Kulturrådet

​Bergsjön och Biskopsgården får stöd av Kulturrådet

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 13:57 CET

Bergsjön och Biskopsgården är de två platser i Göteborg som får stöd genom Kulturrådets nya satsning Kreativa platser. Två projekt i Bergsjön och ett i Biskopsgården får stöd. Sammanlagt får 27 platser i hela landet dela på 32 miljoner kronor. Kreativa platser är en del av det treåriga regeringsuppdraget Äga rum där också Statens konstråd ingår.

– Delaktighet och engagemang är nyckelord, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. Tanken är att människor ska få inflytande över konsten och kulturen i sin egen närmiljö, att äga sitt rum.

Projekten bygger på samarbeten mellan organisationer, ofta mindre föreningar tillsammans med någon etablerad institution. Ett exempel är Bergsjön och projektet Akademin. Akademin gör plats för en ny konstscen som tar avstamp i de egna erfarenheterna. Genom principerna ”learning by doing” och ”each one teach one” ska Akademin bli en gräsrots- och områdesdriven plattform där utövare, nätverk och organisationer som arbetar med konst samarbetar för att samla och omfördela befintliga resurser och tillgängliggöra dem för fler. Partner i projektet är Pantrarna – för upprustning av förorten, Konstfrämjandet och I love 415.

I Bergsjön får också projektet En oförglömlig historia – Trajosko drom romano stöd. Projektet syftar tillatt lära känna sin egen historia genom äldres berättelser och utveckla egna kreativa förmågor. Projektet vill mobilisera goda krafter och utveckla befintliga mötesplatser i Bergsjön. Projektet ska även jobba brobyggande mellan romer och kulturinstitutioner. Partner i projektet är Trajosko drom, Göteborgs stadsteater, Kompani 415 och Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning.

I Biskopsgårdenvill man starta en teaterverksamhet där amatörer och professionella samverkar. En attraktiv och levande mötesplats som engagerar många boende och bidrar till en bestående förändring i området. Partner är Meeting plays, Ett hållbart Göteborg, Folkuniversitetet i Göteborg och Hisingens kulturskola.

– Många projekt handlar om att stärka de lokala nätverk av kulturutövare som bor och verkar i området, säger Simon Strömberg, handläggare på Kulturrådet. Det kan ske genom publika evenemang, nätverksträffar, experimentella workshops, festivaler, eller mentorskap.

Intresset för att söka bidraget har varit rekordstort. Över 200 ansökningar har kommit in till Kulturrådet. Drygt 750 föreningar, organisationer återfinns i de olika partnerskapen. 80 kommuner och samtliga län finns representerade bland ansökningarna.

Läs mer
Bidrag, Kreativa platser
Beskrivning av beviljade projekt

Bakgrund
Genom bidraget Kreativa platser ska Kulturrådet fördela hundra miljoner kronor under perioden 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande runt om i landet. Projekten utformas utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer. Kreativa platser handlar om är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. De boende ska därför vara med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Stödet är en del av Äga rum, en regeringssatsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådet och Statens konstråd delar på ansvaret för satsningen. Satsningen har föregåtts av omvärldsbevakning och inspiration från liknande projekt internationellt. En särskild inspiratör är Creative People and Places som Arts Council, England står bakom.

Ytterligare information
Simon Strömberg
Handläggare
Telefon 08 519 264 34
simon.stromberg@kulturradet.se

Viktoria Nguema
Handläggare
Telefon 08 519 264 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se