Framfab AB

Beskrivning av annonserade kostnadsbesparingsåtgärder

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 09:59 CET

Den 17 november annonserade Framfab ett antal besparingsåtgärder.
Hittils beslutade åtgärder beräknas uppgå till cirka 10 MSEK.
Kostnaderna tas i sin helhet under årets sista kvartal vilket medför att
Framfab enligt tidigare meddelande kommer att visa förlust i det fjärde
kvartalet. Åtgärderna medför en besparing på närmare 4 MSEK per kvartal
från och med årsskiftet. Ytterligare ej beslutade åtgärder kommer att
påverka fjärde kvatalets resultat som en följd av förändringar inom den
svenska verksamheten.

Som tidigare meddelats har lönsamheten för verksamheten i Köln/Frechen
varit svag under det fjärde kvartalet. Det tyska dotterbolaget har
initierat åtgärder som innebär att ett antal anställda kommer att lämna
bolaget. Bolagets slutförhandlingar med representanter för arbetstagarna
pågår. Kostnaden för åtgärderna beräkans uppgå till maximalt 7 MSEK,
vilken tas under årets fjärde kvartal. Besparingen beräknas till 3,8
MSEK per kvartal.

Kostnaderna för implementeringen av ledningsförändringarna som en följd
av förvärvet av SBI UK kommer att tas under årets fjärde kvartal och
beräknas till 3,6 MSEK.

Framfab Danmarks vd Jesper Andersen tillträdde 17 november även som vd
för det svenska bolaget. De två bolagen redovisar vinst men ytterligare
möjligheter till integration och förbättrad resursallokering i bolagen
har identifierats. Baserat på denna effektiviseringspotential kommer
åtgärder initieras före årsskiftet. Detta medför att ytterligare
kostnader kommer att belasta resultatet för det fjärde kvartalet.
Kostnadssänkade åtgärder kommer att få full effekt under första
kvartalet.

Framfabs verksamhet i Danmark, England och Sverige är som tidigare
meddelat fortsatt lönsamma.

För ytterligare information, kontakta:

Christian Luiga, ekonomi- och finansdirektör, Framfab AB
+46 709 41 22 58, christian.luiga@framfab.se

Tobias Bülow, informationschef, Framfab AB
+46 709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.se

Framfab är en ledande europeisk specialist inom kommunikation i digitala
media och interaktiva lösningar baserade på Internetteknik. Till
kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA,
Carlsberg Breweries, Coca-Cola, Danske Bank, Ericsson, Hydro Texaco,
Kellogg's, Maersk Sealand, Nike, Nobel Biocare, Observer, Philips,
Postbank, SAAB, Vodafone, Volvo Car Corporation, Volvo Group och UBS.
Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Schweiz, Storbritannien,
Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista
(ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com