Berco Produktion

Bercos framgångsrika lean-satsning väckte stort intresse bland skellefteföretagare

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 08:03 CET

Ett 30-tal personer besökte Berco i Skellefteå för att lära sig mer om deras sätt att jobba med förbättringsarbete inom Lean. Berco redogjorde under onsdagen att de har ett flerårigt arbete bakom sig med förbättringsarbete i bolaget. Berco way det företagsanpassade LEAN-konceptet har gett stora resultat. Företaget arbetar stark med att integrera effektiviserings- och förbättringsarbetet genom målmedvetet LEAN-arbete sedan 2012. Lyckade satsningar för Berco har gjort att ledtiden på transportskåpet Volymax har minskat från 14 till 3 dagar. Ledtiden på sina transportskåp Volymax har minskat med hela 367 %.

- Det har verkligen fungerat mycket bra sedan starten 2012 då vi började med förbättringsarbetet. Vårt Berco way tankesätt har gett oss nöjdare kunder och ett större engagemang bland alla som arbetar hos Berco.När alla anställda deltar i dessa aktiviteter så kommer vi på Berco produkter som tillhör ”de bästa av de bästa”, säger Nicklas Berglund, Lean koordinator.

Med ett ökat flöde, utan mellanlager skapades en flexibel organisation, som producerade det kunden vill ha, när kunden vill ha det. Genom att dimensionera maskinpark efter faktisk efterfrågan och enstycksproduktion kunde ledtider reduceras från flera veckor till dagar. Ett delmål för Berco var att gå över till enstycksflöde i produktion, där transportskåpet flödar igenom värdeskapande steg, från start till leverans till kund ökar produktiviteten, kvaliteten och ledtiden förbättras. För kund innebar det snabbare leveranser och bättre kvalitet.

Nicklas fortsätter:
- Vårt förbättringsarbete bygger på att ta tillvara på samtliga medarbetares kompetens. Det innebär att all personal ska vara delaktig i de förändringar som ska ske, med utgångspunkt i ”vi ska jobba smartare och utveckla verksamheten tillsammans”. Det ställer stora krav på alla, men belöningen är mångdubbel.

Berco är en av Sveriges största tillverkare av påbyggnadsskåp för lätta och tunga lastbilar. Skåpen levereras till alla på marknaden förekommande märken av transportbilar. Genom ett kontinuerligt utvecklande och breddande av sortimentet så har man ett av marknadens bredaste erbjudande med allt från vanliga transportskåp till ADR-skåp för transport av farligt gods. Idag är Berco en av Sveriges främsta specialister inom påbyggnadsskåp. Verksamheten omfattar även en serviceverkstad för reparationer och underhåll av påbyggnader. Företaget har sitt säte i Skellefteå.