Växjö universitet

Berghs School of Communication och Ekonomihögskolan vid Växjö universitet i strategiskt samarbete

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 15:31 CET

Berghs School of Communication i Stockholm och Ekonomihögskolan vid Växjö universitet har inlett ett strategiskt samarbete för att utveckla universitetsutbildning på både grundutbildnings- och avancerad nivå. Samarbetet innebär att Berghs erfarenheter av praktisk yrkesinriktad utbildning och Ekonomihögskolans akademiska reflektion tas till vara i utbildningar på kandidat- och magisternivå.

- Det här är början på ett långsiktigt och spännande samarbete som syftar till att utveckla kompetensen inom kommunikation. Vi kommer att utveckla utbildningar tillsammans på både grund- och executivenivå. Vi har olika perspektiv och det är just det som gör samarbetet med Ekonomihögskolan så intressant, säger Manne Schagerström, vd Berghs School of Communication.

Berghs School of Communication har 80 olika utbildningar och kurser inom PR, reklam, design och media. Skolans direktkontakt med den professionella kommunikationsbranschen och näringslivet är unik. Integrationen sker genom samarbetsprojekt med företag och organisationer. Och med över 800 föreläsare, lärare och handledare som dagligen jobbar med just de ämnen de undervisar i, säkerställs närheten till verkligheten.

- Ekonomihögskolans målsättning är att göra våra utbildningar med fokus på marknadsföring till landets bästa i sitt slag. Samarbetet med Berghs innebär att vi tar ett avgörande steg mot att nå dessa mål, genom att vi kan stärka viktiga moment av praktisk yrkesinriktad färdighetsträning samtidigt som Ekonomihögskolan står som garant för en genuin akademisk problematisering, kommenterar Sarah Philipson, prefekt vi Ekonomihögskolan, Växjö universitet.

Ekonomihögskolan har förutom traditionella ekonomutbildningar tre profilerade program: Marknadsföringsprogrammet, Enterprising and Business Development och tillsammans med Institutionen för teknik och design Programmet för inrednings- och butikskommunikation. Ekonomihögskolan har också ett flertal master- och magisterutbildningar samt forskarutbildning i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

För mer information kontakta:

Manne Schagerström, vd Berghs School of Communication,
telefon 08-587 550 20, mobil 0705-77 10 00, email manne@berghs.se

Sarah Philipson, prefekt Ekonomihögskolan, Växjö universitet,
telefon 0470-70 82 56, mobil 0707-111 200, email sarah.philipson@vxu.se

Berghs School of Communication (f.d. RMI-Berghs) bedriver kompetens- och kunskapsutveckling som syftar till kreativt, strategisk och kritiskt tänkande inom PR, reklam och media. Skolan utbildar den som arbetar med eller vill arbeta med kommunikation. Varje år är ca 5.000 personer på skolan för längre utbildningar och kortare kurser. www.berghs.se

Ekonomihögskolan, Växjö universitet har 115 anställda och 1700 helårsstudenter som läser något av fem utbildningsprogram eller ett 100-tal fristående kurser i fem olika ämnen på kandidatnivå. Vi har ett tiotal magister- och 4 masterprogram, forskarutbildning och forskning i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Vår strävan är att bli en ledande och nyskapande akademi. www.vxu.se/ehv