Svenska Byggingenjörers Riksförbund

Besiktningsmännens oberoende måste garanteras

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 11:55 CET

Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) uppmanar nu företag som utför husbesiktningar att se över sina eventuella relationer till småhusleverantörer och entreprenörer, och att säkerställa att inga tveksamheter kan uppstå kring besiktningsmännens oberoende.

Bakgrunden är ett nyligen uppmärksammat fall där ett besiktningsföretag och en småhusleverantör har en så nära relation att oberoendet mellan parterna kan ifrågasättas.

– Besiktningsmannen ska granska att entreprenören på ett korrekt sätt utfört det som står i kontraktet med beställaren. Därför får det inte finnas något beroende mellan besiktningsmannen och entreprenören, eller något som kan föranleda misstankar om detta, säger Magnus Janson, förbundsdirektör i Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR)

– För besiktningsmannabranschen är oberoendet den grundsten som verksamheten bygger på. Därför måste vi som representerar flertalet av landets besiktningsmän reagera när avvikelser uppdagas som kan leda till tvivel om våra medlemmars opartiskhet.

 

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Janson, Förbundsdirektör, Svenska Byggingenjörers Riksförbund SBR

Tel: 0730-712 766, e-mail: magnus.janson@sbr.se