B&B Tools AB

Bergman & Beving säljer ytterligare en verksamhet inom plastproduktion

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 14:55 CEST

Bergman & Bevings dotterbolag AB Kaltoplast har idag tecknat avtal om försäljning av en del av sin verksamhet till Emballator Växjöplast AB. Det verksamhetsområde som Emballator Växjöplast nu tar över består av tillverkning av DLM-kapsyler, avsedda för förslutning av behållare för flytande läkemedel, till kunder inom läkemedelsindustrin. Verksamhetsområdet omsätter cirka 5 MSEK per år och har två anställda.

Motiv till försäljningen är att verksamhetsområdet plastproduktion ligger utanför Bergman & Bevings kärnverksamhet. Med Emballator Växjöplast som ny ägare ges verksamheten goda möjligheter till framtida positiv utveckling. Överlåtelsen sker genom en inkråmsförsäljning.

Försäljningen bedöms endast ha obetydlig påverkan på Bergman & Bevings vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 20 oktober 2004

BERGMAN & BEVING AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Mats Björkman, vVD - Ekonomi & Finans, Bergman & Beving AB, telefon 08-660 10 30

Bergman & Beving tillhandahåller lösningar och produkter
inom verktyg, komponenter och förnödenheter till industri- och byggsektorn samt
inom laboratorieinstrument, diagnostikautrustning och förbrukningsvaror till industri, vård och forskning.
Koncernen omsätter cirka 4,4 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 1 600 anställda.