Beroendeombudet

Beroendeombudet JO-anmäler Fagersta kommun

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 00:17 CET

Beroendeombudet har tisdagen den 29 november lämnat in en anmälan till Justitieombudsmännen gentemot Fagersta kommun och kommunens avdelningschef för IFO,Sari Korpelin.

Beroendeombudet är en rikstäckande organisation som verkar för att förbättra villkoren för individer med en missbruks- eller beroendeproblematik, som en del av detta ingår att utföra granskningar av kommuners missbrukarvård i ett brukarperspektiv. Granskningens frågor består av begäran av att få ta del av ett antal allmänna handlingar samt frågor som kan besvaras med hjälp av kommunens verksamhetssystem och/eller allmänna handlingar.

Beroendeombudet fick i början av november tips om missförhållanden i Fagersta kommun samt uppmärksammade en anmärkningsvärd insändare från Socialtjänsten i Fagersta Posten och tog därför initiativ till en granskning. Den 28 november meddelade Sari Korpelin till Beroendeombudet att:

- "Vi har ingen möjlighet att svara på de frågor som ni ställer om missbruksvården i Fagersta. Det är en omfattande undersökning och det finns inte tid till att besvara detta. Vi får otaliga enkäter och har bara möjlighet att svara på de som enligt lag och riktlinjer är beslutade om att vi ska svara på."

Beroendeombudet arbetar med granskningar av offentliga enheters missbrukarvård utifrån såväl Förvaltningslagens skrivelse om myndigheters skyldighet att svara på frågor, som rättigheten att få ta del av allmän handling utifrån Tryckfrihetsförordningen.

Beroendeombudets ordförande Jimmy Blondin säger:

- "Det är skrämmande att en tjänsteman inom en offentlig verksamhet som socialtjänsten är så motvillig till att vara transparent och dessutom motarbetar det brukarinflytande som missbrukarvården är i så stort behov av. Jag menar att en kommuns missbrukarvård måste tåla en granskning, till förmån för de människor som är i behov av kommunens tjänster!"

Att Fagersta kommun nekar Beroendeombudet denna granskning är inte bara juridiskt anmärkningsvärt, det är också anmärkningsvärt utifrån att betoning av brukarinflytande framförs från många håll, t ex från ansvarig minister Maria Larsson och socialtjänsternas egna intresseorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

För mer information, kontakta gärna Jimmy Blondin, 0702-618818.

Beroendeombudet är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med ett främsta syfte att arbeta för att människor med missbruk/beroende (alkohol, narkotika, spel) ska få ökade möjligheter och rättigheter till inkludering i det svenska samhället.

Beroendeombudet arbetar bl a för att den stigmatisering och diskriminering som individer med missbruk- och beroendeproblematik är utsatta för ska upphöra.

Ett annat verksamhetsområde är granskning och kontroll av verksamheter inom missbruks- och beroendeområdet.