Studieförbundet Vuxenskolan

Berit Danielsson, föreslagen som ny ordförande för SV - Folkbildning inte hobbyverksamhet

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 08:33 CEST

Studieförbundet Vuxenskolan
Pressmeddelande
23 augusti 2007

Berit Danielsson, föreslagen som ny ordförande för SV - Folkbildning inte hobbyverksamhet


Berit Danielsson, Uppsala, föreslås som ny förbundsordförande i Studieförbundet Vuxenskolan.
- Folkbildningen är en grundsten i det demokratiska samhällsbygget. De som ibland närmast föraktfullt uttalar sig om studiecirklar som en hobbyverksamhet har uppenbarligen inte förstått betydelsen av det demokratiska samspel som uppkommer när människor möts, säger Berit Danielsson.


Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är landets näst största studieförbund. Mer än en halv miljon människor deltar årligen i SV:s studiecirklar och drygt 2 miljoner personer i 25000 kulturarrangemang. SV har 300 lokalkontor runt om i hela landet.

- Vi står inför stora utmaningar. Integrationen, klimathotet och den växande ”dataklyftan” är några exempel. Det är inte genom beslut ovanifrån utan genom ökad kunskap och bildning, som leder till ett brett folkligt engagemang, som vi klarar dessa utmaningar. Vi i SV är beredda att anta dessa utmaningar och vi gör det med utgångspunkten i att vi kommer att vara det ledande studieförbundet i framtiden, säger Berit Danielsson.

Berit Danielsson skickar också en signal till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i anledning av att regeringen nu utreder den framtida kulturpolitiken.

- Det är nödvändigt att den framtida kulturpolitiken utgår från att en mindre andel av offentliga kulturresurserna knyts till de fasta institutionerna. De nya pengar som kulturen behöver skall istället läggas på det fria kulturlivet, på nya nätverk och projekt samt på föreningsliv och studieförbund. Det innebär att gå från en kulturpolitik ”för” och ”om” människor – till en kulturpolitik ”av” och ”med” människor.

- Jag utgår från att regeringen kommer att styra sina förslag i den riktningen, säger Danielsson,

Berit Danielsson, 58 år, är i dag bl a regionordförande för SV i Stockholm-Uppsala och har tidigare arbetat både i regeringskansliet och på riksdagen samt bl a som försäkringsrådgivare i första hand med inriktning mot små och medelstora företag.

Valet av ny förbundsordförande sker vid SV:s förbundsstämma i Växjö den 5-7 oktober. Förutom Berit Danielsson föreslås omval av de båda vice ordförandena Nils Ingmar Thorell, Ronneby, och Monica Stolpe-Nordin, Västerås. Till nya ledamöter i styrelsen föreslås Roger Niklewski, Södra Sandby, Stefan Landberg, Göteborg, samt Ylva Strutz, Luleå.


För mer information kontakta
Elving Andersson, ordförande i valberedningen, 070 – 892 92 75
Berit Danielsson, föreslagen till ny förbundsordförande, 073 – 975 99 90
Anders Öhberg, presschef, 070 – 626 38 88