Finansinspektionen

Beslut av Aktiemarknadsnämnden om Investors innehav i Scania

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 17:14 CET

Aktiemarknadsnämnden har idag publicerat sitt beslut om Investors aktieinnehav i Scania.

Eftersom Aktiemarknadsnämndens beslut i ärendet kan överklagas hos Finansinspektionen kan FI inte kommentera beslutet innan det vunnit laga kraft. FI kan konstatera att den ursprungliga frågan om Investor och Wallenbergstiftelserna samarbetat i syfte att uppnå kontroll i Scania inte har besvarats.

Läs mer på www.fi.se

JAN FRITSCH
Enhetschef, avdelningen för marknadstillsyn
Mob 070-259 79 66