B&B Tools AB

Bergman & Beving förvärvar industriåterförsäljare i Anderstorp

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 08:51 CEST

Bergman & Beving har förvärvat 100% av aktierna i Regson AB (Regson). Regson är tillsam­mans med sitt dotterbolag Lindahls Järnhandel AB en av de största återförsäljarna av verktyg, maskiner och industriförnödenheter till industri och förvaltning i Anderstorp med omnejd. Genom förvärvet förstärks Bergman & Bevings och tools-kedjans marknadsposition i södra Sverige ytterligare. Regson omsätter cirka 54 MSEK per år och har 25 anställda.

Efter eliminering av Bergman & Beving-koncernens nuvarande försäljning till Regson upp­skattas koncernens årliga nettoomsättning öka med cirka 48 MSEK. Tillträde skedde den 3 april 2006, i samband med att avtal om aktieöverlåtelse undertecknades. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 4 april 2006

BERGMAN & BEVING AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Johan Falk, VD, Bergman & Beving Integration AB, telefon 08-660 10 30
Mats Karlqvist, Direktör - Investor Relations, Bergman & Beving AB, telefon 08-666 97 40


B&B förvärvar industriåterförsäljare

Bergman & Beving förser industri- och byggsektorn i norra Europa med verktyg, industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 5,2 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 2 000 anställda.


Besök www.bb.se för beställning av rapporter och pressreleaser.

Bergman & Beving AB (publ)
Karlavägen 76, P.O. Box 10024, SE-100 55 Stockholm, Sweden
Phone +46-8 660 10 30, Fax +46-8 660 58 70, info@bb.se, www.bb.se
SE556034859001