Granskningsnämnden för radio och TV

Beslut av Granskningsnämnden den 21 februari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 10:21 CET

Fällande beslut

• SVT:s Uppdrag granskning partiskt om datasystem. SB114/07
Se separat pressmeddelande

• Sketch i TV4:s Lilla vi (tar stor plats) innebar intrång i privatlivet.
SB 118/07 Se separat pressmeddelande
Friande beslut

• I TV4:s Partiledarutfrågningen 2006 med de borgerliga partiledarna
använde programledaren Jan Guillou beteckningen ”det öppna
rasistpartiet” på Sverigedemokraterna. Nämnden ansåg att det visserligen
kan ifrågasättas om partiet kan betecknas som öppet rasistiskt, men mot
bakgrund av att uttalandet gjordes i en direktsänd diskussion, för att spetsa
till en frågeställning, ansåg nämnden att det fick godtas. SB 116/07

• I SVT:s Utfrågningen frågade programledaren om Fredrik Reinfeldts
inställning till dialog framför sanktioner mot Iran, och påstod i frågan att
Iran sagt sig hålla fast vid att skaffa kärnvapen. Nämnden konstaterade att
uppgiften var felaktig och kritiserade inslaget. Med beaktande av att det var
en direktsändning med många frågor fann nämnden dock att bristen inte
var så allvarlig att inslaget stred mot kravet på saklighet. En ledamot var
skiljaktig och ville fälla inslaget. SB 117/07

• Inslag i SR Västs Nyheterna och Puls handlade om en konflikt mellan
hyresvärden X och hyresgäster i en fastighet i Lysekils kommun och X
kritiserades för trakasserier. Även om den framförda kritiken inte i alla
detaljer fick bemötas och kommenteras av X, ansåg nämnden att hans syn
på konflikten och dess orsaker återgavs på ett tillräckligt sätt i inslagen.
SB 115/07

• Rapport om artilleriattack i Gaza kritiserat. SB 119/07
Se separat pressmeddelande

Besluten kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se.