Granskningsnämnden för radio och TV

Beslut av Granskningsnämnden den 1 november 2006

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 10:54 CET

Beslut av Granskningsnämnden den 1 november 2006

Fällande beslut

• TV4 fälldes för att ha sänt den våldsamma filmen Turn it up under
eftermiddagstid, då barn kunde se den. I flera scener förekom dödsskjutningar
och misshandel. Enligt nämnden borde inte filmen ha visats före kl. 21.00 och
sändningen stred därför mot bestämmelsen om mediets genomslagskraft.
SB 772/06

• De filmsekvenser som visades strax före sponsringsmeddelandena till filmen
Kändisliv anknöt till sponsorns verksamhet och var enligt Granskningsnämnden
utformade på ett reklambetonat sätt. Därmed stred de mot
bestämmelsen om otillbörligt gynnande. TV4 fälldes enligt samma
bestämmelse för att också ha angett både ett företag och dess olika
produkter som sponsorbeteckning. TV4 hade även bl.a. sänt för mycket reklam
och nämnden beslutade att ansöka hos länsrätten om att TV4 ska betala
200 000 kronor i särskild avgift. SB 771/06

• TV4 fälldes för att ha offentliggjort Granskningsnämndens fällande beslut om
filmen Nattbuss 807 först en månad efter beslutsdagen. Utgångspunkten bör
enligt nämnden vara att ett offentliggörande sker i nära anslutning till dagen
för beslutet, om inte speciella omständigheter talar för något annat. Nämnden
godtog däremot tidpunkten för ett annat offentliggörande av TV4 som skedde
drygt två veckor efter beslutsdagen. SB 773/06

• Lokalradiostationer uppfyller inte sina åtaganden SB 766–768/06
Se separat pressmeddelande
Friande beslut

• Påståendet i dokumentären Minus 58 grader om att 3,5 miljoner människor
skulle ha mördats i Stalins koncentrationsläger längs Kolymafloden friades.
Nämnden konstaterade att det finns olika uppgifter om hur många som dog i
Gulaglägren, men ansåg att uppgiften var av mindre betydelse i dokumentären.
SB 769/06

• Ett inslag i Rapport om att en centerpartist drev kravet på speciella lagar för
muslimer friades. Politikern anmälde inslaget som hon ansåg hade utformats
felaktigt, bl.a. genom klippningar. Nämnden konstaterade att anmälarens och
SVT:s uppgifter skiljde sig åt, men att SVT i sitt yttrande – som politikern inte
kommenterat – visat grund för utformningen av inslaget. Mot den bakgrunden
stred inslaget enligt nämnden inte mot kravet på saklighet. SB 770/06

Besluten kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se