Granskningsnämnden för radio och TV

Beslut av Granskningsnämnden den 22 mars 2006

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 10:32 CET

Friande beslut
• Ett inslag i Gävledala om en sponsor till en framgångsrik svensk
idrottsman friades. Inslaget handlade om kriminella kontakter som
sponsorn påstods ha haft. Nämnden ansåg att inslaget inte stred mot
kraven på saklighet och respekt för privatlivet.
SB 215/06

• Ett program om skadedjursbekämpning friades. I programmet visades
bl.a. hur skadedjursbekämpare från Anticimex sanerade mot olika
skadedjur. Nämnden ansåg att det inte stred mot bestämmelsen om
otillbörligt gynnande.
SB 216/06

• Ett avsnitt ur Lattjo Lajban friades. Programmet innehöll bl.a. en
recension av en tecknad barnfilm och tävlingar där tittarna kunde vinna
biobiljetter till filmen och t-tröjor med figurer från filmen. Nämnden
ansåg att gynnandet av biofilmen uppvägdes av informations- och
underhållningsintresset.
SB 217/06

• Sändningar från två tävlingar ur Alpina världscupen friades. Nämnden
ansåg inte att annonsavbrotten placerats i strid med bestämmelserna.
SB 218/06

• Information i samband med programmet Lost om en insamlingskväll och
elektroniska skyltar om insamlingen som visades under programmet
ansågs inte strida mot annonsbestämmelserna. SB 223/06
Fällande beslut

• SVT:s program Dokument inifrån: Könskriget, del 1 var partiskt.
Se separat pressmeddelande.

• Ett inslag i SVT:s Plus var partiskt och osakligt.
Se separat pressmeddelande.

• Ett nyhetsinslag i SR Kristianstad var osakligt.
Se separat pressmeddelande.

• Ett inslag i RIX FM:s morgonprogram RIX MorronZoo fälldes för
otillbörligt gynnande av ett spelbolag. Nämnden kommer att ansöka om
att RIX FM ska betala 25 000 kronor i särskild avgift.
SB 219/06

Besluten kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se
SB 215/06 kan endast beställas på telefon.