B&B Tools AB

Bergman & Beving säljer verksamhet inom plastproduktion

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 09:40 CEST

Bergman & Bevings dotterbolag AB Kaltoplast har idag tecknat avtal om försäljning av en del av sin verksamhet till Sjöbo Bruk AB. Det verksamhetsområde som Sjöbo Bruk nu tar över består av tillverkning av extruderade rör. Verksamhetsområdet omsätter cirka 5 MSEK per år och har två anställda.

Motiv till försäljningen är att verksamhetsområdet plastproduktion ligger utanför Bergman & Bevings kärnverksamhet. Med Sjöbo Bruk som ny ägare ges verksamheten goda möjligheter till framtida positiv utveckling. Överlåtelsen sker genom en inkråmsförsäljning.

Försäljningen bedöms inte ha någon påverkan på Bergman & Bevings vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 13 oktober 2004

BERGMAN & BEVING AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Mats Björkman, vVD - Ekonomi & Finans, Bergman & Beving AB, telefon 08-660 10 30


Bergman & Beving tillhandahåller lösningar och produkter inom verktyg, komponenter och
förnödenheter till industri- och byggsektorn samt inom laboratorieinstrument,
diagnostikautrustning och förbrukningsvaror till industri, vård och forskning.
Koncernen omsätter cirka 4,4 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 1 600 anställda.

Besök www.bb.se för beställning av rapporter och pressreleaser.

Bergman & Beving AB (publ)
P.O. Box 10024, SE-100 55 Stockholm, Sweden
Phone +46-8 660 10 30, Fax +46-8 660 58 70, info@bb.se, www.bb.se
SE556034859001