08:40 CET

Idag är det World Storytelling Day med globalt engagemang. I Skellefteå uppmärksammas världsberättardagen bland annat genom Berättarbyrån som invaderar kommunfullmäktiges sammanträde med muntligt berättande

Någon aggressiv invasion är det däremot inte frågan om. Berättarbyrån är inbjudna till mötet för att ge ledamöterna ett handfast exempel på hur berättande kan användas. 

Berättarbyrån är en flerspråkig berättargrupp, där både män och kvinnor från Sverige och andra delar av världen har mötts och delat berättelser med varandra - både egna livsberättelser och folksagor från sina respektive hemländer. Det handlar alltså om att arbeta med berättande som ett pedagogiskt verktyg, säger Malin Åberg som är en av de drivande bakom Berättarbyrån. 

– Flerspråkigt berättande handlar inte om att översätta varandra utan om att samspela och komplettera varandras berättande för att tillsammans berätta en historia från början till slut. En person börjar berätta på sitt modersmål och så fortsätter nästa person berättelsen men på sitt eget modersmål. På detta sätt blir det ett växelberättande och publiken får möjlighet att lyssna till berättelsen på sitt modersmål och samtidigt få chansen att bekanta sig med ett främmande språk, att få lyssna till dess melodi och ta del av dess ord.

Lyssna på oss
Malin Åberg arbetar med berättande både i sin roll som lärare på SFI och i projektet Lyssna på oss i Jörn där Berättarbyrån föddes. Ramy Ageray, ABF i Jörn, inspirerades av föreställningen Al Hakawati från Fabula Storytelling när den spelades under Berättarfestivalen och kontaktade projektet med idén det borde startas en flerspråkig berättargrupp i Jörn. Det blev Berättarbyrån som nu idag tar plats med sina berättarröster i fullmäktige.

– Vi kommer att berätta två berättelser, från Syrien och Venezuela, och de som berättar är Othman Dek, Lovisa Gustavsson och idébäraren Ramy Ageray själv, avslutar Malin Åberg, som också själv ska medverka.

"Ett stående inslag på kommunfullmäktige"
En av de politiker som drivit frågan om berättarutveckling i Skellefteå är Anna-Britta Lundberg (s), ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i Västerbottensteatern AB.

– Berättarbyråns medverkan på fullmäktige är ett fint exempel på hur berättandet kan användas även utanför den traditionella berättarscenen. Jag tycker att det är är självklart att Berättandet ska vara ett stående inslag på kommunfullmäktige i samband med Berättarfestivalen eftersom vi utropat oss till Berättarnas stad. I den motion som låg till grund för beslutet om Berättarnas stad skrev vi att vi även ville se ett Berättarcentrum. Nu har Västerbottensteatern fått i uppdrag att starta Nordiskt Berättarcentrum och det känns helt fantastiskt. Skellefteå är den rätta platsen för nordens första Berättarcentrum och det är tack vare stöd från kommun, region och staten. 

WORLD STORYTELING DAY

World Storytelling Day (WSD), eller Världsberättardagen på svenska, är ett projekt som ska stödja det muntliga berättandets ställning genom att inspirera människor över hela världen att genomföra aktiviteter den här speciella dagen. Målet är att engagera så ånga människor som möjligt att presentera berättelser på så många platser och på så många språk som möjligt. WSD är också en möjlighet att stärka vänskap och empati över nationella, språkliga och kulturella gränser. 

Tongivande i att utveckla idén om WSD har varit svenska berättare, med Mats Rehman och Ulf Ärnström i spetsen.

Mer information om World Storytelling Day finns här (site under construction).

____________________________

Vad? Berättarbyrån medverkar med berättande på Skellefteå Kommunfullmäktiges sammanträde.

När? Idag tisdag 20 mars, kl 10.00.

Var? Forumsalen, Campus Skellefteå.

Kontaktperson Berättarbyrån: Malin Åberg, tel 070-641 62 51, malin@berattarfestivalen.se

Den tionde Berättarfestivalen genomförs 9-15 april 2018 i Skellefteå. Målsättningen är att skapa en vecka fylld med mer än etthundra berättarupplevelser. Ny arrangör är nyetablerade Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå, en del av Västerbottensteatern.

Det är Skellefteå kommun som givit Västerbottensteatern uppdraget att etablera Nordiskt Berättarcentrum. Verksamheten har dessutom projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Mer information om Nordiskt Berättarcentrum presenteras när verksamheten har kommit igång.