B&B Tools AB

Bergman & Beving förvärvar Bäcklunds - en av Sveriges största bygg- och industriåterförsäljare

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 08:49 CET

* Bergman & Beving har ingått avtal om förvärv av Bäcklunds Bygg- & Industrihandel i Sundsvall (Bäcklunds).

* Förvärvet är ett led i Bergman & Bevings tillväxtstrategi och koncer­nens ambition att effektivisera värdekedjan för industriförnödenheter till nordisk industri.

* Nettoomsättningen i Bäcklunds uppgår till drygt 200 MSEK per år, varav industriförnödenheter utgör cirka 100 MSEK. Tillträde beräknas ske i början av januari 2007.

* Bäcklunds kommer att verka inom ramen för TOOLS, Bergman & Bevings nordiska partnerkedja för industriåterförsäljare, respektive Interpares-kedjan för byggmaterialhandlare.

* Bergman & Beving avser att på sikt avyttra byggmaterialverksamheten inom Bäcklunds.

* Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på resultat per aktie från och med tillträdet.