Umeå kommun

​​Besked om Västra länken "blixt från klar himmel"

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2014 16:35 CET

– Vi är otroligt överraskade över beskedet om Västra länken. Det är nu upp till Trafikverket att handlägga ärendet utan att tidsplanen för projektet påverkas.
Det säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) i en kommentar till att arbetsplanen för den sista delen av Umeåprojektet måste handläggas ytterligare.

Trafikverket i Borlänge meddelade i dag att arbetsplanen för Västra länken har återförvisats till Trafikverket Region Nord på grund av formella brister. Det som efterfrågas är en samlad miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som beskriver och jämför de olika vägalternativ som undersökts. Dessutom efterlyses en samlad samrådsredogörelse.
Detta ska ses som en komplettering, och det är oklart hur lång tid detta kommer att ta.

– Vi utgår ifrån att Trafikverket nu avsätter tillräckliga resurser för att handlägga ärendet skyndsamt, så att vägen kan bli klar 2019 som planerat. För varje dag som Västra länken inte står klar, förlorar kommunen stora pengar i så kallade bristkostnader, säger Hans Lindberg.

Ytterst angeläget
Västra länken är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska trafikflödena i centrala Umeå (särskilt den tunga trafiken), vilket är nödvändigt för att Umeå kommun ska klara miljökvalitetsnormerna. Utan ett färdigställande av ringleden omöjliggörs också den hållbara stadsutveckling som kommunen eftersträvar, och planeringen av bostäder, företagsetableringar och transportlösningar försvåras.

– Trafikverkets besked kom som en blixt från klar himmel. Jag är oerhört besviken. Arbetsplanen har legat i Borlänge i ett och ett halvt år utan att man sagt ett ord om behovet av denna komplettering, säger Anders Ågren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Umeå kommun.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Elin Pietroni
planeringschef
Umeå kommun
090-16 14 38
070-518 12 39
elin.pietroni@umea.se