Granskningsnämnden för radio och TV

Beslut av Granskningsnämnden den 1 september 2008

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 10:08 CEST

Fällande beslut

Privatlivsintrång och kritik i SVT:s Carin 21:30
Se separat pressmeddelande SB 672/08
TV4:s Nyheterna fällt för privatlivsintrång och osaklighet
Se separat pressmeddelande SB 674/08

Privatlivsintrång i P1 och P3
Se separat pressmeddelande SB 675/08

Friande beslut
Granskningsnämnden friade SVT 24:s utsändning av ett seminarium om godstransporters klimatpåverkan. I bildvisningen till vissa föredrag förekom logotyper för företag inom branschen, och enligt nämnden uppkom det ett visst gynnande av företagen genom exponeringen. Mot bakgrund av att det sammantaget dock inte skedde någon direkt fokusering på logotyperna, den speciella formen av utsändning samt illustrationernas karaktär ansåg nämnden att gynnandet inte var otillbörligt.
SB 673/08

I inledningen till P1:s Konfl ikt riktade programledaren kritik mot Migrationsverkets
chef och frågade sig bland annat om han var "en kallsinnig paragrafryttare". Enligt
Granskningsnämnden innehöll inledningen värderande uttalanden men att de inte gick utöver vad som kan accepteras inom ramen för gransknings- och kommentarskyldigheten.
Mot den bakgrunden fann nämnden att inslaget inte stred mot kravet på
opartiskhet. SB 671/08

Besluten kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se.

ADRESS: BOX 32, 121 25 STOCKHOLM-GLOBEN. BESÖKSADRESS: ARENAVÄGEN 55, PLAN 7
TELEFON VÄXEL: 08-606 79 70 TELEFAX: 08-741 05 88 E-POST: grn@grn.se WEBBPLATS: www.grn.se