Trosa

Beskärning för säkerhet och trädvård

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 10:22 CEST

Längs Västra åpromenaden reser sig två ekar och en ask strax söder om Smäckbron. Träden har vuxit till sig under flera hundra år och är starkt bidragande till den karaktär som ligger över miljön kring Smäckbron. Tyvärr har träden drabbats av kraftig röta och innebär nu en säkerhetsrisk för såväl boende som förbipasserande och kommer därför att beskäras kraftigt.

Karaktärsträd av det slag som kantar åpromenaderna måste behandlas med varsamhet då de i kraft av sin ålder såväl som sitt inslag i stadsmiljön är unika. Boende och förbipasserande har under en tid inkommit med synpunkter om den säkerhetsrisk som allt fler nedfallande grenar har inneburit.

Trosa kommunekolog tillsammans med Järna trädvård har därför inspekterat träden och kommit fram till att de är döende, men för att ändå kunna överleva så länge som möjligt måste beskäras kraftigt. Det innebär att fåglar och insekter som lever vid träden fortsatt har nytta av trädet, samtidigt får trädet en grönska och kan åldras vidare utan att medföra en fara i form av nedfallna grenar och i värsta fall att hela träden välter.

Mer information:
Elin van Dooren, kommunekolog
Tel: 0156-520 24