Utrikesdepartementet

Berit Andnor välkomnar framsteg för yrkestrafiken i Norden

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 14:01 CEST

- Det är med stor tillfredsställelse jag idag har kunnat konstatera att flera gränshinder för yrkestrafiken i Norden nu är i färd med att lösas,

Det säger statsrådet Berit Andnor.som nordisk samarbetsminister och i år ordförande i det nordiska regeringssamarbetet, efter en konferens
på måndagen i Östersund.

Arbetet med att lösa gränshinder har drivits i olika fora. Under året har företrädare för berörda myndigheter, organisationer och företagare med anknytning till åkeri- och maskinentreprenörsbranschen diskuterat möjliga lösningar på olika problem för att underlätta för yrkestrafiken att fungera smidigt mellan de nordiska länderna.

De gränshinder som diskuterats gäller till exempel olika tullprocedurer och kostnader vid gränserna, standardmått på fordon och giltigheten av förarkompetens för vissa maskiner i ett nordiskt grannland.

(eng)

Eva Franchell
Pressekreterare
08-405 52 25
070-344 18 42

Ann Årefeldt
Kansliråd
08-504 55 32

Lars-Olof Lundberg
Pressråd
08-405 54 54
0708-43 62 71