B&B Tools AB

Bergman & Beving avser att bilda den största partnerkedjan för industriåterförsäljare i Norden

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2002 00:00 CET

* Bergman & Beving avser att etablera en ny partnerkedja för återförsäljare av verktyg och förnödenheter till industrisektorn i Sverige.
* Utgångspunkten för den nya kedjan är Bergman & Bevings nuvarande partnerprogram i Sverige, Luna Partner, samt Järnia-kedjans sammanslutning av industriåterförsäljare, Proff.
* Tillsammans med Bergman & Bevings partnerkedjor i Norge respektive Finland bildas den största sammanslutningen av industriåterförsäljare i Norden.
* Avsikten är att den nya kedjan skall vara etablerad i månadsskiftet januari-februari 2003.


Bergman & Beving har tidigare under året kommunicerat att koncernen skall sträva efter att, tillsammans med framåtsträvande återförsäljare i partners­kap, etablera en stark kedja inom verktyg och förnödenheter till industrikunder i Norden. Den organisatoriska enhet inom koncernen som håller samman partnerskap med återförsäljare är Bergman & Beving Integration AB.

Motiven bakom strategin är bland annat att säkerställa varuflöden, stärka positionerna i värde­kedjan och etablera ett varumärke på slutkundsmarknaden. Metoden är bland annat att genom starka koncept för återförsäljare bidra till återförsäljarnas ökade lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt.

Nu tas ett konkret steg i den uttalade strategin. En ny kedja etableras i Sverige med ambitionen att vara på marknaden i månadsskiftet januari-februari 2003.

Utgångspunkten för den nya kedjan är Bergman & Bevings nuvarande partnerprogram i Sverige, Luna Partner, med omkring 40 medlemmar samt Järniakedjans sammanslutning av industriåterförsäljare, Proff, som har ett 30-tal medlemmar.

Bergman & Beving Integration har ingått avsiktsförklaringar beträffande bildandet av den nya kedjan med styrelsen i Proff / Järniakedjan samt referensgruppen i Luna Partner.

En vision är att kedjans medlemmar i kundernas ögon ska vara mycket konkurrenskraftiga var och en för sig och att kedjan som helhet ska attrahera de mest krävande industrikunderna. Kedjans medlemmar kommer att stå för en gemensam kvalitetsstämpel inkluderande komp­letta lösningar och produkterbjudanden för professionella användare inom industrisektorn över hela Sverige.

Såväl Luna Partner, Proff som Bergman & Beving Integration är eniga om att en viktig framgångsfaktor för den nya kedjan kommer att vara att kedjan snabbt når en högkvalitets­profil. I syfte att uppnå detta kommer ett certifieringsförfarande att tillämpas när medlemmar utses.

Kedjans relation till Bergman & Bevings produktbolag kommer vara helt baserad på kommer­siella grunder. Kedjan kommer ingå ramavtal med samtliga Bergman & Bevings produkt­bolag som verkar inom området industri. Bergman & Bevings produktbolag kommer ha en oförändrad filosofi och kommer att behandla kedjan som en kedja bland andra. Kedjan kommer även att ingå ramavtal med andra externa leverantörer.

Målsättningen är att kedjan i framtiden ska agera under varumärket TOOLS över hela Norden. Bergman & Bevings partnerkedja i Norge, opererar idag under namnet TOOLS Kjedeforum och koncernens lilla men växande återförsäljarkedja i Finland opererar under namnet TOOLS. Härigenom bildas således den största samordnade sammanslutningen av industriåterförsäljare i Norden.

Etableringen av den nya återförsäljarkedjan förväntas inte ha någon effekt på Bergman & Bevings vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 21 november 2002

BERGMAN & BEVING AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Stefan Wigren, VD & Koncernchef, Bergman & Beving AB, 08-660 10 30
Johan Falk, VD, Bergman & Beving Integration AB, 08-660 10 30

Bergman & Beving avser att bilda den stö

Bergman & Beving tillhandahåller lösningar och produkter inom verktyg och förnödenheter till industri- och byggsektorn samt inom laboratorieinstrument, diagnostikautrustning och förbrukningsvaror till vård, industri och forskning.
Koncernen omsätter cirka 4 miljarder SEK och har omkring 1 400 anställda.


--------------------------------------------------------------------------------


Bergman & Beving AB (publ)
P.O. Box 10024 l SE-100 55 Stockholm, Sweden
Phone +46 8 660 10 30 · Fax +46 8 660 58 70 · info@bb.se · www.bb.se
V.A.T. No. SE556034859001