Rikspolisstyrelsen

Beredskap hos Polisen i Södermanland inför fågelvirus

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 13:23 CET

Polisen i Södermanland är väl förberedd inför en eventuell fågelinfluensaspridning i länet. Hantering av smittade eller döda fåglar åvilar i första hand länsveterinär och respektive berörd kommun.
Polis kan däremot tillkallas för att biträda vid eventuell avspärrning av vägar och områden, bevakning, trafikreglering samt exempelvis utföra vissa brådskande transporter.

I förberedelserna har Polismyndigheten i Södermanlands län arbetat fram en insatsplan som gäller för hela länet. En översyn av skyddsutrustningen har genomförts samt en inventering av eventuella behov av kompletteringar till utrustningen som behövs utifrån nu kända smittrisker.

- Polispersonal skall normalt inte behöva utsättas för smittrisker eftersom vi skall verka utanför avspärrade områden. För den händelse vi måste göra ett ingripande eller lämna biträde innanför avspärrningarna så har Polismyndigheten en fullgod skyddsutrustning, säger polismästare Claes Herdenstam.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Polismyndigheten i Södermanlands län har en god beredskap samt en personlig skyddsutrustning som klarar eventuella insatser p.g.a. fågelinfluensa eller andra smittsamma djursjukdomar.

Ytterligare info kontakta:
Polismästare Claes Herdenstam tel. 016-16 21 77