B&B Tools AB

Bergman & Beving förvärvar försäljningsbolag inom infästningar i Polen

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 16:55 CET

Bergman & Beving har idag, genom dotterbolaget Essve Produkter AB (Essve), tecknat avtal om förvärv av 100% av aktierna i Marsel Sp. z o.o. (Marsel) i Polen. Marsel är en väl­etablerad leverantör av produkter och lösningar inom området infästningar, främst skruv och bult, till mekanisk industri i Polen.

Genom förvärvet får Essve en starkare marknadsposition som leverantör av infästningar till industrisektorn i Polen. Marsel omsätter cirka 35 MSEK per år och har 41 anställda.

Tillträde beräknas ske i början av december 2006. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 6 november 2006

BERGMAN & BEVING AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Bengt Margård, VD, Essve Produkter AB, telefon 08-623 61 34
Mats Karlqvist, Direktör - Investor Relations, Bergman & Beving AB, telefon 08-666 97 40