B&B Tools AB

Bergman & Beving förvärvar industriåterförsäljare i östra Norge

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 08:44 CEST

Bergman & Beving har tecknat avtal om förvärv av 100% av aktierna i Hatec AS (Hatec) i Hamar - en av de ledande industriåterförsäljarverksamheterna i östra Norge. Genom förvärvet stärker Bergman & Beving och tools-kedjan sina positioner som leverantörer till norsk industri och offentlig förvaltning. Möjligheterna till fortsatt expansion bedöms vara goda. Hatec omsätter cirka 45 MNOK per år med god lönsamhet och har 20 anställda.

Hatec har fyra distriktskontor i östra delarna av Norge, och kunderna utgörs främst av företag inom industrisektorn och hantverkare samt offentlig förvaltning och det norska Försvaret. Sortimentet inkluderar verktyg, fästelement, kullager, elhandverktyg, svets, hydraulik, personligt skydd och arbetskläder samt andra industriförnödenheter. Hatec är sedan tidigare partner i tools-kedjan, Bergman & Bevings partnerkedja för industri­återförsäljare. Bolaget erbjuder kundanpassade lösningar med hög servicegrad, kompetens och tillgänglig­het.

Efter eliminering av Bergman & Beving-koncernens nuvarande försäljning till Hatec uppskattas koncernens årliga nettoomsättning öka med cirka 36 MNOK. Tillträde beräknas ske i slutet av maj 2006 efter att berörda myndigheters medgivande inhämtats. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie från tillträdet.


Stockholm den 25 april 2006

BERGMAN & BEVING AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Johan Falk, VD, Bergman & Beving Integration AB, telefon 08-660 10 30
Mats Karlqvist, Direktör - Investor Relations, Bergman & Beving AB, telefon 08-666 97 40


industriåterförsäljare i östra Norge

Bergman & Beving förser industri- och byggsektorn i norra Europa med verktyg, industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 5,2 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 2 000 anställda.


Besök www.bb.se för beställning av rapporter och pressreleaser.

Bergman & Beving AB (publ)
Karlavägen 76, P.O. Box 10024, SE-100 55 Stockholm, Sweden
Phone +46-8 660 10 30, Fax +46-8 660 58 70, info@bb.se, www.bb.se
SE556034859001