Linköpings kommun

Berga växer med över 300 nya bostäder

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 08:55 CET

Nu tar kommunen ett stort steg mot byggnation av nya bostäder där Berga skola tidigare låg. Projektet ger ett stort tillskott av lägenheter i olika former och en injektion i förnyelsearbetet av Berga.

– Vi vill stärka och lyfta Berga, ett område med goda möjligheter att bli en attraktiv del i vår snabbt växande stad. Därför är det positivt att projektet nu tar ett viktigt steg mot att förverkligas, säger Elias Aguirre (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Detaljplanen syftar till ny bostadsbyggelse i form av flerbostadshus och utökade servicefunktioner centralt i Berga. Bebyggelsen ska ansluta sig mot omgivande gator och bestå av öppna gårdar som öppnar sig mot Berga skulpturpark. Möjligheter att inrymma lokaler för centrumändamål, det vill säga handel, service och samlingslokaler, ska finnas i bottenvåningen i byggnader som planeras nära Berga centrum.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar inom kort att Lavinen 3 och Lavinen 4 ska ut på samråd och önskar att få in synpunkter från allmänheten. Enligt förslaget ska bostadshusen variera i höjd upp till 12 våningar. Byggherrarna har redogjort att man både har för avsikt att bygga hyresrätter och bostadsrätter.

– Bostadsrätter är ett välkommet tillskott i Berga, särskilt eftersom denna del av Berga domineras av hyresrätter. Det behövs en blandning av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar, så att människor med olika förutsättningar och önskemål kan bo i Berga, med tillgång till bra serviceutbud, attraktiva grönområden och närhet till innerstaden, säger Elias Aguirre.

I den norra delen av planområdet bildar husen ett kvarter som sluter sig mot omgivande gator och öppnar upp sig mot Berga skulpturpark i väster. Områdets södra del består av bebyggelse med tydlig placering mot Ridderstads Gata som en del av kvartersstruktur som öppnar sig mot skulpturparken i väster.

Ett högre hus i 12 våningar i korsningen Söderleden och Ridderstads gata föreslås fungera som landmärke för Berga och markera stadsdelscentrum. Ett landmärke i Berga ökar orienterbarheten i landskapet samtidigt som stadsdelen stärker sin identitet som en central mötesplats. Ett högt hus ger också möjlighet till en attraktiv boendemiljö och goda utblickar mot omgivningen.

För ytterligare information kontakta kommunalråd Elias Aguirre (S), telefon 0725-84 73 10

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.