Beroendeombudet

Beroendeombudets uttalande på den internationella dagen mot våld mot kvinnor

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 14:56 CET

Idag den 25 november, den Internationella dagen mot våld mot kvinnor, vill Beroendeombudet speciellt lyfta fram den särskilda utsattheten som kvinnor med en missbruksproblematik har. Samhället saknar tillräcklig kunskap och en del viktiga verktyg för att skydda dessa kvinnor, trots att området åtminstone varit omtalat under en lång tid.

Beroendeombudet menar att det är hög tid att rätta till dessa brister nu. Bland annat uppmanar vi i vårt uttalande ministrarna Hägglund, Larsson, Sabuni och Ask att ta initiativ till en utredning om hur diskrimineringslagarna kan kompletteras med missbruk som diskrimineringsgrund.

Läs hela uttalandet i sin helhet på denna länk.

Beroendeombudet är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med ett främsta syfte att arbeta för att människor med missbruk/beroende (alkohol, narkotika, spel) ska få ökade möjligheter och rättigheter till inkludering i det svenska samhället.

Beroendeombudet arbetar bl a för att den stigmatisering och diskriminering som individer med missbruk- och beroendeproblematik är utsatta för ska upphöra.

Ett annat verksamhetsområde är granskning och kontroll av verksamheter inom missbruks- och beroendeområdet.