B&B Tools AB

Bergman & Beving bildar en av Östergötlands största industriåterförsäljare

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 08:53 CET

* Bergman & Beving har tecknat avtal om att bilda en av Östergöt­lands största industriåterförsäljarverksamheter tillsammans med ägarna för de fyra bolagen Eneby Järngruppen, Bipart Bygg & Industripartner i Motala respektive Mjölby samt LIVAB Verktyg.

* Den nya strukturen planeras att realiseras genom ett nybildat Regionbolag som kommer att äga 100% av aktierna i de fyra ovan­nämnda bolagen.

* Bergman & Beving kommer att äga 51% av aktierna i det nya Regionbolaget och ägarna till de nuvarande verksamheterna till­sammans de resterande 49% av aktierna.

* Regionbolaget kommer att operera inom ramen för industriåterför­säljarkedjan TOOLS och blir en framträdande aktör i regionen - med totalt sju yrkesbutiker i Norrköping, Finspång, Motala, Mjölby, Linköping och Nyköping.

* Den sammanlagda nettoomsättningen i den nya verksamheten kommer att uppgå till cirka 165 MSEK per år, varav cirka 130 MSEK beräknas öka Bergman & Beving-koncernens nettoomsättning.

* Den nya återförsäljarverksamheten bedöms ha en marginell positiv påverkan på resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.