B&B Tools AB

Bergman & Beving förvärvar industriåterförsäljare i sydvästra Norge

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 13:24 CET

Bergman & Beving har idag tecknat avtal om förvärv av 100% av aktierna i TOOLS Maskinhjørnet AS (Maskinhjørnet) i Stord. Maskinhjørnet är en framträdande industri­återförsäljarverksamhet i sydvästra Norge. Förvärvet omfattar även Maskinhjørnets 50%-iga ägarandel i TOOLS Aukra, en nyetablerad återförsäljarverksamhet som kommer att förse landstigningsterminalen för utbyggnaden av gasfältet Ormen Lange i Nordsjön med industriförnödenheter.

Genom förvärvet stärker Bergman & Beving och TOOLS-kedjan sina positioner som leveran­törer till norsk industri, offshore och rederinäring ytterligare. Möjligheterna till fortsatt expansion bedöms vara goda. Maskinhjørnet omsätter cirka 68 MNOK per år med god lönsamhet och har 22 anställda.

Kunderna utgörs främst av företag inom industrisektorn, offshore samt rederinäringen. Sortimentet inkluderar verktyg, infästningar, kullager, elhandverktyg, svets, hydraulik, personligt skydd och arbetskläder samt andra industriförnödenheter. Maskinhjørnet erbjuder kundanpassade lösningar med hög servicegrad, kompetens och tillgänglighet.

Efter eliminering av Bergman & Beving-koncernens nuvarande försäljning till Maskinhjørnet uppskattas koncernens årliga nettoomsättning öka med cirka 62 MNOK. Tillträde beräknas ske i slutet av december 2006 efter att berörda myndigheters medgivande inhämtats. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie från och med tillträdet.


Stockholm den 29 november 2006

BERGMAN & BEVING AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Johan Falk, VD, Bergman & Beving Integration AB, telefon 08-660 10 30
Mats Karlqvist, Direktör - Investor Relations, Bergman & Beving AB, telefon 08-666 97 40


Bergman & Beving förvärvar industriåterförsäljare i sydvästra Norge