Synskadades Riksförbund SRF

Berit Andnor ogillar extrakostnader på grund av handikapp

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 16:07 CEST

Socialminister Berit Andnor efterlyste mer påtryckningar från handikapprörelsen när hon deltog vid invigningen av Synskadades Riksförbunds kongress den 14 oktober.

Själv trodde hon att det behövdes skärpt lagstiftning på många områden och passade också på att lovorda den generella välfärdspolitiken där alla bidrar och alla får ta del av förmånerna. "Selektiv socialpolitik där man måste vara fattig för att få stöd är en fattigdomsfälla", sa socialministern.

Några konkreta nyheter i lagstiftningen utlovade hon dock inte utan hänvisade till den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, till de 14 sektorsbevakande myndigheter som redan har utsetts, till gällande diskrimineringsförbud och till andra bestämmelser. Exempelvis finns inga planer på att förändra i LSS.

Den färska hjälpmedelsutredningen enligt vilken alla hjälpmedel bör vara gratis kunde Andnor inte ta ställning till före remissrundan. Men generellt ansåg hon inte att man ska drabbas av extrakostnader på grund av funktionshinder.

Synskadades Riksförbund
122 88 Enskede. Besök Sandsborgsvägen 52.
Telefon 08-39 90 00. Texttel 08-648 86 62. Fax 08-39 93 22.
E-post webbredaktor@srfriks.org