Granskningsnämnden för radio och TV

Beslut av Granskningsnämnden den 19 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 10:08 CEST

2006-04-19
PRESSMEDDELANDE
Friande beslut
• Dramadokumentären Styckmordet. Berättelsen om en rättsskandal och
den efterföljande studiodebatt som ingick i SVT:s Temalördag friades.
Granskningsnämnden konstaterade att dramadokumentären hade en
kritisk infallsvinkel och skildrade ämnet från en viss utgångspunkt.
Eftersom det tydligt framgick vilken inriktning dramadokumentären
hade och då innehållet diskuterades i den efterföljande studiodebatten
ansåg nämnden att dramadokumentären inte stred mot kraven på
opartiskhet och saklighet. Inte heller den efterföljande studiodebatten
ansågs strida mot kraven i sändningstillståndet.
Granskningsnämnden beslutade dessutom att inte ändra ett friande beslut
som rörde programmet Anne-Catrine och rättvisan och ett inslag om en
seriemördarteori som sändes i Uppdrag granskning under 2002.
Nämnden ansåg inte att uppgifter som talar i en annan riktning och som
anförts många år senare innebar att nämndens beslut 2002 var oriktigt.
SB 290/06 och SB 291/06

• Ett nyhetsinslag i SR Östergötland om ett tvistemål mellan en bärodlare
och ett par bärplockare friades. Nämnden ansåg att en uppgift om att
bärplockarna skulle tvingas betala rättegångskostnaderna gav ett
felaktigt intryck eftersom Kommunalarbetarförbundet skulle stå för dem.
SR Östergötland upplyste dock om det förhållandet två dagar senare.
Sammantaget ansåg nämnden att inslaget inte stred mot kravet på
saklighet. SB 292/06

• Ett inslag i Rapport friades men kritiserades. I inslaget intervjuades
Tarja Halonen i direktsändning samma kväll som hon hade omvalts till
Finlands president. I slutet av intervjun kramade SVT:s reporter om
presidenten. Nämnden ansåg att detta inte var lämpligt eftersom det
skulle kunna uppfattas som ett ställningstagande. Inslaget brast
därigenom i kravet på opartiskhet, men inte i sådan grad att det stred mot
bestämmelsen i SVT:s sändningstillstånd. SB 293/06

Besluten kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se.