Granskningsnämnden för radio och TV

Beslut av Granskningsnämnden den 15 november 2006

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 10:08 CET

Beslut av Granskningsnämnden den 15 november 2006

Fällande beslut
• I TV4:s studiosamtal kring VM-finalen i herrfotboll visades vid tre
tillfällen elektroniska skyltar som angav oddset för olika händelser och
resultat hos en speltjänst, som även var sponsor för sändningarna. Enligt
nämnden uppkom en sådan fokusering på speltjänsten att det gick utöver
vad som kunde motiveras av informations- och underhållningsintresset.
Med anledning av att TV4 tidigare har fällts för att ha brutit mot samma
bestämmelse beslutade nämnden att ansöka hos länsrätten om att TV4 ska
betala 150 000 kronor i särskild avgift. SB 810/06

• Kulturnytt partiskt om kriget i Libanon SB 811/06
Se separat pressmeddelande

Friande beslut
• Ett inslag i P1:s Pengar om LAS-regler friades men kritiserades. En
medverkande i inslaget, som presenterades som jurist och arbetsrättsexpert,
svarade på frågor om lagändringen och lämnade även sin egen uppfattning
om ändringarna. Eftersom det i inslaget inte lämnades några upplysningar
om att han arbetat för LO-TCO Rättsskydd och regelbundet medverkade i
fackliga tidskrifter, ansåg nämnden att inslaget brast i kravet på
opartiskhet. SB 808/06

• Ett inslag i Aktuellt om dödade civila irakier friades men kritiserades.
Enligt inslaget fanns det misstankar om att elva irakier skulle ha skjutits
ihjäl av amerikanska soldater och studioreportern jämförde i sin avslutning
av reportaget händelsen med Song My. Enligt nämnden var den kopplingen
väl långtgående mot bakgrund av vad som var känt vid sändningstillfället.
Inslaget brast därmed i kravet på opartiskhet. SB 809/06

• Enligt ett inslag i TV4 Skaraborg hade polisen funnit kvarlevorna av vad
som troddes vara en man från Skövde som försvann våren 2000. Mannen
namngavs och visades på bild. Nämnden hade förståelse för att inslaget
medfört obehag för mannens anhöriga. Mot bakgrund av att det tidigare
förekommit en omfattande medierapportering kring mannens försvinnande
ansåg nämnden dock inte att den nu aktuella publiceringen innebar ett
intrång i de anhörigas privatliv. SB 814/06


• Ett inslag i Rapport om åskådarnas upplevelser av Friidrotts-EM friades. I
inslaget förekom en grupp åskådare från ett företag i Västsverige. De bar
alla likadana gula tröjor och blå kepsar med företagsnamnet väl synligt.
Företagets VD intervjuades också i inslaget. Enligt nämnden uppkom ett
gynnande av företaget, som dock uppvägdes av informations- och
underhållningsintresset. SB 813/06

• Ett inslag i Rapport om en undersökning från BRÅ om s.k. stalkning
friades. I inslaget intervjuades en kvinna om sina upplevelser. Det sas att
hon hade blivit trakasserad av sin f.d. make i två års tid. Rimliga åtgärder
hade enligt nämnden vidtagits för att avidentifiera kvinnan och inslaget
ansågs inte strida mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. Eftersom
det inte fanns någon klart utpekad fanns inte heller något befogat krav på
bemötande. Inslaget stred inte heller mot saklighetskravet då det enligt
nämnden måste ha stått klart för tittarna att uppgifterna i inslaget var en
utsaga från ena parten i en konflikt. SB 807/06

• P3:s humorprogram stred inte mot bestämmelsen om mediets
genomslagskraft SB 812/06
Se separat pressmeddelande

Besluten kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se.