Lappland Goldminers AB

Bergmästaren beviljar Lappland Goldminers AB tillstånd för Guldgruva i Stortjärnhobben.

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 09:09 CET

Bergmästaren har beviljat bearbetningskoncession för Lappland Goldminers projekt Stortjärnhobben, i Storumans kommun, Västerbottens län. Den beviljade bearbetningskoncessionen omfattar en area om 21 ha, belägen sydost om byn Grundfors.

- Stortjärnhobben är ett mycket intressant guldprojekt där Bolaget bedrivit prospektering sedan mitten på 1990-talet. Totalt har vi borrat 52 kärnborrhål om 5 950 m och påträffat mycket intressanta guldhalter. När nu bearbetningskoncessionen har beviljats planerar vi för en underjordsundersökning, för att öka kunskapen om fyndigheten, och med målsättningen att definiera en malmreserv. Fyndigheten är belägen i en kilometerlång guldmineraliserad zon, där möjligheterna att definiera en malmreserv bedöms som goda. Planerna innebär vidare att malmen skall transporteras till vår planerade processanläggningen i Fäboliden för utvinning av guldet, säger Karl-Åke Johansson, Lappland Goldminers VD.

Om Stortjärnhobben
Stortjärnhobben ligger 4 km sydost om Grundfors by och 2,5 km söder om Umeälven i Storumans kommun i Västerbottens län. Transportsträckan på befintliga vägar till Fäboliden är 65 km. Stortjärnhobben ägs till 100% av Lappland Goldminers AB via dotterbolaget Lappland Guldprospektering AB.
Guldmineraliseringen uppträder i skarn, albit-, karbonat- och kvartsomvandlade intermediära vulkaniter, som överlagras av grafitskiffer och grafitiska gråvackor. Kvarts, granit och greisengångar är vanliga i vulkaniterna. Guldet uppträder tillsammans med impregnationer av arsenikkis-, och magnetkismineraliseringar. Fritt guld, som små korn, har påträffats i både hällar och borrhål. Ytterligare information kan hittas på Bolagets hemsida under rubriken Stortjärnhobben.

Om Bolaget:
Lappland Goldminers AB är ett prospekteringsbolag med målsättning att bli ett producerande gruvföretag. Bolaget är listat på handelsplatsen First North med benämningen GOLD. Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med en centralt lokaliserad processanläggning i Fäboliden, som försörjs av malm från en eller flera gruvor.
Lappland Goldminers är medlem i SveMin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, (tidigare Svenska Gruvföreningen) och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Det tekniska underlaget i detta pressmeddelande har sammanställts av Karl-Åke Johansson (VD) och Leif Carlson (konsult och styrelseledamot), som är registrerade av SveMin som Kvalificerade Personer", QP.För mer information, vänligen kontakta:

Karl-Åke Johansson, VD
Tel: 0950-275 01, 070-625 22 57
karl-ake.johansson@lgold.se


Tomas Björklund, styrelseledamot
Tel: 070-662 35 35
tomas.bjorklund@lgold.seFör mer information om Bolaget: www.lapplandgoldminers.com


Bearbetningskoncession beviljas för tjugofem år, men kan förlängas, och ger innehavaren rätt att bedriva undersökningar och bearbetningar inom området. Innan Bolaget kan påbörja produktionen i gruvan måste tillstånd beviljas av Miljödomstolen.


För mer information om Minerallagarna, Bergsstaten www.bergsstaten.se