Utbildningsdepartementet

Bertil Bengtsson utreder om diskriminering och annan kränkande behandling inom skolväsendet

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 13:09 CEST

Regeringen har nu tillsatt f.d. justitierådet Bertil Bengtsson för att ta fram ett förslag till lagstiftning om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling som ska gälla för bl.a. förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Utgångspunkten är att bestämmelserna ska omfatta diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Överträdelse av förbud mot diskriminering ska sanktioneras, exempelvis genom skadestånd.

Utredaren ska lämna förslag till regler som främjar lika rättigheter och motverkar diskriminering och annan kränkande behandling inom såväl kommunala som fristående skolor, förskolor och skolbarnsomsorg. Ett delbetänkande innehållande lagförslag ska redovisas redan våren 2004.

Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56