Näringsdepartementet

Beslut att stärka och utveckla det regionala hållbarhetsarbetet

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 13:56 CEST

Regeringen har idag beslutat om att ge Naturvårdsverket och Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) i uppdrag att stärka och utveckla det regionala hållbarhetsarbetet. Arbetet ska utföras i samarbete med andra berörda myndigheter och med några utvalda pilotlän.

Uppdraget består av tre delar:

· att genomföra en regional utbildningsinsats riktad till länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan
· att utveckla förslag om hur åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen konkret kan samordnas med regionala tillväxt- och utvecklingsinsatser, samt · medverka till att stärka och utveckla det tvärsektoriella samarbetet i syfte att bättre tillvarata länsstyrelsernas hållbarhetskompetens i det regionala utvecklingsarbetet och nå en ökad effektivitet.

- I flera län bedrivs ett ambitiöst utvecklingsarbete för att integrera hållbarhet i det regionala utvecklingsarbetet. Vi vill med det här uppdraget stärka och bredda genomslaget för hållbarhet i alla län och stimulera förändringsarbetet, säger infrastrukturminister Ulrica Messing i en kommentar till beslutet.


Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare
08-405 20 27
070-3002008

Ingrid Hasselsten
Departementssekreterare
08-405 42 13