B&B Tools AB

Bergman & Beving förvärvar industriåterförsäljare i västra Norge

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 15:34 CET

Bergman & Beving har tecknat avtal om förvärv av 100% av aktierna i TOOLS Lønsethagen Industrivarer AS (LIV) i Molde. LIV är en framträdande industriåterförsäljarverksamhet i västra Norge. Förvärvet omfattar även LIVs 50%-iga ägarandel i TOOLS Aukra, en nyetable­rad återförsäljarverksamhet som kommer att förse landstigningsterminalen för utbyggnaden av gasfältet Ormen Lange i Nordsjön med industriförnödenheter.

Genom förvärvet stärker Bergman & Beving och TOOLS-kedjan sina positioner som leveran­törer till norsk industri och offshore ytterligare. Möjligheterna till fortsatt expansion bedöms vara goda. LIV omsätter cirka 70 MNOK per år med god lönsamhet och har 22 anställda.

Kunderna utgörs främst av företag inom industrisektorn, offshore samt bygg och anläggning. Sortimentet inkluderar verktyg, elhandverktyg, svets, personligt skydd och arbetskläder, industrigas samt andra industriförnödenheter. LIV erbjuder kundanpassade lösningar med hög servicegrad, kompetens och tillgänglighet. LIV har haft en central roll i TOOLS, Bergman & Bevings partnerkedja för industriåterförsäljare, ända sedan etableringen av kedjan.

Efter eliminering av Bergman & Beving-koncernens nuvarande försäljning till LIV uppskattas koncernens årliga nettoomsättning öka med cirka 53 MNOK. Tillträde beräknas ske i slutet av december 2006 efter att berörda myndigheters medgivande inhämtats. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie från och med tillträdet.


Stockholm den 23 november 2006

BERGMAN & BEVING AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Johan Falk, VD, Bergman & Beving Integration AB, telefon 08-660 10 30
Mats Karlqvist, Direktör - Investor Relations, Bergman & Beving AB, telefon 08-666 97 40