B&B Tools AB

Bergman & Beving förvärvar industriåterförsäljare i Sandviken

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 10:03 CET

Bergman & Beving har idag, genom dotterbolaget Industrimagasinet i Söderhamn AB (IMA), förvärvat 100% av aktierna i Stattins Järnhandel AB (Stattins) i Sandviken. Stattins är en framträdande leverantör av verktyg, maskiner och industriförnödenheter till industri, bygg och offentlig förvaltning i Sandviken, Hofors och Gävle med omnejd. Stattins är partner i TOOLS-kedjan, Bergman & Bevings partnerkedja för industriåterförsäljare, och driver tillsammans med IMA sedan tidigare även TOOLS Gävle. Genom förvärvet förstärks marknadspositionen i södra Norrland ytterligare med goda möjligheter till ökad marknads­bearbetning. Stattins omsätter cirka 23 MSEK per år och har 9 anställda.

Efter eliminering av Bergman & Beving-koncernens nuvarande försäljning till Stattins upp­skattas koncernens årliga nettoomsättning öka med cirka 14 MSEK. Tillträde skedde idag den 10 november 2006, i samband med att avtal om aktieöverlåtelse undertecknades. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 10 november 2006

BERGMAN & BEVING AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Johan Falk, VD, Bergman & Beving Integration AB, telefon 08-660 10 30
Mats Karlqvist, Direktör - Investor Relations, Bergman & Beving AB, telefon 08-660 10 30