B&B Tools AB

Bergman & Beving förvärvar industriåterförsäljare i Vimmerby

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 17:00 CEST

Bergman & Beving har idag tecknat avtal om förvärv av 100% av aktierna i Maskinisten i Vimmerby AB (Maskinisten). Maskinisten bedriver återförsäljarverksamhet riktad mot industri och förvaltning inom områdena verktyg, maskiner och industri­förnöden­heter samt därtill relaterade tjänster i nordöstra Småland. Maskinisten är partner i tools-kedjan, Bergman & Bevings partnerkedja för industri­återförsäljare. Genom förvärvet förstärks Bergman & Bevings och tools-kedjans marknadsposition i östra Sverige ytterligare. Maskinisten omsätter cirka 30 MSEK per år och har 8 anställda.

Efter eliminering av Bergman & Beving-koncernens nuvarande försäljning till Maskinisten upp­skattas koncernens årliga nettoomsättning öka med cirka 25 MSEK. Tillträde beräknas ske i början av november 2005. Köpeskillin­gen uppgår till cirka 7 MSEK samt en tilläggsköpe­skilling baserad på verksamhetens utveckling. Betalning sker kontant. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 26 oktober 2005

BERGMAN & BEVING AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Johan Falk, VD, Bergman & Beving Integration AB, telefon 08-660 10 30
Mats Karlqvist, Direktör - Investor Relations, Bergman & Beving AB, telefon 08-666 97 40

B&B förvärvar industriåterförsäljare

Bergman & Beving förser industri- och byggsektorn i norra Europa med verktyg, industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 4,5 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 1 800 anställda.

Besök www.bb.se för beställning av rapporter och pressreleaser.

Bergman & Beving AB (publ)
Karlavägen 76, P.O. Box 10024, SE-100 55 Stockholm, Sweden
Phone +46-8 660 10 30, Fax +46-8 660 58 70, info@bb.se, www.bb.se
SE556034859001