BergendahlsGruppen AB

BergendahlsGruppen förvärvar Bilema i Höör

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 11:25 CEST

BergendahlsGruppen har ingått ett avtal med familjen Berntsson om förvärv av varuhuset Bilema i Höör.
Bilema kommer att inledningsvis att drivas som tidigare, för att senare omprofileras till City Gross.

BergendahlsGruppen har ingått ett avtal med familjen Berntsson om förvärv av varuhuset Bilema i Höör. Bilema omsätter 230 MSEK netto och har en totalyta på 16.000 kvm. Samtliga ca 80 anställda kommer att övertas av BergendahlsGruppen.
Bilema kommer att inledningsvis att drivas som tidigare, för att senare omprofileras till City Gross, men tidplanen för detta är inte fastställd.

Ägarna, familjen Berntsson, står inför ett generationsskifte och det finns ingen naturlig efterträdare inom familjekretsen, varför man vände sig till BergendahlsGruppen. Bolaget grundades av Thure Berntsson 1979 och har under senare år haft en mycket positiv försäljningsutveckling.

- Det känns trots allt bra att kunna lämna vårt livsverk till en ägare som har samma filosofi som vi har haft och som lovat att Bilema får behålla sin speciella profil även om det framöver sannolikt blir en City Gross, säger familjen Berntssons företrädare.

- Förvärvet av Bilema stämmer väl överens med vår strategi att satsa på stora butiker med hög specialvaruandel. Vi ser detta som en möjlighet att stärka vår position i expansiva Mellanskåne och dessutom få en egenägd butik som ligger i närheten av Hässleholm, säger Peter Lund, VD för BergendahlsGruppen.

- Butiken kommer inledningsvis att drivas vidare som Bilema under vår ledning, fortsätter Peter Lund. Bilema är en välfungerande butik med ett starkt varumärke i hela Skåne, varför det är viktigt att konsumenterna känner igen sin butik även i framtiden. Vi kan successivt utveckla butiken mot en City Gross, utan att ta bort det som konsumenterna upplever som positivt och ser därför ingen anledning att skynda på omprofileringsprocessen i nuläget.

Förvärvet kommer att genomföras per den 1 maj 2006 .

För mer information kontakta:
· Peter Lund, VD BergendahlsGruppen AB, tfn 0451-481 71, 073-620 82 00
· Robert Olsson, Personal- och informationsdirektör, tfn 0451-481 76, 073-620 81 02BergendahlsGruppen AB är ett detaljhandelsföretag inom dagligvarubranschen. Koncernens omsättning är ca 7 Mdr och antalet anställda är drygt 2 200. Företaget är koncentrerat till södra Sverige och äger och driver AGs, City Gross och Eko. Dessutom levererar BergendahlsGruppen dagligvaror till över 200 fristående butiker, vilket motsvarar en detaljhandelsomsättning på drygt 9 miljarder. Över 70 av dessa samverkar inom BergendahlsGruppens koncept Matöppet och ca 85 tillhör Vi-butikerna.
BergendahlsGruppen är ett dotterbolag till Bergendahl & Son AB, som ägs av familjen Bergendahl-Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen.